Sijoitusstrategiat

Strategiana sijoitus fokusoituneeseen yritykseen

Yhteen toimialaan tai tuotteeseen keskittyvät yritykset tarjoavat sijoittajille monia etuja. 

Niin sanotut puhtaan pelin yritykset (engl. pure play) keskittyvät yhteen tuotteeseen tai palveluun. Yhteen tuotteeseen keskittyvä yritys luo parhaassa tapauksessa kilpailijoita paremman tuotteen. 

Yhteen tuotteeseen keskittyneen yrityksen liiketoiminta on kuitenkin riskialtista. Kaikki munat ovat samassa korissa ja yritys on isoissa ongelmissa, mikäli toimiala lähtee alta. 

Sijoittajalle puhtaan pelin yritykset tarjoavat kuitenkin useita etuja. 

Osakesijoittaja voi rakentaa hajautuksensa itse

Moni sijoittaja suosii suuria ja laajasti hajautettuja yrityksiä niiden tuoman vakauden takia. On kyseessä sitten Kemira tai Amazon, on liiketoiminta laajasti hajautettua. Yksittäisen liiketoiminnon joutuminen ongelmiin ei ole näissä tapauksissa suurikaan ongelma, sillä voitolliset liiketoiminnot kattavat huonommin menestyneen liiketoiminnan tuomat tappiot. 

Osakesijoittajan on kuitenkin mahdollista tuoda vastaavanlainen riskiprofiili salkkuunsa hajauttamalla. Yksittäisen yrityksen ongelmat näkyvät voimakkaammin osakkeen hinnassa, mutta tätä kompensoi menestyvien yritysten tuoma kurssinousu.

Puhtaan pelin yritys helpottaa aitoa näkemyksen ottamista

Puhtaan pelin yritykset tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa asioihin mihin hän uskoo, ilman pakollista tarvetta sijoittaa sellaisiin asioihin, mihin hän ei usko. 

Näkemyksissä ei ole kyse pelkästään markkinoiden voittamisesta, vaan siitä heijastaako sijoitussalkun rakenne ja riskiprofiili sijoittajan näkemystä toivotulla tavalla vai ei. 

Fordin esimerkki havainnollistaa kuinka suuri koko voi hankaloittaa näkemyksen ottamista.

Fordin sähköautojen myynti vetää ja kysyntä on kovaa. Tämän seurauksena Ford investoi nyt sähköautoihin, aikoo tuplata F150 Lighting -mallin valmistuskapasiteettinsa ja ottaa tavoitteekseen lisätä sähköautojen osuutta merkittävästi.   

Äkkiseltään voi vaikuttaa siltä, että Fordista on tulossa merkittävä tekijä sähköautomarkkinoilla ja että Fordin osake menestyisi sähköautojen markkinaosuuden kasvun myötä. 

Todellisuudessa Fordin polttomoottoriliiketoiminta tekee asiasta monimutkaisemman, sillä sähköautotrendistä on Fordille myös haittaa. Sähköautojen osuus Fordin kokonaismyynnistä on tällä hetkellä mitätön ja siirtyminen sähköautotuotantoon vaatii suuria investointeja. Suuret investoinnit vaativat puolestaan paitsi rahaa, myös merkittävän määrän aikaa.

Samalla sijoittajan tulisi kysyä itseltään, mikä olisi polttomoottoriliiketoiminnan ja polttomoottoriautoja tuottavien tehtaiden arvo ja kuinka helppo ikääntyvät tehtaat ja laitteisto on myydä, mikäli kuluttajat alkavat merkittävissä määrin suosimaan sähköautoja polttomoottoriautojen kustannuksella.  

Se voi harmittaa, mikäli oma näkemys toteutuu, muttei realisoidu toivotulla tavalla. Vanhan toimialan tuoma painolasti saattaa syödä uuden lupaavan bisneksen tuomat tuotot. 

Puhtaan pelin yritys on helpompi analysoida

Puhtaan pelin yrityksellä on vielä yksi merkittävä etu puolellaan, nimittäin numeerisen analyysin helppous. Erilaiset liiketoiminta-alueet tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia vaikkapa liiketoiminnan skaalautuvuuden, katetuoton ja kasvumahdollisuuksien osalta. 

Tästä syystä kahta samalla alalla toimivaa puhtaan pelin yritystä on helpompi verrata keskenään, useita eri liiketoimintoja erilaisilla painotuksilla sisältävään yrityksiin verrattuna. Myös markkinasyklien ja koronarajoitusten merkitystä liiketoiminnalle on helpompi arvioida tilanteessa missä liiketoiminta on voimakkaan fokusoitunutta.

Puhtaan pelin yritys ei sovi kaikille, eikä se välttämättä ole paras sijoitus  

Eduistaan huolimatta puhtaan pelin yritykseen sijoittaminen ei sovi kaikille. Yritykset laajentavat ajan myötä syystäkin uusille liiketoiminta-alueille ja tästä syystä monet puhtaan pelin yritykset ovat kooltaan pieniä. 

Ison, liiketoimintansa hajauttaneen yrityksen liiketoiminta ja sitä myöten kurssikehitys on vakaampaa pieniin ja fokusoituneisiin yrityksiin verrattuna. 

Puhtaan pelin osakkeen yrityskohtainen riski on korkeampi ja yksittäisten yritysten kurssivaihtelu on voimakkaampaa. Tämä korkeampi riski sovi kaikille sijoittajille. 

Voidaan argumentoida, että yhteen tuotteeseen fokusoituneilla yrityksillä on parhaat edellytykset luoda markkinoiden paras tuote. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että monet loistosijoitukset perustuvat useamman tuotteen tuomaan tilanteeseen. 

Netflix pystyi rahoittamaan ja rakentamaan suoratoistoon perustuvaa liiketoimintaansa ikääntyvän DVD-liiketoiminnan tuomilla voitoilla. 

Revenion osalta yksi liiketoiminta-alue lähti vetämään muita paremmin. Tilanteen huomanneet sijoittajat saivat tehtyä loistosijoituksen, koska kokonaistuloksesta piirtyi erilainen kuva yksittäiseen liiketoiminta-alueeseen verrattuna.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös