Rahoitusteoriaa

Tässä yksinkertainen työkalu osakkeen arvonmääritykseen

Osakkeen arvonmääritys voi olla vaativaa ja aikaavievää laskentaa tai se voi olla yksinkertaista osakkeen arvostuskertoimiin perustuvaa arviointia.

Yrityksen arvostuskertoimien käyttö osakkeen arvonmääritykseen on periaatteessa suhteellisen yksinkertaista. Osakkeen hinta suhteutetaan johonkin yrityksen liiketoimintaa kuvaavasta kirjanpidosta löytyvästä määreestä

Tunnuslukuihin perustuva analyysi vaatii kuitenkin syvempää perehtymistä. Käytännössä yrityksen arvoon vaikuttaa monta tekijää, eikä osakkeen analyysiä välttämättä kannata jättää pelkän tunnusluvun tarkasteluun. Lisäksi arvostuskertoimien käyttöön liittyy monta yksityiskohtaa, joita voisi olla hyvä ottaa huomioon analyysiä tehtäessä. 

Vaihtoehtojahan on paljon ja asiasta tekee haastavan myös se, ettei tunnuslukua ole aina saatavilla. Kasvuvaiheessa oleva yritys ei välttämättä tee vielä tulosta. Silloin tulokseen perustuvan tunnusluvun käyttö ei onnistu. 

Teoriassa osakkeen arvo on sen tulevien osinkojen diskontattu nykyarvo. Ongelma tulevien osinkojen arvioinnissa on vain se, että yritys on saattanut tehdä strategisen valinnan siitä, ettei se maksa ollenkaan osinkoja. Tällöin ei osinkoperusteisen mallin käyttäminen ole perusteltua.  

Osinkoperusteisen mallin ongelmat voidaan kiertää tarkastelemalla osinkojen sijasta yrityksen sisäisiä̈ arvonluontimenetelmiä kassavirtalaskelmien avulla eli käyttämällä kassavirtapohjaista arvonmääritysmenetelmää

Kassavirtamallin mukaan yrityksen arvo on sen tulevaisuudessa tuottaman kassavirran nykyarvo.

Perusajatuksena on, että vaikka yrityksen tuottaman kassavirran ja sijoittajalle juuri tänä vuonna maksettavien osinkojen välillä voi olla merkittävänkin kokoinen ero, niin pitkällä aikavälillä vapaa kassavirta tullaan jakamaan omistajille tavalla tai toisella. 

Kassavirtapohjaiseen arvonmääritykseen sisältyy tulevien kassavirtojen arvioiminen, diskonttauskoron määrittäminen ja lopulta liiketoiminnan arvon laskeminen diskonttaamalla arvioidut kassavirrat ja yrityksen loppuarvo nykyarvoon yrityksen elinkaari huomioiden.

Tällä videolla esitellään yksi osakkeen arvonmääritystyökalu, joka perustuu yhtiön tulevien osakekohtaisten tulosten ennustamiseen. Työkalu on yksinkertainen ja siinä on puutteensa, mutta se antaa kuitenkin sijoittajalle pienellä vaivalla jonkinlaisen käsityksen yrityksen todellisesta arvosta.

Lisäksi työkalulla on helppo tehdä herkkyysanalyysiä, eli arvioda, kuinka osakkeen arvo muuttuu, jos jotain sen arvoon vaikuttavaa tekijää muutetaan.

Fair Value Calculator löytyy täältä: https://tradebrains.in/fair-value-calculator/

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös