Kasvuosakkeet

Listautumista suunnitteleva Solwers hakee kasvua viiden markkinatrendin turvin

Rakennusalan asiantuntijayritys Solwers hakee kovaa kasvua yritysostoin.

Tekniseen konsultointiin ja suunnitteluun keskittyvä Solwers kertoi viime perjantaina suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Helsingin pörssin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan yhtiön noin 9,0 miljoonan euron osakeannista sekä osakemyynnistä, jossa tietty Solwersin osakkeenomistaja myy osakkeitaan.

Solwers tarjoaa palveluita arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, projektinjohdon, ympäristönvalvonnan ja -konsultoinnin, maaperätutkimusten ja digitaalisten ratkaisujen aloilla. Sillä on noin 400 työntekijää.

Yhtiöntoiminta nykyisessä muodossa alkoi vuonna 2017, kun Solwers osti Finnmap Infra Oy:n enemmistön.

Yhtiö hyödyntää aktiivisesti toimialan konsolidaatiokehitystä ja sen liiketoimintamallissa ostetut yhtiöt jatkavat toimintaansa omalla identiteetillään ja itsenäisesti sekä hyödyntävät konserniyhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia. Solwers toimii kasvualustana omistamilleen yhtiöille, tukee niiden kasvua ja haastaa rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä sekä yhdistää omistamiensa yhtiöiden tehokkuuden, yrittäjyyskulttuurin ja joustavuuden suuremman ryhmän resursseihin ja visioon.

Solvers hakee kasvua yritysostoin

Solwersin 19 operatiivista yhtiötä erikoistuneet arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -valvonnan, kiertotalouden ja digitaalisten ratkaisujen tarjoamiseen.

Solwersin liiketoiminta on ollut kannattavaa yhtiön perustamisesta lähtien. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 32,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin liikevaihto oli 25,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto alle 1,5 miljoonaa euroa. Yritys on siis kasvanut sekä liikevaihdossa että tuloksessa.

Vuoden 2020 liikevaihdosta Suomen osuus oli selvästi suurin, 25,8 miljoonaa euroa ja Ruotsin osuus 6,9 miljoonaa euroa.

Solwersin toimitusjohtaja Stefan Nyström kertoo, että yhtiö pyrkii kehittämään ja luomaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja oppimalla erilaisista näkemyksistä, menetelmistä ja asiantuntemuksesta.

Lähde: Solwers Oyj.

Yhtiö hakee kasvua yritysostoin.

”Käymme jatkuvaa vuoropuhelua potentiaalisten yritysostokohteiden kanssa, sillä jokainen yritysosto tarjoaa meille strategisesti uutta osaamista, laajentaa tarjoamaamme ja kasvattaa myös asiakaskuntaamme. Olemme omistamillemme yhtiöille kumppani, joka mahdollistaa niiden kehittymisen oman alansa johtaviksi asiantuntijoiksi. Tukemalla yhtiöidemme toiminnan kehittämistä tarjoamme myös pohjan jatkuvalle orgaaniselle kasvulle”, Nyström kertoo.

Muun muassa koronapandemia ja sen mahdolliset seuraukset ovat tehneet markkinakehityksen ennustamisen entistä epävarmemmaksi. Koronapandemian jatkuminen voi vaikuttaa Solwersin liiketoimintaan haitallisesti.

Lähiajan näkymiin liittyy epävarmuutta

Yhtiön mukaan sen asiakkaiden investointien määrä vaihtelee vuodesta toiseen ja eri tavoin eri sektoreilla. Investointien määrä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla vaikuttaa koko suunnittelualan työllisyyteen ja kannattavuuteen ja siten myös Solwersiin.

Solwers-yhtiöiden tilauskanta on tällä hetkellä keskimäärin hyvällä tasolla. Muutama suurempi projekti on kuitenkin päättymässä, ja näiden projektien korvaaminen uusilla saattaa kestää ja vaikuttaa tulokseen tilapäisesti, yhtiö kertoo.

Mikäli koronapandemia saadaan taltutettua, yhtiön johdon näkemyksen mukaan Solwersin näkymät vuodelle 2021 ovat hyvät, sillä infrastruktuurin suunnittelupalvelujen kysyntä Suomessa ja Ruotsissa on tällä hetkellä vahvaa ja kaivosteollisuuden suurinvestoinnit Pohjois-Ruotsissa lisäävät paikallista kysyntää teollisuus- ja infrasuunnittelussa.

Myös kaupungistuminen, korjausvelan määrä, vastuullisuus ja digitalisaatio tukevat yhtiöiden palveluiden kysyntää.

Yksityisellä sektorilla kysynnän arvioidaan pysyvän vuoden 2020 tasolla. Listautumisesta aiheutuvat kertaluontoiset kustannukset rasittavat jonkin verran vuoden 2021 tulosta.

Konsernin laajentamista on tarkoitus jatkaa yritysostoin myös vuonna 2021.

Markkinan kasvua ajaa viisi markkinatrendiä

Solwersin mukaan vuonna 2020 Suomen suunnittelu- ja konsultointialan markkinoiden koko on noin 6,5 miljardia euroa ja työllisyys noin 53 000 alan asiantuntijaa. Viimeisen kuuden vuoden ajan Suomen markkinat ovat kasvaneet vuosittain keskimäärin 5,3 prosenttia.

Ruotsin markkinat ovat selvästi suuremmat. Niiden on arvioitu olleen vuonna 2020 noin 97 miljardia Ruotsin kruunua ja työllistäneen 74 500 asiantuntijaa. Ruotsin markkinoiden on arvioitu kasvaneen noin 8,4 prosentin vuotuista vauhtia vuosina 2014–2020.

Solwers kertoo, että sillä on puitesopimuksia Suomessa ja Ruotsissa monien eri julkisten tahojen kanssa. Tästä johtuen julkisten investointien kasvaminen lisää Solwers-yhtiöille puitesopimuksien kautta tulevien toimeksiantojen määrää. Myös mahdollisen EU-elvytystuen tai vastaavien tukimuotojen uskotaan heijastuvan positiivisesti infrastruktuuripalvelujen kysyntään lähivuosina.

Solwers luottaa kasvustrategiassaan viiteen markkinatrendiin: kaupungistumiseen, korjausvelkaan, ilmastonmuutokseen, energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen.

Yhtiön mukaan muuttoliike kaupunkeihin ja väestömäärän kasvu kaupungeissa luovat investointitarpeita sekä uuteen että jo rakennettuun ympäristöön. Kysyntä kasvaa erityisesti katu-, kunnallis-, tie-, raide- ja siltasuunnittelun alueilla.

Suomen ja Ruotsin vanhentuvan rakennus- ja infrakannan voidaan odottaa kasvattavan tähän kantaan kohdistuvien kunnossapito- ja korjauspalveluiden sekä uudisrakentamisen tarvetta. Solwersin johto arvioi, että korjausvelka ja elvytysraha ylläpitävät tasaista projektikantaa infra- ja julkisella alalla Suomessa, ja että Ruotsissa suuntaus on sama.

lmastohätätila puolestaan luo merkittävää tarvetta entistä tehokkaammille energiaratkaisuille rakennetun ympäristön alueella.

Energiatehokkuuden kannalta keskeisimmät tekijät päätetään monesti rakennusten suunnitteluvaiheessa, sillä näiden muuttaminen myöhemmin on usein vaikeaa ja kallista. Kiertotaloudessa Solwersilla on useita suunnitelmia.

Listautumisella tavanomaiset tavoitteet

Yhtiön on tarkoitus käyttää osakeannista saatavat varat pääasiassa uusien yritysostojen rahoittamiseen.

Yhtiö odottaa, että First North -listautuminen avaa sille uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä Suomesta että ulkomailta, luo tarjottaville osakkeille likviditeetin ja kehittää yhtiön yleistä tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa.

Listautumisannin tarkoituksena on myös vahvistaa pääomarakennetta, laajentaa omistajapohjaa sekä mahdollistaa osakkeiden käyttö listautumisen jälkeen tehokkaammin maksuvälineenä yrityskaupoissa ja henkilöstön sitouttamisen välineenä.

Solwersin pääomistaja ja yhtiön hallituksen puheenjohtajan Leif Sebbasin määräysvaltayhteisö, Finnmap Engineering Oy, jää merkittäväksi osakkeenomistajaksi suunnitellun listautumisannin jälkeen.

Lisäksi listautumisessa on lukuisia ankkuriomistajia, jotka ovat sitoutuneet tietyin edellytyksin merkitsemään Solwersin osakkeita.

Yhtiön tavoitteena on kasvaa 20 prosentin vuosivauhtia ja jakaa osinkoa 20–40 prosenttia tilikauden voitosta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös