Arvo-osakkeet

Löytyykö Helsingin pörssistä laatuosakkeita kohtuuhinnalla? – 16 kotimaisen osakkeen lista

Kahden tunnusluvun avulla on mahdollista poimia osakkeiden joukosta kovan tuloskunnon osakkeet, joiden arvostustaso pörssissä on kohtuullinen.

Arvosijoittaja korostaa osakkeen hinnan edullisuutta suhteutettuna tasearvoon ja tulokseen. Arvosijoittaja etsii osakkeita, jotka ovat niiden todellisen arvon alapuolella. Arvosijoittamisen oppi-isänä pidetään amerikkalaista Benjamin Grahamia, joka esitteli arvosijoittamisen perusopit teoksessaan Intelligent Investor. Arvosijoittaja korostaa historiallista tuottoa ja tarkastelee sitä muun muassa P/E-, P/B- ja EV/Ebitda -luvuilla.

Arvosijoittamisessa on kuitenkin sudenkuoppansa.

Yhtiön osakkeen arvostuskertoimet saattavat olla alhaisia hyvästä syystä. Arvoyhtiöt ovat edullisia usein heikkojen tulevaisuuden näkymien tai rakenteellisten kannattavuusongelmien vuoksi. Huonot uutiset ruokkivat uusia huonoja uutisia, ja arvoloukku syntyy, jos yhtiö ei saa aikaan käännettä, joka muuttaisi yhtiön tilannetta valoisammaksi.

Yksi ratkaisu arvoloukun ongelmaan on täydentää arvostuskertoimia sellaisilla muuttujilla, jotka kertovat yrityksen tuloksentekokyvystä.

Esimerkiksi taikakaavana tunnetussa laskentamallissa tehdään juuri näin. Taikakaava on Joel Greenblattin vuonna 2005 lanseeraama laskentamalli arvoyhtiöiden valinnalle.

Taikakaavan ideana on laittaa osakkeet paremmuusjärjestykseen kahden muuttujan; tehollisen pääoman tuoton (pääomaan ei lasketa liikearvoa) ja tulostuoton perusteella. Tulostuotto on käytännössä arvostuskerroin, jonka osoittaja ja nimittäjä on vain käännetty toisin päin.

Näillä kriteereillä taikakaavan avulla muodostetaan sijoitussalkku, joka päivitetään vuoden välein aina uusimman paremmuusjärjestyksen mukaisesti.

Kaksi tunnuslukua toimivat hyvin yhdessä

Helpoin tapa etsiä osakkeiden joukosta laadukkaita arvoyhtiöitä on käyttää vaikkapa kahta yleisesti tunnettua mittaria: EV/EBITDA-arvostuskerrointa ja oman pääoman tuottoprosenttia.

EV/EBITDA-kerroin kuvaa yrityksen velattoman markkina-arvon eli yritysarvon ja käyttökatteen suhdetta. Yritysarvo kertoo yhtiön velattoman markkina-arvon. Yritysarvo kuvaa yhtiön teoreettista markkina-arvoa yrityskauppatilanteessa. Se saadaan lisäämällä yhtiön markkina-arvoon korolliset velat ja vähentämällä likvidit varat.

Luvun tulkinnassa on kuitenkin oltava tarkkana, sillä se ei mittaa ihan samaa asiaa kuin P/E-luku.

EV/EBITDA-luku on tavallaan yritysarvon takaisinmaksuaika, eli se kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi velattoman arvonsa verran käyttökatetta, mikäli liiketulos pysyisi ennallaan. EV/EBITDA-luvun etuna verrattuna p/e-lukuun on, että se ottaa huomioon yrityksen velkaisuuden. P/E-lukuhan ei huomioi yrityksen rahoitusrakennetta lainkaan.

EV/EBITDA on siis siinä mielessä paljastava mittari, että se ei anna arvoa velkavivulla rakennetulle tulokselle. Jos esimerkiksi yritys on laajentanut toimintaansa velalla, saattaa sen oman pääoman tuotto olla korkea velkavivun ansiosta. EV/EBITDA-mittari saattaa nousta kuitenkin korkealle toisin kuin P/E-kerroin.

Toinen laadukkaiden arvoyhtiöiden poiminnassa hyödynnettävä mittari on oman pääoman tuottoprosentti. Se kuvaa juuri sitä suhteellista tuottoa, johon sijoittaja on rahansa osakkeessa laittanut, eli sijoitetun oman pääoman tuottoa.

Oman pääoman tuotto kertoo yrityksen kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista, eli se osoittaa, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa vuoden aikana.

Helsingin pörssin laadukkaat arvo-osakkeet

Edellä mainittujen kahden eri asioita mittaavan tunnusluvulla voidaan poimia suuresta määrästä osakkeita ne, jotka ovat edullisia EV/EBITDA-kertoimella mitattuna ja jotka takovat hyvää tulosta omalle pääomalle.

Kriteereiksi laitettiin EV/EBITDA-luvulle maksimissaan 10x ja oman pääoman tuotolle vähimmillään 20 prosenttia. Molemmat luvut on laskettu 12 kuukauden toteutuneista tiedoista.

Alla olevaan listaan on valittu Helsingin pörssin yhtiöt edellä mainituilla kriteereillä ja laitettu ne järjestykseen EV/EBITDA-luvun mukaan. Lisäksi taulukossa on P/E-luvut sekä analyytikoiden konsensussuositus.

YhtiöP/E-kerroinEV/EBITDAROESuositus
Honkarakenne6,03,028,6 %
Raute9,44,026,7 %osta
Yleiselektroniikka9,54,920,2 %
Sanoma13,35,821,1 %osta
Verkkokauppa.com16,15,925,4 %pidä
Valmet14,96,520,5 %lisää
Incap10,27,050,0 %lisää
Alma Media14,47,127,6 %osta
Etteplan13,07,525,8 %lisää
Nokian Renkaat8,77,528,7 %pidä
Titanium13,77,731,4 %
Tokmanni16,37,925,5 %osta
Aspocomp9,08,230,6 %vähennä
Tieto16,38,427,6 %lisää
Kamux13,38,826,9 %osta
Fondia19,09,323,6 %vähennä

Yhtiöiden EV/EBITDA-kertoimet ovat pääosin samansuuntaisia kuin P/E-kertoimetkin, mutta poikkeuksiakin on. Esimerkiksi Valmetin EV/EBITDA-kerroin on selvästi P/E-kerrointa alhaisempi.

Poimintoja listan osakkeista

Puutuotetoimialaa palveleva teknologiayritys Raute julkaisi vahvan osavuosikatsauksen toisella vuosineljänneksellä ja yhtiö on listan toiseksi edullisin.

Rauten liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 10 prosenttia vajaaseen 79 miljoonaan euroon. Uusia tilauksia Raute sai 96 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella tilauksia tuli 52 miljoonaa euroa. Tosin uusien tilaustemme määrä oli toisella vuosineljänneksellä alhaisempi kuin ensimmäisellä. Liiketulos kasvoi peräti 48 prosenttia 5,9 miljoonaan euroon.

Valmet tiedetään vanhastaan kovaksi tuloskoneeksi ja sen oman pääoman tuotto on perinteisesti korkea. Konepajayhtiön osakekurssi on tullut kuitenkin ryminällä alas viime huhtikuun lukemista, mikä laskee yhtiön arvostuskertoimia.

Nordean mukaan osasyy Valmetin kurssilaskulle oli odotuksia heikompi toisen vuosineljänneksen tulosraportti. Yhtiön liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa viime vuodesta seitsemän prosenttia 901 miljoonaa euroon. Analyytikot olivat kuitenkin odottaneet keskimäärin lähes 923 miljoonan euron liikevaihtoa.

Verkkokauppa.com on menettänyt rajusti markkina-arvoaan elokuusta 2017 lähtien. Vielä tuolloin osake kävi yli 9,5 eurossa, mutta on sen jälkeen laskenut 3,1 euroon.

Analyysitalo Inderesin analyytikko Olli Vilppo ja pääanalyytikko Sauli Vilen arvioivat, että yhtiön positiiviset kurssiajurit ovat vähissä ennen kuin yhtiö kykenee tarjoamaan sijoittajille näyttöä kasvun kannattavuudesta.

”Markkina ei mielestämme ole valmis katsomaan yhtiön pitkän ajan potentiaalia tai erittäin matalaa 0,2x EV/S-kerrointa, sillä tuloskasvunäkymän siirtyminen jatkuvasti eteenpäin on laskenut luottamusta”, analyytikot toteavat.

Mediayhtiö Sanoma on onnistunut muuttumaan painetun median yhtiöstä yhä enemmän digitaalisten kanavien mediayhtiöksi. Toisella vuosineljänneksellä yhtiö saavutti odotuksia paremman operatiivisen tuloksen.

Sanoma nosti 13.9. kannattavuusohjeistustaan vuodelle 2019 ja antoi lisätietoja Iddink-yritysoston taloudellisesta kehityksestä.

Inderesin analyytikon, Petri Ahon mukaan Sanoman osakkeen tuotto-odotus nojaa edelleen voimakkaasti vahvan osinkotuoton varaan, mutta lähivuosille ennustetun lievän tuloskasvun myötä Inderes näkee osakkeessa edelleen lievää nousuvaraa.

Elektroniikan sopimusvalmistaja Incap antoi syyskuussa positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö arvioi nyt, että sen liikevaihto ja liikevoitto tulevat olemaan vuonna 2019 selvästi suurempia kuin vuonna 2018. Aikaisempi puolivuosikatsauksen yhteydessä annettu arvio oli, että liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2019 ovat suurempia kuin liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2018.

Yhtiön viime vuodet ovat olleet Incapille vahvan tuloskasvun vuosia. Vielä vuonna 2013 liikevoitto oli pakkasella 6,2 miljoonaa euroa, mutta sen jälkeen liikevoitto on noussut joka vuosi ja viime vuonna yhtiö ylsi 8,6 miljoonan euron tulokseen.

Myös muut tunnusluvut ovat kasvaneet vakuuttavasti. Oman pääoman tuotto nousi viime vuonna jo 44,7 prosenttiin ja omavaraisuusaste on noussut vuoden 2013 vaivaisesta kolmesta prosentista lähes 50 prosenttiin.

Korjaus taulukkoon: taulukossa esitetyt suositukset olivat tekniseen analyysiin perustuvia suosituksia. Suositukset muutettu 13.10. klo 15.15 analyytikoiden konsensussuositusten mukaisiksi suosituksiksi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös