Talouden trendit

EK:n Häkämies: Yritysverotuksen kevennys oli onnistunut toimenpide

Jyri Häkämies EK toimitusjohtaja talous

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Valokuvaaja Marjo Koivumäki.

Suomen yhteisöverokannan alennus 20 prosenttiin on ollut onnistunut toimenpide, toteaa Elinkeinoelämän keskustliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Vuonna 2014 tehty yhteisöveron kevennys on osoittautunut hyvin onnistuneeksi toimeksi Suomen taloudelle, ilmenee EK:n tekemästä selvityksestä.

Yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan. Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöiden lisäksi osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt.

Suomessa yhteisöveroprosentti laski vuoden 2014 alussa 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin.

EK selvitti Patentti- ja rekisterihallituksen aineistosta sitä, mihin suuntaan rajat ylittävät yritysten sulautumiset ovat tapahtuneet – Suomeen vai Suomesta pois. Ennen vuotta 2014 yritysten sulautumisia tapahtui karkeasti yhtä paljon molempiin suuntiin. Verokannan laskun jälkeen tapahtui käänne: valtaosa sulautumisista on tapahtunut Suomeen päin eli ulkomainen yhtiö sulautetaan juridisesti suomalaiseen.

”Verokannan lasku oli onnistunut toimenpide, jolla on turvattu verojärjestelmän kilpailukyky. Aineistosta ilmenee, että yhteisöverokannan lasku vaikutti positiivisesti yritysjärjestelyihin – nyt rajat ylittäviä fuusioita tehdään valtaosin Suomeen päin”, painottaa Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Yhteisöverotulojen kehitys on samoin ollut hyvää tasoa. Verotulojen lasku vuonna 2014 jäi pienemmäksi kuin arvioitiin, ja sittemmin yhteisöverokertymä on kääntynyt selvään kasvuun talouden piristyessä.

”Suomen yritysverotukseen ei tule tehdä heikennyksiä, mutta nykyisen yhteisöverokannan laskuun ei ole välitöntä painetta”, toteaa Häkämies.

Tarvetta yhteisöveron tason uudelleenarviointiin voi syntyä, jos kansainvälinen kilpailu voimistuu esimerkiksi USA:n verouudistuksen myötä tai jos Suomen veropohjaa laajennettaisiin lisää.

Yritysverotuksessa Suomella on parannettavaa ennen muuta ennustettavuudessa ja oikeusvarmuudessa. Lisäksi Suomen tulee toimia aktiivisesti kahdenkertaisen verotuksen riitojen ratkaisemiseksi ja sitovien riitojenratkaisumekanismien luomiseksi valtioiden välille.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös