Osakeanalyysit

Inderes: Martelan osake laskenut houkuttelevan alas

Martela

Kuva: Martela Oyj.

Analyysitalo Inderesin mukaan Martelan osakkeen arvostustaso on kurssilaskun myötä alhainen.

Inderesin näkemyksen mukaan Martelan tulos tulee lähivuosina kasvamaan voimakkaasti yhtiön jo toteuttamien kustannussäästöohjelmien ansiosta ja osakkeen nykyinen arvostustaso on tähän tuloskasvuun suhteutettuna alhainen.

Inderes odottaa edelleen yhtiön 2016 liikevoiton paranevan vuoden 2015 noin 4,1 miljoonasta eurosta noin 4,9 miljoonaan euroon vuonna 2016.

”Olimme aikaisemmin arvioineet, että Martela saattaisi julkistaa liikevoiton positiivisen tulosvaroituksen ennen Q4’16-tuloksen julkaisua, mutta emme pidä tässä vaiheessa tulosvaroitusta enää kovin todennäköisenä. Martela ohjeisti Q3’16 raportissa 2016 liikevoiton paranevan hieman edellisvuodesta. Pidimme tätä ohjeistusta varovaisena, sillä yhtiön tammi-syyskuun liikevoitto (4,1 MEUR) oli jo koko vuoden 2015 liikevoiton (4,1 MEUR) tasolla ja yhtiön vuoden viimeinen kvartaali on kausiluonteisesti tyypillisesti suhteellisen vahva”, analyysitalo toteaa.

Martelan tehostamistoimenpiteet eivät näy osakekurssissa

Martela sai viime vuonna päätökseen neljän miljoonan kustannussäästöohjelman, mikä ei vielä heijastu täysimääräisenä yhtiön vuoden 2016 tulokseen, mutta Inderes odottaa sen näkyvän täysimääräisenä vuoden 2017 tuloksessa.

”Tämän lisäksi Martelan kesäkuussa ilmoitetulla päätöksellä vetäytyä tappiollisista Puolan ja Venäjän omista myyntitoiminnoista tulee arviomme mukaan olemaan merkittävä positiivinen vaikutus Martelan kannattavuuteen vuonna 2017.”

Näiden jo toteutettujen toimenpiteiden ansiosta Inderes odottaa Martelan liikevoittomarginaalin nousevan noin viiden prosentin tasolle (2015: 3,1 %, 2016e: 3,7 %) vuoteen 2018 mennessä. Osakekohtaisen tuloksen Inderes odottaa nousevan vuonna 2017 noin 1,04 euroon ja vuonna 2018 noin 1,18 euroon (2015: 0,61e,2016e: 0,90 euroa).

Osakkeessa nousuvaraa

Nykyisillä varovaisilla analyysitalon ennusteilla Martelan 2017 P/E-luku on noin 12x ja 2018 P/E-luku on noin 10x.

”Kertoimet ovat suhteellisen alhaisia, sillä Martelan kansainvälisen verrokkiryhmän vuoden 2017 P/E on noin 14,5x. Martelan odotettu osinkotuotto on ennusteissamme lähivuosina myös suhteellisen hyvä, noin 4,5 %. Mielestämme osakkeen nykyinen arvostustaso on alhainen ja näemme osakkeessa selvää nousuvaraa tuloskasvun ja arvostuskertoimien normalisoitumisen myötä. Martelan arvostusta tukee myös yhtiön riskiprofiili, mikä on vuoden 2016 aikana madaltunut yhtiön nettovelattomaksi muuttuneen taseen ja merkittävästi vahvistuneen kassavirran ansiosta.”

Martelan osakkeessa on hyvässä skenaariossa huomattavaa nousuvaraa.

Martela tavoittelee itse kahdeksan prosentin EBIT-marginaalia ilman kertaluontoisia eriä vuonna 2018. Tämä tavoite on Inderesin arvion mukaan kunnianhimoinen, mutta mahdollinen mikäli yhtiö onnistuu Pohjoismaisessa Lifecycle-strategiassa ja tämän lisäksi onnistuu laskemaan kulurakennettaan nykyisestä.

”Mikäli Martela yltäisi tähän tavoitteeseen, niin yhtiön osakekohtainen tulos olisi arviomme mukaan noin 1,8 euroa ja osakkeen arvostus olisi nykyisellä arvioimallamme 12x P/E-kertoimella silloin noin 22 euroa”, Inderes arvioi.

Inderes toistaa Martelan 13,50 euron tavoitehinnan, mutta nostaa suosituksen tasolle lisää (aikaisemmin vähennä) osakekurssin laskettua selvästi tavoitehintamme alapuolelle.

Inderes osakeanalyysi mallisalkku sijoittaminen osakkeet

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös