Oma talous

Sijoittamisen aloittaminen – suunnittele huolellisesti ensimmäinen osakekauppa

Osakepörsseihin listattujen yhtiöiden ostaminen tapahtuu nykypäivänä pääasiassa verkkopankin kautta. Sijoittaja etsii aluksi itselleen sopivan osakevälittäjän ja avaa arvo-osuustilin.

Osakevälittäjien siirtyminen verkkoon sekä yleinen kilpailun kiristyminen ovat laskeneet osakekaupankäynnin hintatasoa. Näin ollen sijoittajan näkökulmasta tärkeitä valintakriteerejä ovat muun muassa kaupankäyntialustan käytettävyys, osaketutkimuksen työkalut sekä listattujen sijoituskohteiden tarjonta. Kaupankäyntikulut sitä vastoin heikentävät nykypäivänä merkittävästi vain erittäin aktiivisesti kauppaa käyvien sijoittajien tuottoja. 

Ennen ensimmäistä osakekauppaa aloittelevan sijoittajan kannattaa laatia sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelman tavoitteena on vähentää hetken mielijohteesta tehtäviä sijoituspäätöksiä, jotka voivat johtaa tappioihin. Sijoitussuunnitelmassa sijoittajan tulee analysoida muun muassa riskinsietokyky, tuottotavoite, sijoitushorisontti ja sijoitustoiminnan rajoitteet. Sijoitussuunnitelman onnistunut toteuttaminen edellyttää usein myös suunnitelmallisuutta talouden hallinnassa. Talouden hallinnan tavoitteena on analysoida henkilön tai kotitalouden menoja ja tuloja sekä tarvittaessa laatia budjetti omien tavoitteiden pohjalta.

Sijoitussuunnitelman laatimisen ja oman talouden hallinnan analysoinnin jälkeen, henkilö voi aloittaa sijoitustoiminnan. Ensimmäisen osakekaupan suunnittelun ja toteutumisvaiheet ovat seuraavat:

 1. Kartoita sijoittajaprofiilisi ja päätä sen mukaan sijoitettava kokonaissumma eri omaisuusluokkien osalta.
 2. Päätä oman sijoittajaprofiilin ja kokonaissumman perusteella sopiva summa ensimmäiseksi osakesijoitukseksi.
 3. Tutustu eri osakevälittäjiin ja niiden tarjontaan sekä hintatasoon.
 4. Avaa arvo-osuustili valitsemallesi osakevälittäjälle.
 5. Päätä omaan profiiliin sopiva sijoituskohde ja -summa.
 6. Siirrä sijoitettava summa arvo-osuustilin vastatilille. Huomioi mahdolliseen rahansiirtoon kuluva aika.
 7. Tee toimeksianto välittäjän verkkosivuilla.
 8. Tarkasta, että toimeksianto toteutui halutulla hinnalla ja lukumäärällä.

Alla on esitetty osaketoimeksiantoihin liittyviä termejä, joiden hallitseminen helpottaa osakekauppojen tekemistä.

 • Osakkeen hinta. Viimeisimmän markkinoilla toteutuneen osakkeen toimeksiannon hinta.
 • Muutos osakkeen päivän hinnassa. Esitetty yleensä sekä prosentteina että kaupankäyntivaluutan muutoksena.
 • Osto- ja myyntinoteerausten tarjoustasot. Ostonoteerauksen tarjoustasoista sijoittaja näkee millä hinnalla ja kuinka monesta osakkeesta on tehty ostotarjouksia. Myyntinoteerausten tarjoustasoista sijoittaja voi sitä vastoin katsoa millä hinnalla ja kuinka monesta osakkeesta on tehty myyntitarjouksia. Näin ollen sijoittajan tulee katsoa myyntinoteerauksia, jos tavoite on ostaa osakkeita ja vastaavasti ostotarjouksia, jos tavoite on myydä osakkeita.
 • Osakkeen volyymi. Kuinka monta osaketta on vaihtanut omistajaa tietyllä aikavälillä (esim. samana päivänä).
 • Osakkeen rahamääräinen volyymi (tai vaihto). Kuinka paljon osakkeella on käyty kauppaa rahamääräisesti tietyllä aikavälillä (esim. samana päivänä). Rahamääräinen volyymi = volyymi * osakekurssi.
 • Rajahinta. Sijoittaja voi halutessaan asettaa ostohinnalle korkeimman maksettavan hinnan tai myyntihinnalle alhaisimman maksettavan hinnan, nk. rajahinnan.
 • Stop loss tai stop order. Sijoittaja voi halutessaan asettaa stop loss -tason osakkeelle, jolloin osakkeesta tehdään myyntitoimeksianto, jos sen hinta laskee alle tietyn hinnan. Stop loss -tasoja käytetään rajaamaan kurssilaskuista muodostuvia mahdollisia tappioita. Stop loss -toimeksianto ei kuitenkaan takaa sitä, että osake saadaan myytyä tiettyyn hintaan. Mikäli osakekurssi laskee nopeasti alle stop loss -toimeksiannossa määritellyn hinnan, ei toimeksianto välttämättä toteudu toimeksiannon hinnalla. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös