Arvo-osakkeet

Sampo suunnittelee jakautumista – mitä hyötyä omistajille?

Sampo haluaa luopua Mandatumista. Siihen on hyvät syyt.

Björn Wahlroos Sampo finanssikonserni
Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos.

Finanssikonserni Sampo on jo pitkään toteuttanut toimenpiteitä, joiden tavoitteena on rönsyjen karsiminen ja keskittyminen vahinkovakuuttamiseen. Yksi tällainen rönsy on Mandatum, joka tarjoaa varainhoidon, omaisuudenhoidon, palkitsemisen ja henkilövakuuttamisen palveluja. Mandatum-konserniin kuuluu kaksi liiketoiminta-aluetta: henkivakuutus ja omaisuudenhoito.

Sammon hallitus ilmoitti viime vuoden joulukuussa aloittaneensa strategisen arvion Mandatumin roolista Sampo-konsernissa. Vaihtoehtoja arvioituaan hallitus on nyt päättänyt ehdottaa Sammon osittaisjakautumista eriyttämällä Mandatumin Sampo-konsernista.

Hallituksen on mahdollista keskeyttää jakautumisprosessi ennen sen täytäntöönpanopäivää, jos tämän katsotaan olevan osakkeenomistajien edun mukaista.

Mihin Sampo osittaisjakautumisella sitten pyrkii?

Sampo on Pohjoismaiden ja Ison-Britannian digitaalisilla henkilöasiakasmarkkinoilla toimiva puhdas vahinkovakuutusyhtiö, kun Mandatum on eriytetty. Sammon mukaan vahinkovakuuttamiseen puhtaasti keskittyessään se arvioi voivansa kohentaa pääoman tuottoa markkinariskin pienentyessä.

Mandatumin eriyttäminen konsernista alentaisi myös Sammon altistumista markkinariskille vähentämällä konsernin riskipitoisten sijoitusten ja laskuperustekorkoisen vakuutuskannan määrää. Tämä alentaisi sekä tuloksen että pääoman volatiliteettia.

Vähentämällä altistumistaan markkinoiden mahdollisiin stressitilanteisiin Sampo voisi pystyä toimimaan nykyistä pienemmillä pääomapuskureilla.

”Jakautumisen myötä syntyy johtava, puhtaasti vahinkovakuuttamiseen keskittyvä pohjoismainen konserni, joka kykenee korkeaan ja vakaaseen pääoman tuottoon, sekä itsenäinen Mandatum. Suomessa vakiintunut jakautumisprosessi tarjoaa taloudellisesti tehokkaan keinon Mandatumin eriyttämiseksi konsernista”, sanoo Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos.

Parempaa tuottoa vahinkovakuuttamiselle

Wahlroosin mukaan Sammon strateginen fokus on vahinkovakuuttamisessa ja siksi sen edellytykset tukea Mandatumin kasvua ovat hallituksen näkemyksen mukaan rajalliset.

Sampo on kahdeksan miljardin euron maksutulollaan vuonna 2022 Pohjoismaiden suurin pelkästään vahinkovakuuttamiseen keskittyvä vakuutusyhtiö ja samalla sillä on alansa laajin maantieteellinen hajautus toimiessaan kaikissa Pohjoismaissa. Sampo on vahinkovakuutustoiminnassaan keskittynyt erityisesti henkilöasiakkaisiin ja pk-yritysasiakkaisiin, joiden osuus konsernin vahinkovakuutustoiminnan maksutulosta oli 89 prosenttia vuonna 2022.

Vahinkovakuuttamiseen puhtaasti keskittyessään Sampo arvioi voivansa kohentaa pääoman tuottoa markkinariskin pienentyessä. Vuoden 2022 lopussa Mandatumin osuus Sampo-konsernin vakavaraisuusvaatimuksesta oli 20 prosenttia samalla, kun sen osuus konsernin vuoden 2022 tuloksesta ennen veroja ilman satunnaisia eriä oli 14 prosenttia.

Lisäksi pääomankäytön mahdollisella tehostamisella Sampo arvioi olevan merkittävämpi vaikutus Sammon ollessa puhdas vahinkovakuuttaja kuin, jos Mandatum olisi edelleen osa konsernia.

Jakautumisen vaikutus Sammon tulokseen ja osinkoihin

Sammon tulos luonnollisesti pienenisi Mandatumin tulososuutta vastaavalla summalla. Vuonna 2022 Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 236 miljoonaa euroa ennen Sammolle maksettua konserniavustusta eli 14 prosenttia koko konsernin tuloksesta ennen veroja ja ilman satunnaisia eriä.

Ilman Mandatum-segmenttiä konsernin tulos ennen veroja olisi ollut 1 627 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 2,33 euroa raportoidun 2,69 euron sijaan.

Sammon tulevat osingot perustuisivat vahinkovakuutusliiketoimintojen tuloksiin. Sammon osinkopolitiikkana on jakaa vakaata ja kestävällä tasolla olevaa perusosinkoa, joka kasvaa konsernin tuottojen mukaisesti. Osinkopolitiikan mukaan osingon kokonaismäärä on vähintään 70 prosenttia konsernin operatiivisesta tuloksesta.

Sammon hallitus on ehdottanut 17. toukokuuta kokoontuvalle yhtiökokoukselle 1,80 euron suuruista perusosinkoa tilikaudelta 2022. Mandatumin osuus tästä oli sen maksama sisäinen osinko 150 miljoonaa euroa eli noin 0,30 euroa osakkeelta muun osan osinkovirrasta tullessa konsernin vahinkovakuutustoiminnoista.

Jakautumisen arvioitu täytäntöönpanopäivä olisi 1. lokakuuta tänä vuonna. Kaupankäynnin Mandatumin osakkeilla odotetaan alkavan mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös