Osakeanalyysit

Miten tehdä rahaa geeniteknologialla Osa 5

Tässä sarjan viidennessä osassa käydään läpi Bellicum Pharmaceuticals ja Kite Pharma.

Edellisissä postauksessa käytiin läpi sekä TCR-pohjainen, että CART-pohjainen T-soluterapia. Sekä Kite Pharma, että Bellicum Pharmaceuticals tekevät kumpaakin.

Kite Pharma (Nasdaq: KITE) 

Kite Pharma kehittää sekä T-solurepeptori (TCR), että kimeeristä antigeenireseptori (CART) pohjaista T-soluterapiaa. Yksi CART-menetelmän riskeistä on, potilaaseen palautetut CAR-modifioidut T-solut voivat tuottaa liikaa sytokiinejä ja aiheuttaa syndrooman. Kite Pharma kehittää CART-teknologiaa, jossa modifioitujen solujen aktiviteettia voidaan säädellä pienmolekyyleillä. Eli potilasturva paranee, kun potilaalle jo annetut T-solut eivät ole jatkuvasti aktiivisia vaan ne saadaan aktivoitua ohimenevästi lääkkeellä. Periaatteellinen etu ”itsemurhakytkimeen” verrattuna on, että solut voidaan aktivoida yhä uudestaan. Lisäksi aktivaation määrää voidaan säädellä lääkkeen määrällä.

Lähde: Modifioitu lähteestä Kite Investor Presentation

Kite Pharman KTE-C19 on saanut EMA:n PRIME-statuksen DLBCL-lymfooman hoitoon ja FDA:n “Breakthrough therapy designation”-statuksen NHL-lymfooman hoitoon. Tämä tarkoittaa nopeampaa myyntilupakäsittelyä ja sitä että sekä Euroopan, että Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaiset näkevät merkittävää potentiaalia Kite Pharman tuotteessa. Jenkeissä DLBCL-lymfooman saa vuosittain 26 000 ihmistä ja vuosittain siihen kuolee 10 000. Kite Pharmalla on kaikkiaan 15 lääkeaihiota tuotekehitysputkessa.

Kite Pharman perustaja Arie Belldegrun toimii toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Arie Belldegrunilla on mm. yli 500, tieteellistä julkaisua ja ollut mukana perustamassa kahta nyt jo myytyä bioteknologia-alan yritystä. Vuoden 2015 lopussa Arie Belldegrun omisti yli 3,3 miljoonaa Kite Pharman osaketta eli 6,6% osuuden. Se tekee sellaiset $180 miljoonaa.

Kite Pharman markkina-arvo on $2760 miljoonaa ja käteistä sillä on poltettavaksi $531,1 miljoonaa. Strategisia yhteistyökumppaneita on useita sisältäen Amgenin ja Rocheen kuuluvan Genentechin. Amgenin yhteistyö sisältää Kite Pharmalle maksettavia virstanpylväsmaksuja. Kite Pharman rahoitustilanne on siis hyvä.

Nasdaqin listaamista analyytikoista Kite Pharma saa 7x“vahva osta”-suosituksen, 1x“osta”-suosituksen ja 1x“pidä”-suosituksen.

Bellicum Pharmaceuticals (Nasdaq: BLCM) 

Bellicum Pharmaceuticals kehittää sekä T-solurepeptori (TCR), että kimeeristä antigeenireseptori (CART) pohjaista T-soluterapiaa, sekä myös hematopoeettisten kantasolujen siirtoon soveltuvaa teknologiaa. Terapiaan sisältyy tehokkaat molekylääriset turvakytkimet, joiden avulla käsiteltyjä T-soluja voidaan jälkeenpäin eliminoida, vähentää tai aktivoida rimiducid lääkkeellä. Turvakytkinten käytännön hyöty on parantunut hoidon tehokkuus ja potilasturvallisuus. Turvakytkimen olemassaolo antaa muutenkin enemmän liikkumavaraa. Voidaan esimerkiksi käyttää sisarukselta saatuja T-soluja kun tiedetään että mahdollisesta hylkimisreaktiosta pääsee eroon eliminoimalla potilaalle jo annetut solut.

Lähde: Muokattu lähteestä Bellicum Pharmaceuticals homepage. 

Bellicum Pharmaceuticalin BPX-501 on saanut orphan-statuksen sekä Yhdysvalloista, että Euroopasta. BXP-501 on hoitomuoto leukemiaan, lymfoomaan ja harvinaisiin periytyviin veritauteihin. Saatavilla olevien hoitojen puute ja faasi 1/2 hyvät tulokset ovat saanut säätelyviranomaiset jopa harkitsemaan myyntilupahakemuksen vastaanottamista ilman faasi 3 kliinisiä tutkimuksia. Bellicumin putkessa on 9 aihiota, joista suurin osa liittyy BXP-501:n eri applikaatioihin. Läpimennessään BXP-501:n liikevaihtopotentiaali HSCT-hoitoihin 15% markkinaosuudella on miljardi dollaria vuodessa. Worst-case scenario laskelma antaa 370 miljoonaa dollaria vuodessa. Kun lukuja suhteuttaa yhtiön markkina-arvoon (531,5 miljoonaa) näkee, että nousupotentiaalia on.

Bellicum Pharmaceuticalsin ovat perustaneet Kevin Slawin (CTO) ja David Spencer (CSO). Kevin Slawin omistaa reilut 95 000 osaketta arvoltaan noin $1,9 miljoonaa. David Spencer omistaa noin 173 000 osaketta arvoltaan noin $3,5 miljoonaa. Yhtiön perustajat ovat siis onnistuneet säilyttämään huomattavan omistuksen yhtiöstä ja istuvat yrityksen johtoryhmässä.

Bellicum Pharmaceuticalin markkina-arvo on $531,5 miljoonaa ja sillä on käteistä 136,6miljoonaa. Vaikuttaa siltä, että Bellicum Pharmalta puuttuu isompi strateginen kumppani, mutta rahoitusasema on silti ihan ok.

Nasdaqin listaamista analyytikoista Bellicum Pharmaceuticals saa 3x“vahva osta”-suosituksen. Muita suosituksia ei ole.

Yhteenveto

Tässä postauksessa käsitellyt Kite Pharma ja Bellicum Pharmaceuticals ovat yhtiöitä, joilla on hyvä rahoitusasema, omistajuus, ja johtajuus. Lisäksi kaikilla on omia turvakytkin-applikaatioita kehitysputkessa. Turvakytkinapplikaatiot ovat tärkeitä kahdesta syystä. Ensinnäkin ne parantavat potilasturvaa ja toisekseen niiden avulla päästäneen tasolle, jossa löytyy sekä riittävästi tehoa, että potilasturvaa.

Mitä ajatuksia kirjoitus herätti? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita rohkeasti kommentti!

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös