Talouden trendit

Kaupoista neljäsosa menettänyt liikevaihtonsa lähes kokonaan – koronakriisin tukitoimista vain vähän apua

Suurin osa kaupan yrityksistä ei ole saanut apua hallituksen tukitoimista.

Kaupan liiton jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä selviää, että lähes kahdella viidesosalla kaupan yrityksistä liikevaihto on romahtanut yli puolella ja yli neljäsosalla jopa yli 70 prosenttia.

Yli puolet kaupan yrityksistä on vähentänyt henkilöstönsä määrää, yleensä lomauttamalla. Hallituksen tukitoimet eivät pure kaupan ongelmiin.

”Kaksi viidesosaa yrityksistä on menettänyt liikevaihdostaan yli puolet ja runsaalla neljäsosalla myynti on romahtanut jopa yli 70 % eli lähes kokonaan”, kertoo Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja kyselyn tuloksista.

Päivittäistavara- ja marketkaupan toimijoista lähes 40 prosenttia kertoo liikevaihtonsa laskeneen, mutta toisaalta yli puolet on lisännyt myyntiään. Erikois- ja tavaratalokaupan liikevaihto on pudonnut selvästi rajummin; jopa 87 prosenttia yrityksistä kertoo liikevaihtonsa laskeneen, ja noin puolet on menettänyt liikevaihtonsa lähes kokonaan.

Myös tukkukauppa kärsii, kun investoinnit ovat jäissä ja kulutus vähenee. Puolet tukkukaupoista kertoo liikevaihtonsa laskeneen vähintään 50 prosenttia. Food service -tukkukaupoissa näkyy ravintoloiden, hotellien ja koulujen sulkemiset ja käyttötavaratukkukaupassa kuluttajien vähentyneet ostokset.

”Vaikka koronakriisi runteleekin erityisesti erikoiskauppaa, näkyvät sen vaikutukset myös sellaisilla päivittäistavarakaupoilla, jotka sijaitsevat esimerkiksi hiljentyneissä Pohjois-Suomen lomakeskuksissa, pääteiden liikenneasemilla, rajakauppa-asemilla tai aiemmin vilkkaiden työmatkareittien varrella ja joukkoliikenteen pysähdyspaikoilla”, Kurjenoja sanoo.

Myös rakentamista ja teollisuutta palvelevassa teknisessä kaupassa myynti on alkanut laskea, sillä yli puolet yrityksistä kertoo liikevaihdon menetyksistä. Toistaiseksi tekninen kauppa on kuitenkin sinnitellyt muuta tukkukauppaa ja erikois- ja tavaratalokauppaa paremmin, mutta sielläkin vaivaavat jo logistiset häiriöt ja erilaisten komponenttien, materiaalien ja laitteiden saatavuus. Jos teollisuus ja rakentaminen kotimaassa ja ulkomailla hiljenevät, vaikutukset heijastuvat myös teknisen kaupan liikevaihtoon nykyistä voimakkaammin.

Osa kaupan yrityksistä on voinut siirtää myyntiään verkkoon, mutta eivät läheskään kaikki, sillä kyselyvastausten mukaan puolella yrityksistä ei vielä ole digitaalisia myyntikanavia. Ne kaupat, joilla digitaaliset myyntikanavat ovat käytössä, kertovat verkkomyyntinsä lisääntyneen koronakriisin seurauksena. Varsinkin päivittäistavarakaupan verkkomyynti on kasvanut.

“Verkkoon siirtynyt ostaminen ei riitä kumoamaan kokonaiskysynnän laskua. Nekin erikois- ja tavaratalokaupat, joilla on ollut jo pitkään toimiva ja paljon käytetty verkkokauppa, ovat menettäneet myyntiään”, Kurjenoja muistuttaa.

Sekä teknisessä että muussa tukkukaupassa digitaaliset myyntikanavat ovat olleet käytössä jo pitkään, mutta niiden kautta tapahtuva myynti on varsinkin tukkukaupassa laskenut enemmän kuin muilla toimialoilla.

Lomautukset jatkuvat kaupassa

Yli puolet kaupan yrityksistä kertoo vähentäneensä henkilöstönsä määrää huhtikuun alkupäiviin mennessä, pääosin lomauttamalla.

Päivittäistavarakaupassa ja marketeissa työntekijöiden määrä ei juurikaan ole muuttunut, mutta erikois- ja tavaratalokaupassa tilanne on toinen: jopa 77 prosenttia niistä kertoo leikkauksista, ennen kaikkea lomautuksista. Kaksi kolmasosaa tukkukaupoista on vähentänyt työvoimaansa, kun erilaiset yksityiset ja julkiset palvelut on suljettu tai kysyntä niissä vähentynyt. Teknisessä kaupassa henkilöstöään vähentäneiden osuus on vielä maltillinen, 29 prosenttia, verrattuna muuhun kauppaan, mutta tilanteen pelätään pahentuvan sielläkin.

”Työntekijöitään vähentäneissä yrityksissä on paljon myös kaupan suuria työllistäjiä. Kyselyn tulosten perusteella suhteessa eniten työntekijöitään ovatkin tähän mennessä vähentäneet kaikkein pienimmät ja suurimmat yritykset. Kokonaisuudessaan kaupan ala on vähentänyt työntekijöistään jo neljäsosan”, Kurjenoja kertoo.

Reilusti yli puolet yrityksistä aikoo vähentää lisää tai jatkaa jo tehtyjä henkilöstön vähennyksiä seuraavan kuukauden aikana, mikä tarkoittaa, että lomautukset kaupoissa jatkuvat. Vastausten perusteella henkilöstön vähentäminen painottuu erityisesti erikois- ja tukkukauppaan, mutta myös tekninen kauppa varautuu lomautuksiin.

Lähes neljäsosa kaupan yrityksistä on epävarmoja toimintansa jatkumisesta. Suurinta epävarmuus on erikois- ja tavaratalokaupoissa.

Hallituksen tukitoimet eivät auta kauppaa

Kaupan liiton tekemästä kyselystä selviää myös, että suurin osa kaupan yrityksistä ei ole saanut apua hallituksen tukitoimista, kuten Finnveran, Business Finlandin, ELY-keskusten ja kuntien rahoituksesta tai verohallinnon maksujärjestelyistä. Jopa 65 prosenttia vastaajista arvioi, ettei tukitoimilla ole ollut heidän yrityksensä taloudelliseen tilanteeseen juurikaan vaikutusta.

”Todennäköisenä syynä tähän on se, että hallituksen tekemät toimenpiteet eivät auta koronakriisin kaupalle aiheuttamiin ongelmiin, joita ovat erityisesti kysynnän määrän putoaminen sekä liian suuret kiinteät kulut, kuten henkilöstö- ja vuokrakustannukset”, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

Kaupan liitto näkee, että nyt olisi erityisen tärkeää kohdistaa suoraa tukea romahtaneen liikevaihdon kanssa kamppaileville yrityksille. Vuokrien lisäksi kiinteitä kustannuksia on sitoutunut myös varastoihin, jotka eivät tyhjene, kun kauppa ei käy.

“Hallituksen olisikin aivan oleellista lisätä purevuutta yritysten tukitoimiin, jotta niitä voidaan käyttää myös kiinteisiin kustannuksiin ja akuutin kassakriisin selättämiseen. Pelkät lainat eivät nyt ratkaise ongelmia”, Kiviniemi tähdentää.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös