Osakeanalyysit

Biohit: Pörssin unohdettu helmi?

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Yhtiön läpimurtoa on odotettu pörssissä 15 vuotta ja sijoittajien usko on useaan kertaan loppunut. Nyt yhtiö on lyömässä läpi kahdella kärkituotteella, joiden markkinapotentiaalit ovat valtavat.

Biohitin osakekurssi on keikkunut viimeiset kolme vuotta 5-7 euron välillä. Tällä hetkellä kurssi on 5,65 euroa, mikä tarkoittaa 81 miljoonan euron markkina-arvoa. Biohit kuuluu siten markkina-arvoltaan pienyhtiöihin.

Biohitin strategia

Biohitin visio on olla maailman johtava bioteknologiayritys valitsemillaan markkinoilla. Yhtiön tärkeimmät tuotesegmentit ovat:

 1. ruoansulatuskanavan diagnostiikka
 2. asetaldehydiä sitovat ja eliminoivat tuotteet.

Molempien segmenttien markkinakoot ovat yhtiön mukaan merkittävät.

Tuotteet ja palvelut

Biohitin tuotteet ja palvelut ovat turvallisia, eettisiä ja kustannustehokkaita innovaatioita ruoansulatuskanavan sairauksien ja niiden riskien diagnosointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Biohitin kaksi kärkituotetta ovat:

 • GastroPanel – mahalaukun terveystesti ja
 • Acetium, joka sitoo syöpää aiheuttavaa asetaldehydia

DIAGNOSTISET TESTIT:

GastroPanel® – mahalaukun terveystesti – diagnostiikan lippulaiva

 • Testi kertoo onko mahalaukun limakalvo terve vai sairas.
 • GastroPanelille on myönnetty patentti Suomessa ja useissa muissa maissa
 • Voidaan käyttää mm. mahasyövän riskin arvioimiseen
 • Tähän mennessä tuote testattu maailmanlaajuisesti 1 000 000 potilaalla
 • GastroPanelin avulla sairaalat säästävät 38 % kustannuksista verrattuna perinteiseen menetelmään
 • Myyntilupa EU-maissa sekä useissa EU:n ulkopuolisissa maissa (yht. 50 maata)
 • 100 miljoonalla ihmisellä diagnosoidaan vuosittain oireita

Biohit tarjoaa useita muita eri testejä ruoansulatuskanavan alueen sairauksien diagnostiikkaan, kuten ColonView-pikatestin ja Helikobakteeripikatestin.

ASETALDEHYDIA SITOVAT TUOTTEET

Asetaldehydi on asbestiin ja tupakkaan verrattavissa oleva ryhmän 1 syöpää aiheuttava aine. Asetaldehydialtistus liittyy maailmanlaajuisesti vuosittain noin 4 miljoonaan uuteen syöpätapaukseen eli lähes 40 prosenttiin kaikista syövistä.

Acetium® -kapseli ja Acetium® Imeskelytabletti

 • Acetium -kapseli ja imeskelytabletti ovat reseptivapaita
 • Kapselilla voidaan torjua syöpää aiheuttavan aineen, asetaldehydin vaikutuksia hapottomassa mahassa
 • Kapseli poistaa tehokaasti asetaldehydiä hapottomasta mahasta aterioiden ja alkoholin käytön yhteydessä otettuna
 • Asetaldehydipitoisuus nousee tupakoinnin yhteydessä ja pitoisuus ylittää syövän riskirajan 2-4-kertaisesti
 • Acetium® Imeskelytabletti poistaa tehokkaasti sylkeen liuennutta asetaldehydiä tupakoinnin yhteydessä
 • Mitä enemmän tupakoi, sitä suurempi asetaldehydialtistus on ja sitä suurempi on myös syöpäriski
 • Asetaldehydi voi myös lisätä nikotiinin riippuvuutta aiheuttavaa vaikutusta
 • Acetium-imeskelytabletin on havaittu olevan myös lupaava uusi menetelmä tupakoinnin lopettamisessa ilman haitallisia sivuvaikutuksia
 • Tupakoitsijalla Acetium-imeskelytabletti voi vähentää tupakoinnin syöpäriskiä

Markkina-alueet

Yhtiön tärkeimmät maantieteelliset alueet ovat Aasia ja Eurooppa, joista tärkein yksittäinen maa on Kiina.

Toteutuneet luvut ja Biohitin potentiaali

 • Kehittämismenoja ei aktivoida (yhtiön tulos antaa siten oikean kuvan toiminnan kannattavuudesta ja taseessa ei ole ilmaa)
 • Kiinan GastroPanel-myynti on nykyisellään Biohitille erityisen merkittävä
 • Suurin osa yhtiön liiketoiminnasta on euromääräistä
 • Rahavarat riittävät nykyisellä kassavirralla noin neljäksi vuodeksi
 • Tupakankorvikkeiden markkinakoko 5-6 miljardia dollaria, kasvuvauhti 5-10 %
 • GastroPanelin avulla voitaisiin säästää Suomessa 60 milj. euroa vuodessa yhden ikäluokan terveydenhuollon kustannuksissa
 • GastroPanelin markkinakoko globaalisti arviolta pienempi kuin Acetiumin

Näkymät: Aiomme kasvaa kannattavaksi ja olemme vahvasti sitoutuneet toteuttamaan yhtiön kannattavan tulevaisuuden kannalta välttämättömät toimenpiteet. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2015 aikana. Yhtiö ei arvioi milloin jatkuvien toimintojen tulos kääntyy voitolliseksi.

KVARTAALIT

Yhtiön seitsemän viimeistä kvartaalia kertovat positiivisesta liikevaihto- ja liiketuloskehityksestä. Q3:lla Biohit ylsi jo nollatulokseen, mutta tämä johtui liiketoiminnan muista tuotoista.

Biohit kvartaalit

TULOSLASKELMA

Sama positiivinen kehitys näkyy tuloslaskelmassa. Biohit on jo ylittänyt vuoden 2014 liikevaihdon. Kannattavuus on kehittynyt selvästi parempaan. Tämä johtuu kasvaneista liiketoiminnan muista tuotoista ja alhaisimmista hallinnon kuluista.

Biohit tuloslaskelma

TASE

Biohitin tase kertoo, että yhtiön varat koostuvat lähes kokonaan rahavaroista (8,4 M€), eikä yhtiöllä ole korollista velkaa. Liiketoiminnan rahavirta on negatiivinen, mutta suunta on oikea. Nykyisellä rahavirralla kassa kestää 3-4 vuotta, joten tarvetta osakeantiin ei ole. Yhtiö tosin kertonut suunnitelevansa yritysostoja, minkä rahoittamiseen antia voidaan tarvita.

Yhtiön markkina-arvo on 5,65 euron osakehinnalla 81 M€. Jos markkina-arvo suhteutetaan tuloslaskelman ja taseen lukuihin, Biohitin arvostuskertoimet ovat korkeat.

 • P/E negatiivinen
 • P/S on 12,5 (6,5 M€ vuosiliikevaihdolla)
 • P/B on 6,9

Biohitin osakkeen arvoa ja sijoituksen potentiaalia ei siten voi arvioida nykyisten arvostuskertoimien perusteella.

Biohit tase

Biohitin potentiaali

Biohitin 81 M€ markkina-arvo perustuu kahteen asiaan:

 1. Nykyisten tuotteiden liikevaihto- ja tulospotentiaaliin tulevaisuudessa
 2. Koko yhtiö ja erilliset liiketoiminnat ovat potentiaalisia yritysostokohteita

Yhtiöllä on markkinoilla useita tuotteita ja sen lisäksi yhtiö tarjoaa mm. laboratoriopalveluita. Näiden liikevaihto on kasvanut tasaisesti, mutta on alle 5 M€ vuodessa, mikä ei oikeuta 81 M€:n markkina-arvoon.

Sen sijaan GastroPanelin ja Acetiumin markkinapotentiaaleilla nykyistä markkina-arvoa voi perustella. Näiden yhteenlaskettu markkina on useita miljardeja.

 1. Nykyisten tuotteiden liikevaihto- ja tulospotentiaali: Varovaisestikin laskemalla GastroPanelille ja Acetiumille saadaan kullekin yli 100 M€:n markkinapotentiaali. Tyypillisesti toimialan tuotteiden myyntikate on yli 80 %. Jos Biohit saisi lunastettua molempien tuotteiden varovaisesta markkinapotentiaalista 10 %, tarkoittaisi se 20 M€:n liikevaihtoa ja 16 M€:n myyntikatetta. Nykyisillä noin 7 M€:n kiinteillä kuluilla viivan alle jäisi siten 9 M€ vuodessa voittoa (veroja ei huomioitu, koska yhtiöllä käyttämättömiä tappiota). Tällöin Biohitin markkina-arvo olisi todennäköisesti välillä 200-400 M€, mikä tarkoittaisi 14-28 euron osakehintaa.
 2. Potentiaalinen ostokohde: Toinen tie onneen olisi Biohitistä tai sen liiketoiminnoista tehtävä ostotarjous. Suuri globaali yhtiö, kuten Johnson & Johnson, voisi hyödyntää Biohitin tuotteiden potentiaalin tehokkaammin vahvemman markkinointikoneiston ja jakeluverkoston turvin. Johnson & Johnson omistaa mm. Nicoretten, joten Acetium voisi sopia yhtiön portfolioon. Ostotarjouksen olisi koko yhtiön kohdalla oltava hintahaarukan 200-400 M€ ylälaidassa, jopa yli sen. Ostotarjousskenarioon liittyy kuitenkin riskejä. Haluavatko pääomistajat myydä elämäntyötään? On myös todennäköisempää, että ostaja olisi halukas ostamaan yksittäisen liiketoiminnan esim. Acetiumin tai GastroPanelin, jolloin rahat jäisivät yhtiöön, eivätkä tulisi omistajille kuin tulevaisuudessa mahdollisen voitonjaon kautta. Kolmas riski ovat negatiiviset tutkimustulokset kärkituotteista ja kaupallistamisessa epäonnistuminen, mitkä laskisivat ostajan kiinnostusta.

Vuodet 2016-2017 tulevat näyttämään onnistuuko Biohit lyömään GastroPanelilla tai Acetiumilla läpi. Jos yhtiö onnistuu, on mahdollista, että osakkeen hinta moninkertaistuu. On myös mahdollista, että odotuksia ei pystytä lunastamaan, jolloin kurssi laskee. Alarajaa kurssille ei ole, sillä kassa hupenee muutamassa vuodessa, mikäli liiketoiminta ei käänny kannattavaksi. Biohit sopii sijoittajalle, joka on valmis ottamaan riskiä.

Seuraamme Biohitin kehitystä kvartaaleittain Suomalaisten osakkeiden valintatyökalussa.

RISKIT

 • Kärkituotteita koskevista tutkimuksista tulee heikkoja tutkimustuloksia
 • Jakeluverkoston laajentumisen hidastuminen
 • Yhtiö ei pysty lunastamaan kärkituotteiden kaupallista potentiaalia
 • Pääomistajat torjuvat yritysostoaikeet
 • Rahavirta pysyy negatiivisena ja yhtiö joutuu turvautumaan osakeantiin
 • Markkinat ovat toistuvasti pettyneet Biohitiin, joten luottamuksen lunastaminen voi ottaa aikaa

KEHITETTÄVÄÄ

 • Yhtiön oma verkkokauppa
 • Sijoittajaviestintä, yhtiön omat IR-sivut
 • Yhtiölle ei ole kattavaa esitystä Biohitistä sijoituskohteena (kaikilta isommilta yhtiöiltä löytyy vähintään yhtiökokouksessa pidetty esitys, josta sijoittajat saavat käsityksen markkinoista, strategian etenemisestä ja taloudellisesta kehityksestä)
 • Tuote- ja palvelusegmenttikohtaiset sekä maantieteelliset liikevaihtoluvut
 • Myyntiluvut kärkituotteista (vastaavasti kuin Orionilla)
 • Tiedot liiketoiminnan kannalta tärkeimmistä patenteista ja niiden erääntymisestä
 • Osakesarjojen yhdistäminen yhdeksi

Artikkeli on julkaistu Sijoittaja.fi-sivustolla 4.1.2016.

 


Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös