Sijoitusideat

FIM julkaisi 10 osakesuosikkiaan – pörssiyhtiöiden hinnoitteluvoima on nyt arvossaan

Analyysitalo suosii nyt yhtiöitä, joilla on hinnoitteluvoimaa.

Tuloskellossa olemme nyt kohdassa ”Marginaalipaineita”, jolloin on tyypillistä liikevaihtojen kasvu ja samanaikainen kustannusten nousu, arvioi FIM tuoreimmassa Sijoitussuositukset-raportissaan.

”Tämä kombinaatio johtaa helposti negatiivisiin tulosyllätyksiin, kun kustannusten ennustaminen on tyypillisesti hankalampaan ja aiheuttaa näin helpommin yllätyksiä molempiin suuntiin. Kustannuspuolen ennustamista vaikeuttaa lisää esim. erilaiset sopimukset ostoissa, joiden pituus ja sisältö eivät ole sijoittajien tarkassa tiedossa. Tämä voi aiheuttaa yllätyksen paitsi voimakkuuden myös ajoituksen suhteen”, sijoituspalvelutalo toteaa.

Tästä johtuen FIM on ottanut tarkempaan tarkasteluun yhtiöiden ja toimialojen hinnoitteluvoiman.

”Pyrimme valinnoissamme pitämään riskinäkökulmaa eli pyrimme hakemaan sijoituskohteita, joissa arvostus on matala ja suosimaan suhdannevaiheeseen sopivia defensiivisiä ja jälkisyklisiä yhtiötä. Noususuhdanteen loppupuolella olemme nostaneet arvostuskertoimiin myös suhteellisen P/B -kertoimen eli pyrimme tasaamaan suhdannekierron vaikutusta marginaaleihin ja sitä kautta tulosperusteisiin arvostuskertoimiin.”

Sijoituspalvelutalo on tarkastellut uusimmissa Sijoitussuositukset-raportissaan Helsingin pörssin 25 suurimman yhtiön suhteellista arvostusta niin kutsutun ylisuurten tuottojen -mallin avulla. Mallin avulla FIM laski näille yhtiöille osakeriskipreemion. Riskipreemiossa verrataan osakkeiden tuottomahdollisuuksia suhteessa korkotasoon. Mitä korkeampi riskipreemio, sitä edullisempia osakkeet ovat olettaen, että tulosennusteet ja pidemmän aikaväli oletukset ovat ”oikeita”.

FIM:n laskelmien mukaan Suomen markkinan osakeriskipreemio on nyt noin 6,9 prosenttia.

Suomen osakemarkkinan riskipreemio on pysytellyt keskimääräistä korkeammalla tasolla nousten hieman alkuvuodesta. FIM:n mukaan riskipreemiot ovat kääntyneet korkojen osalta loivaan nousutrendiin, joka jatkui kesän aikana.

Osakkeet näyttävät silti yhä korkosijoituksia houkuttelevammilta sijoituskohteilta, sillä osakkeiden riskipreemion taso on edelleen kuitenkin suhteellisesti selvästi korkeampi kuin yrityslainojen riskipreemiot.

”Koska osakemarkkinoiden riskipreemio on edelleen korkea, nykyinen arvostus kestää melko paljon huonoja uutisia yrityksiltä tai vaihtoehtoisesti selvää korkotason nousua”, FIM päättelee.

Kokonaisuudessaan osakemarkkinat vaikuttavat tarjoavan FIM:n mukaan edelleen selvästi parempaa tuottoa suhteessa riskiin, kun verrataan pääomaluokkien keskimääräisiin historiallisiin tasoihin.

FIM:n suosikkiosakkeiden eli Suomi-osakkeiden TOP 10 -korin riskipreemio on noin 8,5 prosenttia eli selvästi korkeampi kuin 25 suurimman osakkeen 6,9 prosentin preemio.

FIM:n tämän hetken 10 osakesuosikkia Helsingin pörssistä ovat seuraavat yhtiöt:

Cramo on uusi valinta listalla. FIM antaa rakennusvuokraajalle pisteet tulivat osakkeen arvostuksesta (sekä absoluuttinen että suhteellinen EV/EBIT edulliset, suhteellinen P/BV edullinen) ja houkuttelevasta tuotosta suhteessa riskiin.

Lassila & Tikanoja on myöskin uusi valinta FIM:n TOP-10:een. Ympäristö- ja kiinteistöpalveluita tarjoava yhtiö sai pisteitä siitä, että analyytikoiden suositukset ovat nousseet ja houkuttelevasta tuotto-riski –suhteesta.

Lehto jatkaa FIM TOP-10 -osakkeena. Rakennusliikkeen pisteet tulivat houkuttelevasta arvostuksesta (sekä absoluuttinen että suhteellinen EV/EBIT edulliset, suhteellinen P/BV edullinen) ja analyytikoiden suosituksista (positiivisten suositusten suhteellinen määrä, hyvä osakepotentiaali).

Nordea jatkaa FIM TOP-10:ssä. Pankin pisteet tulivat arvostuksesta (absoluuttinen P/E erinomainen) sekä toisen vuosineljänneksen positiivisesta osakekohtaisen tuloksen yllätyksestä.

Orion on uusi FIM TOP-10 -valinta. Lääketeollisuusyhtiön pisteet tulivat osakkeen arvostuksesta (suhteellinen P/BV hyvä) sekä osakkeen defensiivisyydestä. FIM:n mukaan suhdannekello suosii nyt defensiivistä terveydenhuoltotoimialaa.

Outokumpu on myöskin uusi FIM TOP-10 -osake. Teräsyhtiön pisteet tulivat alhaisesta arvostuksesta (sekä absoluuttinen että suhteellinen EV/EBIT edulliset, suhteellinen P/BV edullinen) ja hyvästä tuotto-riski -suhteesta. Lisäksi yhtiöllä on kysyntävetoista hinnoitteluvoimaa.

Pöyry on uusi FIM TOP-10 -valinta. Konsultointi- ja suunnitteluyhtiön pisteet tulivat ensimmäisen vuosineljänneksen tulosyllätyksestä. Lisäksi Pöyryn tuotto-riski –suhde on hyvä ja sillä on myös hinnoitteluvoimaa.

Ramirent jatkaa FIM TOP-10 -valintana. Rakennusvuokraaja ja Cramon kilpailija sai pisteitä alhaisesta osakkeen arvostuksesta (absoluuttinen ja suhteellinen EV/EBIT ovat molemmat melko edulliset) ja hyvästä tuotto-riski -suhteesta. Tosin yhtiön analyytikkosuositukset ovat olleet laskussa.

SSAB jatkaa FIM TOP-10:ssä. Teräsyhtiön pisteet tulivat osakkeen arvostuksesta (sekä absoluuttinen että suhteellinen EV/EBIT ovat hyvin edullisia) ja analyytikkojen antamien suositusten noususta.

Tokmanni jatkaa FIM TOP-10 -osakkeena. Halpakauppaketjun pisteet tulivat osakkeen arvostuksesta (absoluuttinen EV/EBIT antoi pisteitä) ja toisen kvartaalin tulosyllätyksestä. Lisäksi Tokmanni toimii defensiivisellä päivittäistavaratoimialalla, mikä on suhdannekellon asennon kannalta positiivista. Myös tuotto-riski –suhde on erinomainen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös