Markkinakommentit

Kannattaako nopeasti laskeneisiin tekno-osakkeisiin tarttua?

Neuvonsa kertoivat useat sijoitusalan ammattilaiset.

Kasvuyhtiöiden osakekurssilasku jatkui maanantaina, kun Nasdaq 100 päätyi peräti 3,98 prosenttia miinukselle. Vuoden alusta Nasdaq 100 on laskenut jo 26 prosenttia ja viime vuoden kaikkien aikojen huipusta noin 27 prosenttia. 

Eniten ovat halventuneet spekulatiiviset kehittyvän teknologian yhtiöt, joiden arvonmääritys perustuu kaukana tulevaisuudessa oleviin kassavirtoihin. 

Monipuolisemman sektorijakauman sisältävä S&P 500 -indeksi on laskenut noin 17 prosenttia tänä vuonna. Se on siis selvästi vähemmän kuin teknologiasektori.

Mitkä ovat sijoitusammattilaisten neuvot tämän hetken markkinatilanteessa?

Paul Walker Wells Fargolta kehottaa etsimään kasvuyhtiöitä, joilla on vahvat fundamentit. Käytännössä se tarkoittaa kannattavia yhtiöitä, joiden tuloskasvu on vahvaa. Niitä löytyy kohtuullisilla arvostuskertoimilla, mutta ne eivät ole vielä alekorissa. 

Walkerin mielestä sijoittajan kannattaa etsiä yhtiöitä, joiden osinko on kasvava. Sijoitustyyleistä hän suosii lisäksi laatuyhtiöitä. 

Käteispainon osuutta kannattaa arvioida sijoitushorisontin perusteella. Jos se on useita vuosia, niin jo nyt Walkerin näkemyksen mukaan on markkinoilla ostopaikkoja. 

Pitkällä aikavälillä ei ole suurta merkitystä, vaikka osakkeita saisi ostettua myöhemmin tänä vuonna vielä edullisemmin. Walkerin mielestä osakkeet ovat siis jo ostohinnoissa.

Sijoitusammattilaiset suosivat vahvaa tulosta tekeviä laatuyhtiöitä teknologiasektorilla

Hightower Advisorsin Walter JR Gondeck arvioi, että nykytilanteessa kannattaa vielä odotella pohjien muodostumista ennen kuin lisää osakepainoa. Gondeckin arvion mukaan laskumarkkina muistuttaa vuosituhannen alun teknokuplan jälkeistä ajankohtaa. Sitä ennen kasvuyhtiöt olivat kuplassa, mutta kuplan poksahdettua osakkeiden myynti meni ylireagoinnin puolelle eli teknoyhtiöiden osakkeet laskivat jopa liikaa.

Nyt kannattaa olla kärsivällinen. Gondeck ottaa esimerkkinä Netflixin osakkeen, joka näytti  edulliselta puolitoista kuukautta sitten, mutta laski entisestään tulosraportin jälkeen. Gondeck ei suosittele tarttumaan putoaviin puukkoihin. 

Hightower Advisors välttää nykytilanteessa muun Amazonia, mutta ylipainottaa Googlea eli Alphabetia. Alphabetin osake on sijoitustalon mukaan nykyhinnoilla enemmän arvo- kuin kasvuyhtiö. Alphabet ei saanut samanlaista hyötyä koronpandemiasta kuin tietyt muut teknologia-alan yhtiöt. Se puoltaa Hightower Advisorsin positiivista näkemystä hakukonejätin osakkeesta.

Wescott Financialsin Mark McCarron arvioi, että korkotason noustessa kalliisti arvostettujen kasvuyhtiöiden arvostustasot madaltuvat. Hän haluaa kuitenkin erotella suuret yhtiöt ja laatuyhtiöt muista spekulatiivisemmista kasvuyhtiöistä. Jälkimmäisiin liittyy merkittävästi suurempi korkoriski, koska niistä monet ovat tappiollisia ja näin ollen odotettu positiivinen kassavirta on kauempana tulevaisuudessa. 

Wescott Financialsin tiimi on huolissaan nousevan korkotason vaikutuksista spekulatiivisten kasvuyhtiöiden arvostuskertoimiin, jotka ovat edelleen korkealla tasolla. Sen vuoksi kyseiset yhtiöt ovat sijoitustalolla alipainossa. Yhtiö suosii laadukkaita kasvuyhtiöitä. Niistä suurimmassa painossa Wescott Financialsin hoitamassa portfoliossa ovat Microsoft, Amazon, Tesla, Apple ja Nvidia.

Douglass Winthrop Advisorsin Jay Winthrop on paljolti samoilla linjoilla McCarronin kanssa. Winthropin mukaan sijoittajan kannattaa erottaa laadukkaat maailmanluokan teknojätit muista teknologiayhtiöistä. 

Suurten teknologiajättien kilpailuedut ovat omaa luokkaansa. Ne tuottavat vahvaa vapaata kassavirtaa, operoivat erittäin kannattavasti ja kyseisillä yhtiöillä ei tyypillisesti ole nettovelkaa. Joidenkin laadukkaiden teknojättien osakekurssi on laskenut huipuista jo noin 30 prosenttia. Se saa Winthropin mielenkiinnon heräämään. Hänen suosikkinsa on Alphabet.

Winthropilla ei ole näkemystä lyhyen aikavälin osakemarkkinoiden kehityksestä. Hän kuitenkin arvioi tiiminsä kanssa, että laadukkaiden teknoyhtiöiden, kuten Alphabetin, tämän hetken kurssitaso on houkutteleva 3-5 vuoden sijoitushorisontilla. Winthrop kommentoi myös, että Berkshire Hathawayn sijoitusfilosofia on lähellä Douglass Winthrop Advisorsin sijoitusfilosofiaa.

Wealth Enhancement Group suosii yhtiöitä, joilla on korkea kannattavuus ja joiden osake on neutraalisti hinnoiteltu 

Wealth Enhancement Groupin Jim Cachn kertoi myös näkemyksensä nykytilanteesta. Hänen mukaansa hidastuvan talouskasvun ja nousevan korkotason yhdistelmä on aiheuttanut oikeutetusti myyntiaallon kalliisti arvostetuissa kasvuyhtiöissä. Cachnin mielestä voittoa tekemättömiä kasvuyhtiöitä on muutenkin vaikea arvottaa. 

Wealth Enchancement Group pitää edelleen kasvuyhtiöt alipainossa, koska niiden arvostuskertoimet ovat edelleen korkeita ja sijoittajien kasvuodotukset mukautuvat asteittain sopiviksi suhteessa tämän hetken markkinatilanteeseen. Hän arvioi tiiminsä kanssa, että korkotaso jatkaa noususuunnassa ja kasvuyhtiöiden osaketuotot ovat matalia myös seuraavan 6-12 kuukauden aikana. 

Cachn ei suosittele tällä hetkellä osakepoimintaa teknoyhtiöissä, koska rahavirtojen muutokset selittävät nyt merkittävästi kurssimuutoksia ja fundamenttien osuus selittäjänä on kokonaisuudessa pienempi. Sijoitustalo suosii nyt erityisesti laatuyhtiöitä, joiden oman pääoman tuotto on korkea ja arvostustaso on neutraali.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös