Sijoitusideat

Mitä ovat yleishyödykealan yhtiöt ja onko nyt aika tankata niitä osakesalkkuun?

Yleishyödykkeitä tarjoavat yhtiöt soveltuvat erinomaisesti salkkuun niiden hajautushyödyn, vakaan kurssikehityksen ja korkean osinkotuoton ansiosta.

Yleishyödykeala jakautuu kolmeen eri toimialaan (sähkö-, kaasu-, ja vesiala) asiakkaille toimitettavan palvelun tai tuotteen perusteella. 

Sektorin yhtiöille on tyypillistä defensiivisyys taloussyklien suhteen sekä osakemarkkinoita selvästi matalampi markkinariski eli beeta.

Yleishyödykkeiden kysyntä säilyy yleensä vakaana yli taloussyklien, jonka ansiosta alan yhtiöt pärjäävät markkinoita paremmin varsinkin matalasuhdanteessa. Talouskasvun kiihtyessä kurssikehitys jää kuitenkin jälkeen markkinoille, joilla on mukana iso pino syklisiä yhtiöitä.

Sähköalan yhtiöiden tehtävä on sähkönsiirto, -jakelu ja -tuotanto. Yhtiöistä osa on erikoistunut vain tiettyyn liiketoimintaan, jotkut toimivat arvoketjun kaikissa vaiheissa. 

Yleishyödykealalla toimivat kaasualan yhtiöt keskittyvät kaasun siirtoon ja jakeluun. Ne eivät itse poraa kaasua, vaan ostavat kaasun ja myyvät sitä eteenpäin kotitalouksille ja yhteisöille.

Joillakin suurilla yleishyödykealan toimijoilla on sekä sähkö- että kaasuliiketoimintaa, mutta kyseiset toimijat ovat harvemmin mukana kolmannella toimialalla, joka on vesiala. Vesialan toimijat keskittyvät puhtaan juomaveden toimittamiseen sekä erilaisiin jäteveden käsittelyratkaisuihin.

Yleishyödykealan yhtiöillä on yleensä luonnollinen monopoli ja ne ovat tarkan sääntelyn kohteina

Sähkön, kaasun ja veden jakelijoilla on yleensä alueellinen monopoli. Monopolin kolikon kääntöpuolena on alaan liittyvä tarkka sääntely. Sääntelyn asetukset vaihtelevat alueittain, esimerkiksi Yhdysvalloissa eroja on jopa osavaltioiden välillä. 

Sääntelyn tavoitteena on yleisellä tasolla valvoa luonnollisen monopolin asemassa olevia yhtiöitä, jotta niiden kannattavuus ts. voitontavoittelu pysyy tietyissä rajoissa. Suomessa sähköalan sääntelyn valvonnassa käytetty indikaattori on oikaistun pääoman tuotto. Se lasketaan verkkokomponenttien lukumäärän ja yksikköhintojen sekä pito- ja keski-ikien avulla.

Oikaistu pääoma tarkoittaa, että valtion määrittämän tuottokaton eli ”kohtuullisen” tuoton laskelmat tehdään niin, että oletetaan yhdenmukainen pääomarakenne kaikille alan yhtiöille. Ulkomailla laskentatapa on yleensä samantyylinen, poistoista oikaistulle vuotuisten investointien tuotolle on asetettu yläraja. 

Yleishyödykelan yhtiöiden analysointi poikkeaa ”normaaleista” pörssiyhtiöistä

Pääoman tuoton ylärajan vuoksi yleishyödykealan yhtiöiden tuloskasvu korreloi vahvasti investointien kasvun kanssa. Sen vuoksi alan yhtiöt pyrkivät yleensä investoimaan vapaasta kassavirrasta mahdollisimman suuren osuuden. Investoinneissa on kuitenkin myös sääntelyä, valtio sallii yleensä vain ”järkevät” investointikohteet.

Sijoittaja analysoi yleishyödykeyhtiöitä yleensä tuloslaskelman osalta alhaalta ylöspäin. Se tarkoittaa, että ensin arvioidaan yhtiön ”kohtuullisen” tuoton perusteella laskettu tulos ja liikevoitto, jonka jälkeen liikevaihto saadaan, kun liikevoittoon lisätään kustannukset. Liikevaihdon arviointi voi kuulostaa menetelmän perusteella helpolta, mutta usein tilanne on todellisuudessa erilainen. Esimerkiksi sähkö- tai kaasualan yhtiön myynti vaihtelee sään ja talouden aktiviteetin mukaan, mikä tekee tulevan liikevaihdon ennustamisesta haasteellisen.

Yleishyödykelan yhtiöt hyötyvät uusiutuvien energiamuotojen kysynnän kasvusta ja niihin liittyvän infran rakentamiskustannusten laskusta. Valtioiden panostukset uusiutuvaan energiaan tuovat alan yhtiöille projekteja ja sen myötä tuloskasvua. Lisäksi uusiutuvat energialaitokset kuten tuuli- ja aurinkovoimalat ovat perinteisiä voimaloita edullisempia ylläpitää, sillä niihin ei uppoa polttoainekustannuksia.

Uusiutuvien energialaitosten lisäksi toinen yleishyödykeyhtiöiden kasvuala on akkukäyttöiset energiavarastot, joita tarvitaan yhä enemmän, koska aurinko- ja tuulivoimaa rakennetaan koko ajan lisää. Niistä saatavaa energiaa on järkevää varastoida myöhempää käyttöä varten.

Kaiken kaikkiaan yleishyödykkeet tuovat siis salkkuun defensiivisyyttä ja hajautushyötyä markkinaturbulenssin varalle. Alalta löytyy myös houkuttelevia kasvumahdollisuuksia. Kyseiset ajurit yhdessä korkean osinkotuoton kanssa tekevät yleishyödykealan yhtiöistä varteenotettavan vaihtoehdon erityisesti pitkään salkkuun.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös