Asunnot ja kiinteistöt

Barometri ennakoi pienten asuntojen vuokrien nousua kasvukeskuksissa

Kasvukeskusten välillä on eroja vuokrien nousuodotuksissa, arvioivat kiinteistöalan ammattilaiset.

RAKLIn vuokra-asuntobarometrin mukaan vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijat ennakoivat pienten asuntojen vuokrien jatkavan nousuaan kaikissa kasvukeskuksissa ainakin vielä seuraavan vuoden aikana.

Vuokra-asuntojen tarjonnan kasvun vaikutukset alkavat kuitenkin jo näkyä asiantuntijoiden vuokraodotuksissa, joissa ei nyt ole havaittavissa yleensä syksyisin nähdyn kysyntäpiikin aiheuttamaa nousua. Odotukset ovat samalla tasolla kuin keväällä.

Barometrin mukaan pienten asuntojen vuokrien nousuodotukset ovat nyt vahvimpia Tampereella, jossa niiden nousuun uskoo 84 prosenttia vastaajista. Pääkaupunkiseudulla pienten asuntojen vuokrien nousuodotukset ovat edelleen vahvimpia Helsingissä, jossa yli 80 prosenttia vastaajista ennakoi vuokrien jatkavan nousuaan.

Vantaalla pienten asuntojen vuokrien odottaa nousevan hieman useampi vastaaja kuin keväällä (syksy 71 %, kevät 68 %), mutta Espoossa pienten asuntojen vuokrien nousun jatkumiseen uskovien vastaajien määrä on vähentynyt (syksy 62 %, kevät 68 %). Turussa nousuun uskovien vastaajien osuus on alle 70 prosenttia.

Kasvukeskuksista perää pitävät edelleen Lahden ja Oulun seudut, joilla enemmistö vastaajista uskoo vuokrien säilyvän nykytasolla. Molemmissa kaupungeissa vastaajista noin 15 prosenttia ennakoi vuokrien jopa laskevan myös pienissä asunnoissa.

Suurten asuntojen vuokrien kehitystä kuvaavat saldoluvut ovat nyt kaikissa kaupungeissa negatiivisia, eli vuokrien laskuun uskoo suurempi osuus vastaajista kuin niiden nousuun.

Suurten asuntojen kysyntänäkymät ovat kaikissa kaupungeissa lähempänä toisiaan kuin pienten asuntojen: Helsingin saldoluku oli nyt -2 prosenttia ja Lahden -28, kun pienissä asunnoissa suurimman ja pienimmän saldoluvun erotus oli peräti 68 prosenttiyksikköä.

RAKLI on kiinteistöalan ammattilaisten ja rakennuttamisen asiantuntijoiden yhdistys. RAKLIn vuokra-asuntobarometrikyselyn on toteuttanut KTI Kiinteistötieto Oy vuodesta 2009 alkaen. Kyselyyn vastasi tällä kertaa 66 vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijaa. Vastaajista reilu kolmannes edustaa yksityisen sektorin vuokra-asunto-omistajia ja 25 prosenttia kunnallisia vuokrataloyhtiötä tai opiskelija-asuntoyhteisöjä. Yhteensä barometrin vastaajien edustamat organisaatiot omistavat noin 250 000 vuokra-asuntoa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös