Strategiat

Näin sijoitusammattilaiset sijoittavat

Ammattimaisten sijoittajien sijoituskohteet poikkeavat varsin paljon kotitalouksien sijoitusvarojen kohteista.

Yksityishenkilöille sijoittaminen on useimmiten lähinnä harrastus työn ja muiden harrastusten lomassa ja he sijoittavat usein sijoitusrahastoihin ja pörssiosakkeisiin.

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien rahoitusvaroista suurin osa makaa käteisrahassa ja talletuksissa sekä asunto-osakkeissa. Varsinaisia sijoituksia kotitaloudet tekevät pääasiassa rahastoihin ja listattuihin pörssiosakkeisiin. Esimerkiksi rahamarkkinainstrumenteissa ja joukkovelkakirjoissa on vain häviävän pieni osa varoista. Myöskään listaamattomien yhtiöiden osakkeissa ei juurikaan ole kotitalouksien varoja.

Sijoitusammattilaisten kohteet ovat selvästi erilaisia.

Suomen Pankin ekonomisti Juuso Koppanen on selvittänyt ammattimaisten sijoittajien tyypillisimmät sijoituskohteet. Vastauksen ekonomisti on saanut tutkimalla Suomen Pankin pääomarahastotilastoja.

Pääomarahastoilla tarkoitetaan rajatulle ammattimaisille sijoittajille suunnattuja rahastoja, joihin eniten sijoittavat tyypillisesti työeläkeyhtiöt, vakuutuslaitokset, yritykset ja muut institutionaaliset sijoittajat. Lisäksi bisnesenkelit sijoittavat näihin kohteisiin.

Näille ammattisijoittajilla on tyypillisesti käytettävissään piensijoittajia suuremmat varat ja riskinottokyky yksittäisten suurten sijoitusten tekemiseen, Koppanen toteaa blogissaan. Joissakin tapauksissa ammattisjoittajat tarjoavat pääomien lisäksi myös osaamistaan.

Näiden pääomarahastojen sijoittaessa epälikvideihin omaisuuseriin, ovat myös niihin tehdyt sijoitukset epälikvidejä. Koppasen mukaan pääomarahastot ovatkin usein pääomanvaihtelevuudeltaan suljettuja, kun taas perinteiset sijoitusrahastot ovat jatkuvasti avoimia uusille sijoituksille ja niistä lunastukset onnistuvat nopeimmillaan päivässä. Suljettuihin pääomarahastoihin sijoitukset tehdään yleensä koko sen elinkaaren ajaksi, tyypillisesti 5–10 vuodeksi.

Kotitalouksien ja ammattisijoittajien sijoituskohteiden eroa valaisee Suomen Pankin laatima vertailu pääomarahastojen ja sijoitusrahastojen sijoituskohteiden eroista.

pääomarahastot sijoitusrahastot sijoituskohteet sijoittaminen talous

Ne varat jotka kotitaloudet ovat allokoineet sijoitusrahastoihin, kohdentuvat rahastojen kautta pääasiassa pörssiosakkeisiin, sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja velkakirjoihin.

Pääomarahastojen sijoitusjakauma on hyvin erilainen. Niiden sijoitussalkuissa ylivoimaisesti suurin kohde on listaamattomat yritykset ja asunto-osakkeet. Myös rahasto-osuuksissa on kohtuullisen iso osa kaikista varoista.

Pääomarahastojen sijoituskohteet riippuvat tietenkin paljolti siitä, minkä tyyppisestä pääomarahastosta on kyse. Kiinteistörahastot sijoittavat kiinteistöihin, asunto-osakkeisiin ja toimitiloihin, kun taas Venture capital -rahastot sijoittavat yleensä vähemmistösijoituksia alku- tai kasvuvaiheen listaamattomiin yrityksiin.

Suomen Pankin mukaan suomalaisten pääomarahastojen osuuksista lähes 95 prosenttia oli kotimaisessa omistuksessa. Kotimaisuus korostuu myös pääomarahastojen tekemissä sijoituksissa, joista noin 83 prosenttia oli kesäkuun lopussa kanavoituna suomalaisiin kohteisiin.

Koppasen mukaan pääomarahastojen hallinnoimat pääomat ovat kasvaneet merkittävästi sinä aikana, kun tilastoa on kerätty Suomen Pankissa.

”Kun tilastoa alettiin kerätä vuonna 2015, rahastoja oli yhteensä 249. Nyt niitä on 326. Samaan aikaan niiden yhteenlaskettu tase on kasvanut 7,1 mrd. eurosta vajaaseen 10 mrd. euroon. Kasvuvauhti on siten ollut keskimäärin noin 9 % vuodessa. Perinteiset avoimet sijoitusrahastot ovat kasvaneet samassa ajassa hieman alle 8 % vuodessa”, ekonomisti kuvailee.

https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2018/mihin-ammattimaiset-sijoittajat-sijoittavat/

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös