Talouden trendit

Karu ennuste: Maatalousyrittäjien tulot romahtavat – syitä on kaksi

Heikko kannattavuus ajaa kotieläintiloja maksuvalmiuskriisiin.

Ukrainan sota tulee vaikuttamaan Suomen talouteen monella tavalla. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, miten ja kuinka paljon se vaikuttaa Suomen talouteen. Tämä pätee myös maatalouteen.

Luonnonvara keskus arvioi kuitenkin, että vuonna 2022 maatalouden keskimääräinen kannattavuuskerroin painuu varovaisen skenaarion mukaan 0,25:een viime vuoden 0,41:stä. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla.

Se tarkoittaa maatalousyrittäjien ansioiden romahdusta.

Maatalousyrittäjän tuntipalkka jää vain 4,0 euroon ja oman pääoman korkotuotto painuu 0,9 prosenttiin.

Maataloustuotannon arvoa kuvaava kokonaistuotto kasvaa tänä vuonna noin 200 000 euroon yritystä kohti. Siitä tukien osuus on 28 prosenttia. Kun kokonaistuotosta vähennetään tuotantokustannukset, saadaan yrittäjänvoitto, joka osoittaa maatalousyritysten jäävän 32 000 euroa tappiolle.

Heikko sato ja hinnat riesana

Ainakin vielä tällä hetkellä maatalousyrittäjien vaikeudet johtuvat muista syistä kuin Ukrainan sodasta.

Vuonna 2021 peltoviljelyn sato jäi huomattavan heikoksi. Luonnonvarakeskuksen mukaan tarjonnan pieneneminen ja maailmanmarkkinoiden kehitys siivittivät viljanhinnat ennätysnousuun. Viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyn kannattavuus jäi silti kustannusten kasvun myötä edellisvuoden tasolle.

Vuoden 2022 tuotantopanokset, esimerkiksi lannoitteet ja energia ovat huomattavasti kalliimpia kuin edellisvuonna. Jos viljanhinnat pysyvät samoina kuin 2021 myyntikaudella ja sadosta saadaan keskiverto, kustannusnoususta huolimatta viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyn keskimääräinen kannattavuus jopa kohenee viime vuoteen verrattuna.

Viljelyn kannattavuus olisi kohenemisestakin huolimatta heikko, Luonnonvarakeskus arvioi.

Muun kasvinviljelyn kannattavuus sen sijaan painuu huomattavan heikoksi. Samoin myös kasvihuonetuotannon kannattavuuden ennustetaan heikkenevän.

Kotieläintuotanto lujilla nousseiden rehukustannusten vuoksi

Viime syksynä kohonneet viljanhinnat nostavat kotieläintilojen rehukustannuksia, mikä näkyy Luonnonvarakeskuksen mukaan täysimääräisenä vasta tänä vuonna.

Nykyhinnoilla maidontuotannon kannattavuuskerroin painuu noin 0,2:een. Muiden nautakarjatilojen kannattavuuskerroin putoaa lähes nollaan, eli yrittäjätuloa ei jää lainkaan. Myös sika- ja siipikarjatalouden kannattavuus heikkenee selvästi.

”Kotieläintilojen heikko kannattavuus vaikeuttaa niiden selviämistä akuutista maksuvalmiuskriisistä, jonka tuotantopanosten hintojen nousu on aiheuttanut. Suurilla, vasta investoineilla tiloilla maksuvalmiuden riskien realisoituminen on kohtalokasta. Lisäksi alkutuotannon keskittyminen yhä pienemmälle tilajoukolle kasvattaa koko elintarvikeketjun riskejä”, kuvailee tutkija Jukka Tauriainen Luonnonvarakeskuksesta.

Maitotilojen keskikoko jatkaa kasvuaan pienimpien tilojen lopettaessa tuotantonsa. Kymmenen vuotta sitten maitotiloja oli vielä 9 000. Nyt jäljellä on enää puolet siitä. Tuotetun maidon määrä on kuitenkin säilynyt samana.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös