Talouden trendit

Onko vetytalous Suomen uusi mahdollisuus?

Suomessa selvitetään nyt maamme vahvuudet ja mahdollisuudet vetytalouden globaaleilla markkinoilla.

Vedystä puhutaan paljon ennen kaikkea autojen energianlähteenä. Vetytalous on kuitenkin paljon muutakin. Tulevai­suudessa vety voi esimerkiksi auttaa tasaamaan energian­tuo­tannon ja -kulutuksen vaihteluja, ja se mahdol­listaa aurinko- ja tuuli­voiman lisää­misen energia­jär­jes­tel­mässä, kertoo aurinkoteknologiapäällikkö ja aurinkosähkön pientuottaja Eero Vartiainen.

Vartiaisen mukaan vety on tärkeässä roolissa myös teollisuuden hiilestä irtautumisessa, sillä se mahdollistaa teräksen ja kemikaalien hiilipäästöttömän jalostamisen ja tuotannon sekä toisen vaihtoehdon hiilettömään liikenteeseen.

”Vetyä voidaan käyttää polttoaineena erityisissä kaasuturbiineissa, jotka voivat tuottaa siitä sähköä. Toinen tapa on käyttää vetyä polttokennoissa, mutta tällä hetkellä tämä on kallis vaihtoehto. Puhtaan vedyn polttamisesta ei synny lainkaan päästöjä – ainut lopputuote sähkön lisäksi on vesi”, Vartiainen kertoo.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen vuonna 2050. Tavoite on maailman kunnianhimoisimpia.

Vety linkittyy Suomessa osaksi kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Suomessa ei ole erillistä vetystrategiaa, vaan vety nähdään osana kokonaisuutta, kertoo Business Finland tiedotteessaan.

Energiasektorin rooli vähähiilisen yhteiskunnan synnyttämiseksi on kriittinen. Business Finlandin mukaan vety on noussut tässä yhteydessä globaaliin keskusteluun todella voimakkaasti. Vedyn avulla uusiutuvaa energiaa voidaan hyödyntää tehokkaammin ja energian pidempiaikainen varastointi on mahdollista. Lisäksi vety on tärkeä synteettisten polttoaineiden raaka-aine.

Mikä on Suomen kansallinen näkemys vetytaloudesta?

Useat Suomen teollisuussektorit ovat työstäneet omia vetytiekarttoja. Tämän vuoksi on Business Finlandin mukaan ollut tärkeää muodostaa kansallinen näkemys vedyn roolista Suomen vähähiilistämisessä. Business Finland tilasi kansallisen vetytiekartan kokoamisen VTT:ltä.

Olennaista on myös ollut analysoida Suomen vahvuudet ja mahdollisuudet vetytalouden globaaleilla markkinoilla. Tätä tavoitetta varten vetytiekartassa analysoitiin Suomen potentiaali koko arvoketjussa mukaan lukien energian tuotanto ja siirto, teollisuuskäyttö, varastointi sekä kuljetussektori.

”Suomi ei pienenä maana voi olla maailman johtava koko arvoketjussa. On olennaista tunnistaa ne arvoketjun osat, joissa pystymme ottamaan merkittävän roolin tulevaisuudessa”, sanoo Business Finlandin Smart Energy -ohjelman vetäjä Helena Sarén.

Mitä Suomi voi tarjota vetymarkkinoille?

Vetytiekartassa tunnistettiin Suomen mahdollisuuksia erityisesti synteettisten polttoaineiden tuotanto, vedyn kustannustehokas ja vähähiilinen tuotanto, vähähiilisen teräksen tuotanto sekä teollisuutemme logistiikkakustannusten alentaminen. Lisäksi erilaiset poikkiteolliset kokonaisvaltaiset energian kiertotalousratkaisut nähtiin vahvuuksiksemme.

”Hyvä esimerkki energian kiertotalousratkaisusta on Business Finlandin rahoittama Clic Innovationin vetämä Green Electrification -ekosysteemi. Samoin Nesteelle myönnetty Veturi-rahoitus synteettisiin polttoaineisiin pohjautuvan osaamiskeskittymän synnyttämiseen Suomeen kasvattaa tulevaisuuden kilpailukykyämme, kertoo Sarén.

Green Electrification -toiminnan tavoitteena on synnyttää Suomeen globaalia liiketoimintaa toimeenpaneva poikkitoimialallinen verkosto. Kärkiä hankkeessa ovat vedystä ja hiilidioksidista valmistetut tuotteet (mm. synteettiset polttoaineet ja materiaalit), edellisen mahdollistavat teknologiat ja hiilineutraalin teollisuuden tekeminen mahdolliseksi sähköistämisen tai vihreän vedyn avulla. Hanke on ensimmäinen askel poikkitoimialallisessa yhteistoiminnassa, jossa tähdätään kestävän uuden markkinan rakentamiseen ja merkittäviin ilmastotekoihin.

Neste kehittää puolestaan uudessa tutkimushankkeessaan kestäviä ja globaalisti skaalautuvia raaka-aine- ja teknologiaratkaisuja liikennepolttoaineisiin sekä kemikaalien ja polymeerien tuotantoon. Nesteen ratkaisut vähentävät raakaöljyn käyttöä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Ne perustuvat raaka-aineisiin, jotka ovat jätteitä tai tähteitä. Näiden joukossa ovat esimerkiksi maa- ja metsätalouden tähteet, kunnalliset jätteet, jätemuovit ja hiilidioksidi.

Suomen vahvuuksien tunnistaminen on elintärkeää, jotta kykenemme myös ajamaan kansallisesti tärkeitä etuja EU:n päätöksenteossa. Samoin globaalien kumppanuuksien synnyttämisen perusedellytys on omien vahvuuksiemme ja tavoitteidemme määrittäminen.

”Vetytiekartta auttaa myös poliittisia päätöksentekijöitä tuottamaan Suomen kannalta järkeviä regulaatioita ja lainsäädäntöä. Kokonaisuuden ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää”, sanoo johtava tutkija Juhani Laurikko. Laurikko ohjasi vetytiekartan laatinutta VTT:n asiantuntijatiimiä, johon kuului monen erityisalan osaajia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös