Osakeanalyysit

FIM: Suomi-osakkeiden hinnoittelu houkutteleva

Tämän mittarin mukaan kotimaiset osakkeet näyttävät edullisilta.

Sijoituspalvelutalo FIM on tarkastellut Helsingin pörssin 25 suurimman yhtiön suhteellista arvostusta niin kutsutun ylisuurten tuottojen -mallin avulla.

Mallin avulla FIM laski näille yhtiöille osakeriskipreemion. Riskipreemiossa verrataan osakkeiden tuottomahdollisuuksia suhteessa korkotasoon.Mitä korkeampi riskipreemio, sitä edullisempia osakkeet ovat olettaen, että tulosennusteet ja pidemmän aikaväli oletukset ovat ”oikeita”.

Riskipreemio laskemiseen FIM käytti konsensustulosennusteiden lisäksi oletuksia näiden yhtiöiden pitkän aikavälin kasvusta ja betasta eli riskistä. Riskipreemio on laskettu erikseen kullekin indeksiin kuuluvalle yhtiölle. Lisäksi FIM vertaili osakeriskipreemion kehitystä suhteessa yrityslainamarkkinan riskipreemioiden muutokseen.

Laskelmien mukaan Suomen markkinan osakeriskipreemio on nyt noin 6,9 prosenttia. Riskipreemio on jo vuodesta 2011 asti pysytellyt sinnikkäästi yli kuudessa prosentissa.

Suomen osakemarkkinan riskipreemio on pysytellyt selvästi keskimääräistä korkeammalla tasolla. FIM:n mukaan osakkeiden riskipreemion taso on jäänyt suhteellisesti selvästi korkeammalle vaikkakin ero korkoihin on tasoittunut hieman.

Osakkeiden korkea riskipreemio suhteessa korkoihin kielii siis siitä, että osakkeiden arvostustaso on houkutteleva. Ne tarjoavat selvästi korkoinstrumentteja parempaa tuottoa. Osakkeiden riskipreemio on selvästi riskisiä yrityslainojen korkojakin korkeampi, sillä korkean riskin high-yield -yrityslainojen korko on alle neljä prosenttia.

Kannattaa silti pitää mielessä, että riskipreemio on vain yksi arvostusmittari muiden joukossa. Esimerkiksi p/e-kertoimella mitattuna osakkeiden arvostustaso on yli pitkän aikavälin keskiarvon.

FIM kuitenkin näkee nykyisessä kotimaisten osakkeiden arvostustasossa kestokykyä huonoja uutisia vastaan.

”Koska osakemarkkinoiden riskipreemio on noussut korkealle, nykyinen arvostus kestää melko paljon huonoja uutisia yrityksiltä tai vaihtoehtoisesti selvää korkotason nousua”, FIM toteaa.

”Odotamme tuloskaudesta vaihtelevaa sektoreittain. Uskomme että kotimarkkinayhtiöiden tilanne on suhteellisesti kehittynyt parhaiten. Makrotilastojen perusteella globaali investointikysyntä ei ole piristynyt juurikaan, mikä voi aiheuttaa paineita konepajojen osalta. Asetelmat Helsingin pörssin osakkeille ovat tuloskauden alla mielestämme positiiviset arvostuksen osalta ja talouden kuvan perusteella neutraalit. ”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös