Indikaattorit

Mitä osakemarkkinoiden arvostustaso kertoo markkinatilanteesta?

Osakemarkkina on kaikilla keskeisillä mittareilla haastavasti hinnoiteltu suhteessa historiaan.

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kehitystä kuvaavista osakeindekseistä S&P 500 on laskenut kuluvana vuonna noin 14 prosenttia ja Dow Jones Industrial Average on halventunut noin 10 prosenttia. Kurssilasku on iskenyt erityisesti teknologiasektoriin. Nasdaq 100 -indeksin pistelukema on tällä hetkellä peräti noin 24 prosenttia pienempi kuin se oli vuoden alussa.

Keskustelunaihe numero yksi markkinoilla on ostojen ajoittaminen laskumarkkinassa. Osakemarkkinoiden arvostustasot antavat tarttumapintaa ajoittamiseen, joskin niihin vaikuttaa monet eri tekijät. Sen vuoksi niitä hyödynnetään lähinnä suuntaa antavina indikaattoreina.

Tarkastellaan seuraavaksi käytetyimpiä arvostusmittareita osakemarkkinoilla.

Nobel-voittaja Robert Shillerin kehittämä CAPE, ”Cyclically Adjusted Price-to-Earnings”, on yksi seuratuimmista osakeindeksien arvostusmittareista. Se huomioi 10 vuoden inflaatiokorjatut tulokset ja inflaation. S&P 500 -indeksin CAPE on tällä hetkellä 32,1. Pitkän aikavälin keskiarvo on 17,0 ja mediaani on 15,9. 

CAPE on ollut viime vuosikymmenten aikana merkittävästi korkeampi kuin pidemmällä aikavälillä. Viimeisen 20 vuoden keskiarvo on 25,8. Korkea kerroin johtuu paljolti matalasta korkotasosta ja teknologiayhtiöiden vahvasta tuloskasvusta.  

CAPE:n perusteella S&P 500 -indeksi on tällä hetkellä yliarvostettu suhteessa historiaan. Arvostustason kehitys riippuu kuitenkin jatkossa sekä korkotason suunnasta että yhtiöiden tuloskasvusta. Ajoittamisen näkökulmasta sijoittajan kannattaa muistaa, että viimeisen 50 vuoden aikana CAPE on ollut keskimäärin 17,0 karhumarkkinoiden pohjilla.

Samansuuntaiseen, mutta pienemmän yliarvostuksen johtopäätökseen päästään, jos maailman seuratuinta osakeindeksiä arvioidaan muilla arvostusmittareilla. S&P 500 -indeksin P/E-luku, voittokerroin, on tulevan 12 kuukauden tulosennusteilla 17,3. Viimeisen 20 vuoden keskiarvo on 15.5. 

Osakkeet eivät siis ole analyytikoiden tulosennusteilla enää kalliita, tai ainakaan kuplahinnoissa. Tulosennusteisiin liittyy kuitenkin nykytilanteessa keskimääräistä korkeampi ennusteriski. Makrotalouden ympäristö on poikkeuksellisen epävarma korkean inflaation, nousevan korkotason ja hidastuvan talouskasvun vuoksi. 

Käytännössä se tarkoittaa, että osakkeissa on edelleen myyntipaineita, jos tulosennusteita joudutaan laskemaan hidastuvan talouskasvun vuoksi. Muutoin arvostuskertoimet nousisivat ”liikaa” suhteessa heikentyneisiin näkymiin.

Toisaalta keskimääräistä korkeampi P/E-luku saa tukea matalasta korkotasosta. Korkotason normalisoituessa arvostuskertoimet saattavat kuitenkin jatkossa edelleen supistua ja lähestyä pidemmän aikavälin keskiarvoa.

Toteutuneilla tuloksilla S&P 500 -indeksi on eteenpäin katsovaa P/E-lukua haastavammin hinnoiteltu. Sen perusteella laskettu P/E-luku on 20,7, kun pitkän aikavälin keskiarvo toteutuneilla tuloksilla on 16,0 ja mediaani on 14,9. 

S&P 500 -indeksi on yliarvostettu myös muilla mittareilla

S&P 500 -indeksi näyttää kalliilta yhtiöiden liikevaihtojen ja oman pääomaan perusteella. Indeksin P/S-luku on 2,6. Keskimäärin S&P 500 -indeksin yhtiöistä on maksettu huomattavasti matalampia kertoimia suhteessa toteutuneeseen liikevaihtoon. Pitkän aikavälin keskiarvo on 1,7 ja mediaani on 1,5.

P/B-luku eli osakekurssi suhteessa omaan pääomaan on S&P 500 -indeksin yhtiöillä 4,1. Pitkän aikavälin keskiarvo on 2,9 ja mediaani on 2,8.

P/S-lukua ja P/B-lukua kannattaa analysoida ajoittamisessa karhumarkkinoilla. Koronapandemian kurssipohjissa S&P 500 -indeksin yhtiöistä maksettiin alimmillaan noin 1,9 kertaa liikevaihto ja hieman alle kolme kertaa oman pääoman verran. Ne ovat seuraamisen arvoisia kertoimia myös nykytilanteessa, jos laskumarkkina jatkuisi ja korkea inflaatio sekä nouseva korkotaso aiheuttaisi taantuman. Toistaiseksi ollaan vielä kaukana kyseisistä arvostuskertoimista.

Osakemarkkina on kallis myös Warren Buffettin käyttämän indikaattorin mukaan

Osakemarkkinoiden hinnoittelu on haastava myös Warren Buffettin hyödyntämän indikaattorin perusteella. Buffett vertaa osakemarkkinoiden kokonaismarkkina-arvoa bruttokansantuotteeseen. 

Suhdeluku on tällä haavaa noin 168 prosenttia. Toisin sanoen USA:n osakemarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo on noin 1,68 kertaa maan bruttokansantuote. Osakemarkkinoiden kokoa arvioidaan Wilshire 5000 -osakeindeksin avulla. Osakemarkkina on mittarin mukaan neutraalisti hinnoiteltu, jos sen koko on lähellä bruttokansantuotetta. Nykytilanne indikoi siis yliarvostusta.

Myös osakeindeksin matala osinkotuotto kertoo haastavasta hinnoittelusta. S&P 500 -indeksin osinkotuotto on 1,5 prosenttia. Historian saatossa nykyistä sykliä matalampi osinkotuotto on nähty vain teknokuplan aikoihin. Pitkän aikavälin keskiarvo on 4,3 prosenttia ja mediaani on 4,2 prosenttia. 

Toisaalta S&P 500 -indeksin teknologiasektorin paino on nykyään peräti noin 27 prosenttia. Se selittää osittain matalan osinkotuoton, koska kyseisen sektorin yhtiöt eivät maksa yleensä hyvää osinkoa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Yhdysvaltain osakemarkkina on kallis kaikkien keskeisten mittarien perusteella suhteessa historiaan. Markkina hinnoittelee, että inflaatio on tilapäistä ja näin ollen talouskasvu piristyy, kun kuluttajahintojen nousu tasoittuu. Se selittää korkean arvostustason.

Tilanne ei ole kuitenkaan yksioikoinen, sillä inflaation ennustaminen on vaikea tehtävä. Korkoja joudutaan nostamaan vielä monta kertaa, jos inflaatio ei ala talttumaan kesällä tai syksyllä.

Viimeisen 10 vuoden aikana markkinoilla totuttiin korkeisiin arvostuskertoimiin, koska USA:n talouskasvu oli vahvaa ja korkotaso oli pitkään laskeva.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös