Kasvuosakkeet

Analyytikko: KONE on kallis osake kaikilla mittareilla

Inderes antaa edelleen hissiyhtiön osakkeelle myyntisuosituksen ja laski osakkeen tavoitehintaa.

Edes laatuyhtiöt eivät ole turvassa koronatsunamilta. Se kävi selväksi eilen, kun Helsingin pörssin tähtiosake KONE antoi tulosvaroituksen.

Hissiyhtiö kertoi poikkeuksellisen perusteellisesti tulosvaroituksen taustoista.

KONE laskee vuoden 2020 liiketoimintanäkymiään koronaviruksen arvioitujen vaikutusten vuoksi.

”Hallitukset ympäri maailmaa ovat ryhtyneet merkittäviin ja alati kasvaviin toimenpiteisiin COVID-19 leviämisen hillitsemiseksi rajoittamalla ihmisten liikkumista. Joissakin paikoissa tämä on johtanut rakennustyömaiden sulkemiseen, tuotannon rajoittamiseen sekä huoltotoimenpiteiden rajoittamiseen, jotka vaikuttavat myös KONEen liiketoimintaan”, KONE kertoo tiedotteessaan.

Yhtiön mukaan toimenpiteiden laajuus vaihtelee maakohtaisesti ja tilanne muuttuu päivittäin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä rajoitukset ovat olleet merkittävimpiä Kiinassa, mutta siellä KONE on jo nähnyt huomattavaa liiketoiminnan toipumista sen jälkeen, kun rajoituksia on vähennetty helmikuun lopusta lähtien.

Muualla maailmassa rajoittavia toimenpiteitä lisätään kuitenkin tällä hetkellä merkittävästi.

KONE odottaa toimenpiteiden vaikuttavan enenevässä määrin toimitusten aikatauluihin sekä asentamisen edistymiseen useilla markkinoilla ja siten myös uuslaite- ja modernisointiliiketoimintojen liikevaihtoon.

KONEen huoltoliiketoiminta on kuitenkin luonteeltaan hyvin tasaista suhdanteista riippumatta. COVID-19 liittyvien rajoitusten yhteydessä hissi- ja liukuporrashuolto on tyypillisesti katsottu kriittiseksi palveluksi, joka on sallittu tietyin rajoituksin.

Yhtiön mukaan useissa maissa tilanne vaikuttaa kuitenkin myös huoltoliiketoimintaan jollain tasolla. Joidenkin asiakkaiden toimitilat ovat suljettuina, ja vaikka pakolliset huoltokäynnit jatkuvat, tehdään harkinnanvaraista huoltotoimintaa, kuten pieniä korjauksia, vähemmän.

Liikevaihto laskee ja kannattavuutta rasittavat koronakriisistä johtuvat kustannukset

KONE arvioi nyt, että vuonna 2020 yhtiön liikevaihto laskee tai on parhaimmassa tapauksessa vakaa vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Liikevaihdon laskun taso riippuu hallitusten toimenpiteiden vakavuudesta ja kestosta sekä liiketoiminnan toipumisen vauhdista.

Aiemmin hissiyhtiö oli arvioinut vuoden 2020 liikevaihdon kasvun olevan nollan ja kuuden prosentin välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton yhtiö oli arvioinut olevan 1 250-1 400 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit olisivat pysyneet tammikuun 2020 tasolla.

Vakaa liikevaihto vaatisi yhtiön mukaan kohtuullisen vahvan liiketoiminnan toipumisen vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla sekä positiivisen kehityksen jatkumisen hissiyhtiön suurimmalla markkinalla, Kiinassa.

KONE odottaa liikevaihdon odotetaan laskevan alle viisi prosenttia, mikäli rajoittavat toimenpiteet vaikuttavat liiketoimintaan pääasiassa vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja toisella vuosipuoliskolla nähtäisiin vaiheittainen liiketoiminnan toipuminen.

Mikäli laajat ja tiukat hallitusten toteuttamat toimenpiteet vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan pitkälle vuoden 2020 toiselle vuosipuoliskolle, yhtiö odottaa liikevaihdon laskevan 5-10 prosenttia.

Oikaistun liikevoittomarginaalin KONE odottaa laskevan jonkin verran tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa.

Kannattavuutta tulee rasittamaan yhtiön mukaan muun muassa alhaisemmasta liikevaihdosta johtuvat suhteellisesti korkeammat kiinteät kustannukset, KONEen työntekijöiden, toimittajien ja asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisesta aiheutuneet lisäkustannukset sekä kustannukset, jotka liittyvät toimitusketjun vakaan toimituskyvyn varmistamiseen.

Epävarmuus vaikuttaa myös KONEen tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Yhtiö antaa päivitetyt markkinanäkymät kuluvan vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

KONE arvioi asemansa olevan vahva lyhytaikaisista liiketoimintaan vaikuttavista negatiivisista tekijöistä huolimatta. Yhtiön kilpailukyky on hyvä ja tase vahva. Hissiyhtiöllä on myös vankka tilauskanta ja huoltoliiketoiminnan näkymät ovat positiiviset.

Osake on kallis

Hissiyhtiö perustee tulosvaroitustaan laveasti koronakriisin aiheuttamilla liikkumisen rajoituksilla. Inderesin analyytikko Erkki Vesola huomauttaa kuitenkin, että tulosvaroituksessa jäi vähemmälle huomiolle tilauskertymän hidastuminen.

”Ennustemuutoksemme ovat maltillisia, mutta riskit ovat tilausepävarmuuden vuoksi alaspäin, Vesola toteaa.

Analyytikon mukaan KONEen oma kyky toimituksiin on säilynyt hyvällä tasolla, mutta niiden aikataulut venyvät tai ne juuttuvat toimitusketjuun. Huollossakin toimitaan monilla markkinoilla säästöliekillä.

Koneen osake on laskenut 10. helmikuuta jälkeen 20 prosenttia. Silti yhtiön arvostuskertoimet ovat edelleen korkeat.

”KONEen osakkeen vuosien 2020 ja 2021 P/E-kertoimet ovat 90-92 % sekä EV/EBIT-kertoimet 25-28 % yli verrokkien mediaanin”, Vesola toteaa.

Yhtiön osakkeen riskipreemio on selvästi suurempi kuin mikä olisi perusteltua, Vesola arvioi. Hänen mukaansa 20 prosentin preemio olisi vielä hyväksyttävissä.

”KONEen osakkeen vuosien 2020-2021 kokonaistuottoarviomme on negatiivinen -17 %. Kassavirtamallimme puolestaan antaa KONEen osakkeen arvoksi noin 47 euroa, johon on vain 1 %:n nousuvara.”

KONE ei ole analyytikoiden suosiossa

Hissiyhtiötä seuraa 26 analyytikkoa. Näiden odotuksissa on keskimäärin 1,86 euron osakekohtainen tulos. Eli analyytikot odottavat koronakriisistä huolimatta hissiyhtiöltä tuloskasvua viime vuoteen verrattuna, jolloin osakekohtainen tulos oli 1,8 euroa.

Konsensuksen mukaisella kuluvan vuoden osakekohtaisella tulosennusteella KONEen P/E-kerroin on 25,2x.

Ensi vuonna osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan jo 2,1 euroon, kun koronakriisin vaikutus on luultavimmin häipynyt.

Analyytikoista vain yksi antaa KONEen osakkeelle tällä hetkellä ostosuosituksen ja toinen lisää suosituksen. Peräti 14 analyytikon suositus on pidä ja kuuden suositus on myy. Hissiyhtiö ei nyt siis ole erityisesti analyytikoiden suosiossa.

Konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta on 50 euroa, mikä ylittää hieman viimeisimmän vajaan 47 euron kurssinoteerauksen. Tavoitehinnat eivät ole juurikaan laskeneet viime viikkoina, vaikka osake on laskenut rajusti.

KONE on suomalainen hissejä ja liukuportaita sekä ovia valmistava yhtiö. Se valmistaa hissejä, liukuportaita ja -ovia sekä tarjoaa palveluja niiden kunnossapitoon ja nykyaikaistamiseen. Tuotevalikoimiin kuuluvat myös liukukäytävät, automaattiovet sekä valvonta- ja ohjausjärjestelmät.

Koneen pitkän aikavälin kasvua tukevat kaupungistumisen, teknologisen murroksen ja väestörakenteen megatrendit. Kaupungistuminen tukee hissiyhtiön monin tavoin. Maailman kaupungit kasvavat jatkuvasti, ja arviolta 200 000 ihmistä muuttaa kaupunkeihin joka päivä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös