Sijoitusuutiset

Millaista tuottoa metsäsijoitus tarjoaa?

Suomalaisilla on metsäomaisuutta lähes yhtä paljon kuin osake- ja rahastosijoituksia.

Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa, kun mukaan lasketaan yhteisomistustilojen osakkaat, kertoo Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Yksityiset ihmiset omistavat noin 60 prosenttia Suomen tuottavasta metsämaasta.

Yksi selitys metsäsijoittajien suureen lukumäärään on se, että metsäomaisuutta tulee usein perintönä.

Metsätilat ovat Suomessa keskimäärin melko pieniä. Kuoppamäen mukaan yli yhden hehtaarin metsätiloja oli yli 376 000 ja niiden koko oli keskimäärin noin 30 hehtaaria vuonna 2013. Yli sadan hehtaarin metsätiloja oli vain viisi prosenttia.

Suomalaisten metsävarallisuuden arvosta ei ole tarkkaa tilastoa, mutta varovaisestikin arvioiden se ylittää Kuoppamäen mukaan 50 miljardia euroa. Osuus on merkittävä ja lähentelee jopa pörssiosakkeiden ja sijoitusrahastojen arvoa, joita kotitalouksilla on noin 63 miljardilla eurolla.

Metsävarallisuus kaipaa kuitenkin usein hieman konkreettisempaa huolenpitoa kuin monet muut sijoitukset, pääekonomisti muistuttaa.

”Metsänhoito nostaa metsän kasvua merkittävästi ja tekee metsän omistamisesta kannattavampaa. Asiaan paneutumalla voi tehdä itsekin paljon ja saada aimo annoksen hyötyliikuntaa, mutta hoidon voi jättää myös ammattilaiselle.”

Kuoppamäen mukaan metsän kasvunäkymien kannalta yksi olennainen tieto on se, että puiden kasvuvauhti on ilmastonmuutoksen takia nopeutunut.

”Samalla tosin riskit myrsky- ja hyönteistuhoista sekä erilaisista taudeista voivat lisääntyä. Puuraaka-aineen kysynnästä ei ainakaan tarvitse olla huolissaan, sillä Suomen metsäteollisuus elää uutta kasvukautta ja kantohinnat ovat viime aikoina olleet nousussa. Metsätilan sijainnilla on toki merkitystä puun ostajan kannalta.”

Millaista tuottoa metsäomaisuudesta sitten voi saada?

Kuoppamäki arvioi, että metsäsijoittaja voi toivoa keskimäärin noin neljän prosentin tuottoa sijoitukselle, lisäksi metsämaan arvo voi muuttua.

”Hyvät kaupat tekemällä voi päästä selvästi korkeampaan tuottoon, mutta viime aikoina metsäkauppojen hinnat ovat nousseet paikoitellen niin voimakkaasti, että tuotto uhkaa jäädä selvästi matalammaksi.”

Parhaimpiin tuottoihin yltävät ammattimaiset metsäsijoittajat, jotka osaavat kaupanteon lisäksi hoitaa metsäomaisuutta.

”Metsätiloja myydään usein tarjouskaupalla ja kokematon metsän ostaja saattaa sokaistua nähdessään hienon metsätilan, jolloin kannattaisi tehdä järjellä laadittu tuotto- ja rahoituslaskelma”, pääekonomisti neuvoo.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös