Käänneyhtiöt

Onko korjausrakennusyhtiö Consti nyt Helsingin pörssin ostolappu?

Evli nosti Constin osakkeen suosituksen tasolle osta.

Consti on korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyvä yhtiö, joka aloitti pörssitaipaleensa vuonna 2016. Yhtiö tarjoaa talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden rakennuskohteiden korjausrakentamisen palveluita ja taloteknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin rakennuksiin.

Constin asiakaskunta koostuu asunto-osakeyhtiöistä ja näiden isännöitsijöistä, julkisista tilaajista, kiinteistösijoitusyhtiöistä, yrityksistä ja teollisuuden toimijoista. Consti on liiketoiminnassaan vahvasti keskittynyt Suomen kasvukeskuksiin erityisesti eteläisessä ja läntisessä Suomessa.

Yhtiöllä on neljä toimialaa: taloyhtiöt, yritykset, julkiset ja talotekniikka. Kaikkiin näihin sisältyy myös palveluliiketoimintaa, joka sisältää palvelu-urakointia sekä sopimusasiakkaille toteutettavat huolto- ja ylläpitopalvelut.

Korjausrakentaminen lisääntyy

Korjausrakentamisen näkymät ovat hyvät. Constin mukaan sen tasaista kasvua ylläpitävät rakennuskannan ikä ja maailmanlaajuiset megatrendit. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa korjausrakentamiseen ja kiinteistöteknisiin palveluihin selkeästi vähemmän kuin uudisrakentamiseen.

Ammattimaisen korjausrakentamisen määrä on kasvanut Suomessa viimeiset 20 vuotta lähes yhtäjaksoisesti ja ylittänyt parhaimmillaan uudisrakentamisen arvon. Vuonna 2019 korjausrakentamisen osuuden kaikesta talonrakentamisesta arvioidaan olleen noin 47 prosenttia.

Ammattimaisen korjausrakentamisen arvo vuonna 2019 oli noin 13,8 miljardia euroa, josta asuinrakennusten osuus oli noin 8,3 miljardia. Valtaosa korjauksista kohdistui kerros- ja rivitaloihin.

Constin mukaan korjaustarvetta kasvattaa Suomen rakennuskannan ikä. Asuinrakentaminen oli Suomessa kiivaimmillaan 1970-luvulla, ja tuon ajan rakennusten talotekniikka, julkisivut ja rakenteet vaativat nyt perusteellisia korjauksia.

Korjausrakentamisen tarvetta ylläpitää yhtiön mukaan 1970-luvun suuren asuinrakennuskannan lisäksi liike- ja toimistorakentamisen korjaustarpeiden kasvu.

Myös ilmastonmuutos lisää korjausrakentamista. Constin mukaan esimerkiksi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä parantamalla rakennusten energiatehokkuutta erityisesti peruskorjauksilla ja älykkäällä talotekniikalla. Tämä lisää korjausrakentamisen tarvetta.

Direktiivin mukaan EU:n jäsenmaiden tulee laatia pitkän aikavälin peruskorjausstrategia rakennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Osa säädöksistä koskee jo vuotta 2020, Consti toteaa. Talotekniikan kuten ilmanvaihdon ja erilaisten turvallisuusjärjestelmien merkitys kasvaa myös asumismukavuutta lisäävänä tekijänä.

Kaupungistumisen myötä sekä uudis- että korjausrakentaminen keskittyvät yhä enemmän suuriin kaupunkeihin, sillä muuttotappiopaikkakunnilla rakennusten peruskorjaus ei aina ole taloudellisesti kannattavaa. Kaupungistuminen lisää myös täydennysrakentamista sekä kasvukeskusten keskusta-alueilla että lähiöissä. Käyttötarkoitusmuutoksilla korjataan esimerkiksi toimistorakennuksia asunnoiksi.

Reippaasti odotuksia parempi tuloskehitys

Constin kuluvan vuoden toisen neljänneksen liikevaihto laski 69 miljoonaan euroon viime vuoden 81 miljoonasta- Huhti-kesäkuun liikevaihto supistui yhtiön mukaan odotetusti 14,7 prosenttia vertailukauteen nähden.

Tuloskehitys osoittikin sitten täysin toiseen suuntaan. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 2,4 miljoonaa euroa eli 3,4 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuonna liiketulos oli ollut vain 0,1 miljoonaa euroa. Tulosparannus oli siis merkittävä.

Tuloskehitys oli myös selvästi analyytikoiden odotuksia parempaa, sillä Constin toisen huhti-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa, kun analyytikot odottivat keskimäärin vain 0,14 euron tulosta. Viime vuonna toisella vuosineljänneksellä yhtiö teki vielä 0,04 euron osakekohtaisen tappion.

Toimitusjohtaja Esa Korkeela kertoo, että Constin kannattavuus kehittyi pääosin yhtiön odotusten mukaisesti huhti-kesäkuussa.

”Suhteellinen kannattavuutemme jatkoi paranemistaan. Kaikki toimialat tekivät voitollisen tuloksen katsauskaudella. Parantuneen kannattavuuden sekä vapautuneen käyttöpääoman ansiosta myös katsauskauden rahavirtamme parani merkittävästi edellisvuoteen nähden”, Korkeela toteaa.

Vuoden toisella neljänneksellä Consti panosti Korkeelan mukaan uusien korjaushankkeiden aktiiviseen tarjous- ja neuvottelutoimintaan.

”Saimme huhti-kesäkuun aikana uusia tilauksia 66,8 (57,4) miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 16,3 prosentin kasvua vertailukauteen nähden. Katsauskauden lopun tilauskantamme oli 211,8 miljoonaa euroa. Näin ollen toisen vuosineljänneksen lopun tilauskantamme jäi 6,6 prosenttia vertailukautta matalammaksi, mutta kasvoi 14,0 prosenttia edellisen tilikauden lopun tilauskantaan verrattuna.”

Tosin koronaviruspandemian puhkeaminen ja sen hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet kasvattivat Constin liiketoimintaympäristön epävarmuutta toisella vuosineljänneksellä, mutta kokonaisuutena koronakriisin vaikutus katsauskauden toimintaan ja taloudelliseen kehitykseen jäi kuitenkin rajalliseksi, Korkeela toteaa.

Koronakriisin vaikutukset ovat rajalliset

Korkeelan mukaan korjausrakentamisen lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin luo edelleen epävarmuutta joidenkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden mahdollinen siirtyminen eteenpäin sekä päätöksenteon mahdollinen lykkääntyminen. Pidemmällä aikavälillä korjausrakentamisen kysyntänäkymiin vaikuttaa koronakriisin kehittyminen sekä yleisen taloustilanteen toipumisen vauhti.

Consti toistaa ohjeistuksensa näkymistä vuodelle 2020. Constin liiketoimintaympäristön epävarmuus on kasvanut koronaviruspandemian seurauksena, mutta vaikutus yhtiöön on ollut toistaiseksi rajallinen. Lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin luo edelleen epävarmuutta joidenkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden mahdollinen siirtyminen eteenpäin sekä päätöksenteon mahdollinen lykkääntyminen.

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2020 liiketulos paranee vuoteen 2019 verrattuna.

”Suorituskykyämme tukevat edellisvuonna toteuttamamme organisaatiouudistus ja käänneohjelma, liiketoimintamme kustannusten joustavuus volyymimuutoksiin nähden sekä tilauskantamme parantunut laatu”, Korkeela toteaa.

Evli uskoo Constin kasvutarinaan.

”Koronaviruspandemia on aiheuttanut ja aiheuttaa hieman heikkoutta pientä heikkoutta kysyntätilanteessa mutta pitkän aikavälin ajurit säilyvät”, Evli toteaa aamukatsauksessaan.

Evlin mukaan Consti on tehtyjen toimenpiteiden jälkeen hyvässä kunnossa ja koronaviruspandemian ja St. George välimiesmenettelyn tuomat lähitulevaisuuden riskit eivät aiheuta yhtä paljon harmaita hiuksia.

Evli nosti Constin suosituksen tasolle osta ja nosti osakkeen tavoitehinnan aiemmasta 7,4 eurosta 10 euroon.

Löydä sopivin Osakesäästötili

  • Osakesäästötilinavulla pystyt ilman välittömiä veroseuraamuksia myymään tai ostamaan ulko- tai kotimaiseen pörssiin listattuja osakkeita.
  • Osakesäästötilien hinnat vaihtelevat ja palveluntarjoajia on useita. 
  • VertaaEnsin.fi on Suomen ensimmäinen palvelu, jonka kautta onnistuu osakesäästötilien vertailu.
  • Vertaamme puolestasi useat osakesäästötilit ilmaisesti ja helposti. Näet eri tilien ominaisuudet ja hinnat ennen kuin teet päätöksen.

Lue lisää

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös