Talouden trendit

Asioiden internet mahdollistaa vanhan koneen päivittämisen digitaaliseen aikakauteen

Asioiden internet eli Internet of Things muokkaa maailmaa. Mistä asioiden internetissä ja hajautetussa älykkyydessä oikein on kysymys?

Kim Korhonen. Distence on yritys jonka osaamisalue on asioiden internet, internet of things, ja sen sisällä hajautettu älykkyys eli edge computing.

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

Asioiden internet eli Internet of Things muokkaa maailmaa. Mistä asioiden internetissä ja hajautetussa älykkyydessä oikein on kysymys?

Yksinkertaisimmillaan ilmaistuna asioiden internet tarkoittaa laitteita, jotka ovat kytkettyjä toisiinsa internetin kautta. Asioiden internetillä on valtava markkinapotentiaali. Vuoteen 2025 mennessä markkinan on arvioitu kasvavan 933 miljardiin dollariin.

Tämä selvä, mutta mistä arvo syntyy ja mikä konkreettista hyötyä on sitten saada koneita kiinni internettiin?

Distencen toimitusjohtaja Kim Korhonen konkretisoi asioiden internettiä esimerkin kautta. ”Digitalisaation perimmäinen hyöty on toimintojen tehostamisessa. Digitalisaation kautta voidaan lisätä palvelumyyntiä, tehostaa voimavarojen hallintaa, säästää energiaa ja kustannuksia. Ajatellaanpa vaikka tuulivoimalan vaihteiston huoltotarpeen kartoitusta. Tuulivoimala sijaitsee tyypillisesti tuulisessa, korkeassa ja hankalasta saavutettavassa paikassa. Sinne on vaivalloista mennä ja siirtymiseen kuluu työaikaa.”

Perinteisen kartoituskäynnin ongelmat eivät rajoitu vaikean saavutettavuuden tuomiin suoriin kustannuksiin. Huoltoinsinööri näkee ainoastaan senhetkisen tilanteen. ”Distencen ratkaisujen kautta päästään sen sijaan täyteen läpinäkyvyyteen ympäri vuorokauden.”

Säästöä syntyy paitsi huoltoaikataulujen optimoinnista, niin myös korkeammasta kapasiteetin käyttöasteesta. Laitteet ovat elinkaarensa aikana kauemmin päällä ja tämä on laitteen omistajalle rahan arvoinen etu.

Distence on hajautetun älykkyyden erikoisosaaja

Asioiden internetin sisältä löytyy Distencen erikoisosaaminen, hajautettu älykkyys. Hajautettu älykkyys (engl. edge computing) tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että dataa jalostetaan ennen kuin se lähetetään pilveen.

Hajautettu älykkyys on kasvava markkina

Distencen tuotteilla yritykset voivat kehittää liiketoimintojaan, tuoda älykkyyttä ja läpinäkyvyyttä niin uuteen kuin jo olemassa olevaan laitekantaan. Distencellä on yli 10 vuoden kokemus digitalisaatiosta ja valmiit ratkaisut.

Distencen vahvuus perustuu siihen, että heillä on pitkä kokemus asioiden internetin tuomista liiketoimintahyödyistä, sekä testattu ja toimiva teknologia. Toisaalta Distence hallitsee koko paketin. ”Meillä on paikallista analytiikkaa, älykäs gateway, kommunikointi pilveen ja ratkaisu pilven kautta tapahtuvaan hallintaan”, Korhonen toteaa.

Esimerkiksi pilvipalveluiden tarjoajia on useita lähtien Amazonin AWS:stä Microsoftin Azureen asti, mutta itse pilvi on vain yksi osa asiakkaan tarvitsemaa kokonaisuutta.

Konkreettista ja tehokasta kustannussäästöä sekä lisätuloa asiakkaalle

Elinkaarikustannukset vastaavat usein 90 prosenttia laitekannan omistamisen kustannuksista. Koneiden elinkaarikustannuksista puolestaan jopa 80 prosenttia muodostuu tekijöistä, joihin voidaan vaikuttaa, kuten energiankäytöstä ja huollosta.

Distencen ratkaisuilla voidaan lisätä pääoman tuottoa 1) automatisoimalla laitteiden huoltotoimintaa 2) optimoimalla huoltotoimintaa huoltotarvetta paremmin vastaavaksi 3) tuomalla asiakkaalle uusia ansaintamahdollisuuksia ja 4) lisäämällä laitteiden autonomiaa.

Tuulivoimaesimerkissä on helposti nähtävissä kohdat yksi ja kaksi, eli miten huoltotoiminta automatisoituu ja vastaa entistä paremmin huoltotarpeeseen.

Kohdan kolme uusia ansaintamahdollisuuksia ja liiketoimintamalleja syntyy esimerkiksi siitä, että vuokratun laitteen käyttöä valvotaan. Työmailla voi olla vuokratuissa koneissa käytössä päivävuokra, johon sisältyy ainoastaan arkipäivisin tapahtuva käyttö. Ilta-ja viikonloppukäytöstä laskutetaan erikseen.

Kohta neljä, eli laitteiden autonomia tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuulivoima sammuttaa itse itsensä laakerin rikkoutuessa. Näin vältytään kalliilta lisävahingoilta.

Korhonen lisää, että konkreettisten tuottojen lisäksi voidaan tuoda merkittäviä epäsuoria hyötyjä. ”Ratkaisumme avulla laitevalmistaja voi nähdä kuka laitetta käyttää, miten asiakkaat todellisuudessa käyttävät laitteita ja käytetäänkö laitetta oikein. Laitevalmistajalle syntyy mahdollisuus opastaa laitteen tehokkaassa ja oikeassa käytössä. Samalla syntyy kanava jatkuvaan kommunikointiin asiakkaan kanssa. Tämä erottaa kilpailijoista, syventää asiakassuhdetta ja luo avaimet pitkään asiakassuhteeseen.”

Osana talouden megatrendejä

Asioiden internet ei ole ainoa kehityskulku jonka kärjessä Distence kulkee. Kiertotalouteen sisältyy merkittävä poliittinen tuki ja Distencen tuotteet tuovat tehokkuutta kiertotalouden keskeiseen ajatukseen: myydään tavara palveluna.

Distence on osa kestävän kehityksen ratkaisuja. Se on Cleantech Finlandin jäsen ja se on myös Euroopan tasolla palkittu työstään ympäristön hyväksi. Tuomalla läpinäkyvyyttä laitteisiin vähenevät turhien huoltokäyntien ohella myös hiilidioksidipäästöt.

Rahoitusta kasvuun

Distence toimii nopeasti kasvavilla markkinoilla. Se on yritys, jolla on valmiit tuotteet ja hyvät referenssit globaaleilta toimijoilta. Distencen tuotteilla saadaan tuotua jo olemassa oleviin laitteisiin rahanarvoista läpinäkyvyyttä.

”Asiakkaalle saadaan rakennettua pilotti ja tuloksia 5000 eurolla ja parissa viikossa. Kynnys on siis matala ja avullamme pääsee markkinoille hyvinkin nopeasti”, Korhonen toteaa.

”Kaipaamme rahoitusta kasvun nopeuttamiseksi. Me tulemme kasvamaan. Kyse on lähinnä siitä kuinka jyrkällä käyrällä ja kuinka pitkälle kasvu jatkuu”, toimitusjohtaja Korhonen arvioi.

Mikäli kiinnostuit Distencestä ja sen tuomista mahdollisuuksista kannattaa ehdottomasti tutustua yrityksen tarkemmin niin mahdollisuuksien kuin riskienkin osalta.

Tutustu Distenceen

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös