Rahastotietoa

10 vuoden rahastojen tuottovertailu ei mairittele Suomi-osakerahastoja

Kotimaisiin osakkeisiin sijoittavista aktiivisista osakerahastoista vain harvat lyövät vertailuindeksin pitkällä aikavälillä.

Kotimaiset sijoitusrahastot lisäsivät suomalaisten varoja viime vuonna lähes 9,1 miljardilla eurolla. Osakerahastot keräsivät 1,2 miljardia euroa ja yhdistelmärahastot 2,4 miljardia euroa. Kaiken kaikkiaan vuoden lopussa rahastopääoma oli lähes 159 miljardia euroa.

Vuosi 2021 oli erityisesti osakerahastosijoittajalle tuottoisa.

Osakerahastoista parhaimpiin vuosituottoihin ylsivät kehittyneisiin talouksiin sijoittavat osakerahastot sekä toimialarahastot. Kehittyvien markkinoiden rahastot eivät pärjänneet niin hyvin.

Esimerkiksi Suomeen sijoittavat rahastot tuottivat keskimäärin 24 prosenttia vuonna 2021.

Korkosijoittajalle vuosi 2021 oli sen sijaan haastava. Parhaimmillaan vuosituotto nousi 4,0 prosenttiin korkeariskisissä yrityslainoissa. Osa valtiolainoihin sijoittavista rahastoista päätyi negatiivisiin tuottoihin.

Suomi-rahastoista harvat lyövät vertailuindeksin

Erinomaiset tuottoluvut peittävät kuitenkin alleen sen tosiasian, että vain harva osakerahasto voittaa vertailuindeksin.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n ylläpitämän rahastoraportin perusteella viime vuonna Suomi-rahastojen tuotto oli keskimäärin 23,5 prosenttia. Jos vertailuindeksinä käytetään Helsingin pörssin tuottoindeksiä, eli OMX Helsinki CAP GI -indeksiä, hävisivät rahastot indeksille keskimäärin. Indeksin tuotto vuonna 2021 oli 25,3 prosenttia.

Kuitenkin yhdeksän rahastoa ylsi indeksituottoa kovempaan tuottoon viime vuonna. Rahastoraportissa Suomen osakemarkkinoille sijoittavia rahastoja on kaiken kaikkiaan 24 kappaletta.

Yksi vuosi on kuitenkin liian lyhyt ajanjakso mielekkääle rahastovertailulle.

Helsingin Sanomat havaitsi Suomen Sijoitustutkimus Oy:n ylläpitämän rahastoraportin perusteella, että vain neljä aktiivisesti hoidettua Suomi-rahastoa on ylittänyt OMX25-indeksirahaston tuoton kymmenen vuoden aikajaksolla.

Tutkitaan 10 vuoden lukuja hieman tarkemmin.

Vertailuindeksi OMX Helsinki CAP GI on yltänyt 10 vuodessa keskimäärin 15,2 prosentin vuosituottoon. Suomi-rahastojen vuosituotto samalla ajanjaksolla oli keskimäärin 14,7 prosenttia. Eli Suomi-osakerahastot ovat keskimäärin hävinneet indeksille vuosituotossa 0,5 prosenttia.

Ainoat aktiivisesti hoidetut osakerahastot, jotka tuona aikana ovat voittaneet vertailuindeksin, ovat Evli Suomi Pienyhtiöt B, OP-Suomi Pienyhtiöt A ja B, S-Pankki Fenno Osake A ja Säästöpankki Pienyhtiöt.

Kovimpaan vuosituottoon 10 vuoden aikana on yltänyt Evli Suomi Pienyhtiöt B, jonka keskimääräinen vuosituotto on ollut 19,3 prosenttia.

Aktiivisten rahastojen lisäksi indeksin löi Seligsonin Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 15,6 prosentin vuosituotolla. Kyseessä on siis ETF, jossa ei ole lainkaan aktiivista salkunhoitoa.

Seligsonin ETF-rahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille OMX Helsinki 25 -osakeindeksin sisältämiin osakkeisiin sekä salkunhoidon tehostamiseksi mahdollisesti rahaston sijoituspolitiikkaan sopiviin osakejohdannaisiin. Johdannaisten käyttö on vähäistä eikä niillä ole olennaista vaikutusta rahaston riskiprofiiliin. Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksinsä kehitystä alhaisin kustannuksin. Salkun rakenne seuraa indeksiin tehtäviä muutoksia ja rahaston markkinariski on siten sama kuin OMX Helsinki 25 -indeksin.

Rahastojen riskikorjattu tuotto

Rahastovertailu voidaan pelkän tuoton sijaan tehdä myös niin, että otetaan vertailuun mukaan myös rahastojen riskit.

Sharpen luku on rahoituksessa käytetty sijoituksen riskin mittari. Se kertoo sijoituksen riskiin suhteutetun tuoton. Sharpen luku vertaa sijoitukselta odotettua ylituottoa sen volatiliteettiin eli arvonvaihteluun, jolloin se kuvaa siis, kuinka paljon tuoton saamiseen on otettu riskiä.

Sharpen luku lasketaan vähentämällä sijoituksen tuotosta riskitön korko ja jakamalla tulos sijoituksen riskillä. Riskiä mitataan rahaston arvonvaihtelulla eli volatiliteetilla.

Rahastoraportin mukaan kaikkien Suomi-rahastojen viiden vuoden keskimääräinen Sharpen luku eli tuotto suhteessa riskiin on 0,8x. Samalla ajanjaksolla koko indeksin Sharpen luku on myös 0,8x.

Aktiivisesti hoidetut rahastot ovat siis yltäneet samaan riskillä suhteutettuun tuottoon kuin vertailuindeksi. Ero indeksiin tulee absoluuttisissa tuotoissa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös