Kasvuosakkeet

Verkkokauppa.comin näkymät ovat nyt entistäkin sumuisemmat

Evli laski Verkkokauppa.comin osakkeen tavoitehintaa selvästi.

Verkkokauppa.com julkisti tulosvaroituksen kuluneella viikolla. Yhtiö liiketoimintaympäristö on ollut haastava vuoden alussa.

Verkkokauppa.comin mukaan keskeisinä tekijöinä ovat kuluttajakysynnän hiljeneminen, joka on kiihtynyt Venäjän Ukrainaan tekemän aseellisen hyökkäyksen myötä sekä Ukrainan kriisistä johtunut vientiliiketoiminnan puolittuminen. Yhtiö arvioi nyt liikevaihdon ja sen myötä liiketuloksen jäävän aiemmin arvioiduista odotuksista.

Myös talouden kasvun odotettu hidastuminen ja inflaation kiihtyminen ovat heikentäneet entisestään kotitalouksien luottamusta omaan talouteen.

Yhtiö kertoo, että näistä seikoista johtuen kuluttajakysyntä ja -liiketoiminta ovat olleet alkuvuoden aikana odotettua hiljaisempaa. Etlan tutkimuksen mukaisesti Verkkokauppa.com odottaa yksityisen kulutuksen ja kestokulutustavaroiden kysynnän kasvun hidastuvan vuoden aikana.

Tulosennuste roimasti alas

Vielä alkuvuonna Verkkokauppa.com oli arvioinut vientiliiketoiminnan palautuvan asteittain. Venäjän hyökättyä Ukrainaan yhtiö teki päätöksen lopettaa kaikki myynti Venäjälle. Ukrainan kriisistä johtuen yhtiö ei odota vientiliiketoiminnan palautuvan tämän vuoden aikana.

Verkkokauppa.comin vientiliiketoiminta vuonna 2021 oli noin seitsemän prosenttia yhtiön liikevaihdosta, Venäjän osuus tästä on noin puolet.

Verkkokauppa.com arvioi viime vuonna alkaneiden komponenttipulan ja tuotteiden saatavuushaasteiden jatkuvan edelleen. Ukrainan kriisiin vaikutukset voivat ulottua yhtiön liiketoimintaan koko toimitusketjun kautta tulevaisuudessa.

Haastavassa markkinatilanteessa yhtiö keskittyy liiketoiminnassa kannattavaan myyntiin, varaston optimointiin ja kustannusten hallintaan.

Uuden tulosohjeistuksen mukaan Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2022 liikevaihdon olevan 530–590 miljoonan euron välillä, kun se vuonna 2021 oli 575 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 vertailukelpoisen liiketuloksen yhtiö arvioi olevan 12–19 miljoonan euron välillä, kun vuonna 2021 se oli 20,4 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus sisältää huhtikuun alussa solmittavan e-ville.com-yrityskaupan. Ostettavan e-ville.comin liiketoimintojen vaikutus Verkkokauppa.comin vuoden 2022 liikevaihtoon arvioidaan olevan noin 5-8 miljoonaa euroa. E-ville.com integroidaan Verkkokauppa.comin lukuihin vuoden toisen neljänneksen alusta alkaen.

Aikaisemmassa, 10.2. tilinpäätöstiedotteen yhteydessä julkistetussa tulosohjeistuksessa Verkkokauppa.com oli odottanut tälle vuodelle 590-640 miljoonan euron liikevaihtoa ja 19-25 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa.

Erityisesti vertailukelpoisen liikevoiton tulosohjeistus siis laski merkittävästi aiemmin annetusta ohjeistuksesta.

Osakkeen hinta ei houkuttele

Evli on päivittänyt arvionsa Verkkokauppa.comista tulosvaroituksen myötä.

”Kysyntä on ollut heikkoa läpi tuotekategorioiden, mutta odotamme kehittyvien kategorioiden kysynnän elpyvän nopeammin. Puolestaan yritysmyynti on jatkanut hyvää suorittamistaan yhtiön johdon kommenttien mukaan”, toteaa Evlin analyytikko Arttu Heikura.

Ennen yhtiön tulosvaroitusta Evli odotti yhtiöltä pehmeää alkuvuotta, mutta kysynnän selvästi elpyvän vuoden toisella vuosipuoliskolla. Tulosvaroituksen myötä toisen vuosipuoliskon elpyminen vaikuttaa nyt kuitenkin epävarmalta, Heikura toteaa. Myös alkuvuosi on ollut sekä Evlin että markkinoiden odotuksia heikompi.

”Kysyntään on myös vaikuttanut tavarakulutuksen osittainen siirtyminen palveluihin ja se että pandemiavuosina kuluttajat ovat investoineet merkittävästi korkeahintaisiin elektroniikkatuotteisiin, joka puolestaan on hiljentänyt kuluvaa kysyntänäkymää”, analyytikko toteaa.

Evli odottaa nyt Verkkokauppa.comin kuluttaja- sekä vientisegmenttien myynnin laskevan kaksinumeroisesti, kun taas B2B-liiketoiminnan Evli odottaa kasvavan vahvasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

”Odotamme kuluttajakysynnän hienoisen elpymisen alkavan kolmannella kvartaalilla ja yhtiön palaavan kasvu-uralle vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä”, Heikura toteaa.

Verkkokauppa.comin osake vaikuttaa myös kalliilta, kun sitä verrataan verrokkeihin, Heikura arvioi.

”Yhtiötä hinnoitellaan 20-15x 22-23E P/E kertoimilla. Verrokkiryhmäänsä nähden Verkkokauppa.comia arvostetaan noin 70% preemiolla, jota mielestämme on vaikea perustella ottaen huomioon heikon markkinaympäristön sekä epävarman lähitulevaisuuden.”

Evli tarkisti Verkkokauppa.comin tavoitehinnan 4,7 euroon aiemmasta 6,0 eurosta ja toistaa pidä-suosituksemme.

Verkkokauppa.com julkistaa vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen osavuosituloksen 28.4.2022.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös