Talouden trendit

Kotitalouksien varallisuus keskittyy yhä harvemmille

Varallisuuserot kasvoivat erityisesti 90-luvulla.

Kotitalouksien tuloerot kasvoivat Suomessa 1990-luvulta aina finanssikriisiin ja taantumaan asti, mutta ovat sen jälkeen pysyneet melko lailla ennallaan, kertoo Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Petri Mäki-Fränti artikkelissaan.

Kehitys näyttää kuitenkin toisenlaiselta, kun tarkastellaan tuloerojen sijaan varallisuuseroja.

Varakkaimpien suomalaisten kotitalouksien osuus kotitalouksien kokonaisvarallisuudesta on kasvanut selvästi verrattuna tilanteeseen 1980-luvun lopulla, Fränti toteaa. Tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen julkaisemiin kotitalouskohtaisiin varallisuusaineistoihin.

”Vielä vuonna 1988 varakkaimman kymmenyksen osuus kotitalouksien nettovarallisuudesta jäi runsaat kymmenen prosenttiyksikköä nykyistä matalammaksi. Kotitalouksien varakkain prosentti on kasvattanut osuuttaan kotitalouksien kokonaisvarallisuudesta huomattavasti tätäkin nopeammin. Vuodesta 1988 varakkaimman prosentin osuus kotitalouksien kokonaisvarallisuudesta on kasvanut noin 6 prosenttiyksikköä.”

Sen sijaan kotitalouksien vähävaraisemman 50 prosentin hallussa oli vuonna 2016 vain vajaa 10 prosenttia kotitalouksien nettovarallisuudesta. Varallisuus siis keskittyy.

Nopeinta varakkaimpien kotitalouksien vaurastuminen suhteessa muihin kotitalouksiin oli Fräntin mukaan 1990-luvulla. Sekä 1990-luvun alun lama ja sitä seurannut nousukausi näyttävätkin edistäneen kotitalouksien varallisuuserojen kasvua.

Myös seuraava talouskriisi kasvatti varallisuuseroja.

”Vuosituhannen vaihteen tienoilta aina finanssikriisiin asti (1998–2009) varallisuuserot pysyivät melko muuttumattomina, mutta finanssikriisiin myötä varakkaimpien kotitalouksien varallisuusosuudet kääntyivät uudelleen kasvuun”, Fränti toteaa.

Kotitalouksien tulot ja varallisuus kulkevat käsi kädessä, sillä suurituloisimmassa kymmenyksessä kotitalouksilla oli vuonna 2016 nettovarallisuutta keskimäärin lähes 700 000 euroa kotitaloutta kohti, kun pienituloisimmassa kymmenyksessä nettovarallisuuden määrä jäi noin 65 000 euroon.

Varallisuuserojen kääntymistä kasvuun finanssikriisin aikoihin selittää Fräntin mukaan sekä asunto- että rahoitusvarallisuuden aikaisempaa epätasaisempi jakautuminen.

”Kotitalouksien suoraan omistama osakevarallisuus on enimmäkseen varakkaimpien kotitalouksien hallussa, ja sen arvo jatkoi kasvuaan taantumasta huolimatta. Siitä huolimatta, että asuntojen hintakehitys on ollut alueellisesti eriytynyttä, asuntovarallisuus on kasvattanut varallisuuseroja selvästi vähemmän kuin 1990-luvun laman aikana ja sen jälkeen.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös