Osakeanalyysit

Monialayhtiö Aspo: osinkoyhtiön näkymät heikentyneet

Monialayhtiöt eivät ole nykymaailmassa muodikkaita sijoituskohteita. Analyytikot näkevät kuitenkin Aspossa mahdollisuuksia; kolmesta analyytikosta kaksi antaa Aspolle lisää-suosituksen.

Yhtiön arvostus onkin laskenut tasolle jossa fundamentit alkavat näyttää positiivisilta. Vuoden 2008 pohjalukemastaan 3,92 eurosta osake nousi yli 8 euroon. Vajaan kahden vuoden aikana kurssi on tippunut reippaasti 6 euron alapuolelle.

Tulos on kasvanut tasaisesti neljä vuotta ja  kassavirta oli vuonna 2011 reippaasti plussalla. Lisäksi Aspo onkin reilu osingonmaksaja; yhtiö on sitkeästi pitänyt osakekohtaisen osingon muuttumattomana maailmalla vellovan talouskriisin keskellä.

Kurssitasoa on kuitenkin painanut alas todennäköisesti kaksi syytä: 1) kuluvan vuoden tulosnäkymät ovat heikentyneet ja 2) yhtiön vakavaraisuus on heikentynyt nopeasti.

Mikä ihmeen monialayhtiö?

Monialayhtiöt eivät ole nykyaikaa. Sijoittajavetoisessa liiketoimintaympäristössä on vaikea nähdä perusteita sille miksi yhtiö hajauttaisi osaamistaan useille toimialoille. Synergiaetuja on vaikea perustella sijoittajakunnalle. Eikä riskinhajautuskaan ole pätevä perustelu. Miksi yhtiö hajauttaisi riskiä kun sijoittaja voi sen tehdä itse?

Aspo konserni sisältää neljä tytäryhtiötä.

ESL Shipping
  • kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, jäävahvisteiset ja itse-purkavat alukset on suunniteltu Itämeren vaativiin olosuhteisiin.
  • Keskeisiä asiakkaita ovat terästeollisuuden yritykset ja energiantuottajat
Leipurin
  • toimittaa elintarviketeollisuuden raaka-aineita ja koneita
  • Asiakkaita ovat leipomoteollisuuden sekä meijeri-, liha- ja valmisruokateollisuuden yritykset
Telko
  • teollisuuden tarvitsemien kemikaalien ja muovi-raaka-aineiden asiantuntija
  • Asiakkaita ovat muoveissa muun muassa pakkausteollisuus, sähköja elektroniikkateollisuus sekä kuluttajatuotteiden muoviosia valmistavat yritykset
Kaukomarkkinat
  • erikoistunut energiatehokkuutta parantaviin tuotteisiin ja palveluihin
  • asiakkaita ovat energialaitokset, rakennusliikkeet, urakoitsijat, jakelijat, asunto-osakeyhtiöt sekä jälleenmyyjät

Telko kattaa lähes puolet konsernin liikevaihdosta. Kuitenkin ylivoimaisesti kannattavin tytäryhtiöistä on ESL Shipping, joka tuo lähes puolet konsernin tuloksesta.

Arvostustaso

Aspo on kiistatta kannattava yritys, sillä  oman pääoman tuotto on yli 18 prosenttia. Tätä taustaa vasten yhtiön kaksinkertainen markkina-arvo suhteessa taseen kirja-arvoon nähden ei vaikuta kohtuuttoman korkealta arvostustasolta. Myös p/e-luku on alhainen verrattuna edellisvuosiin. Yhtiö ei panttaa ylimääräisiä varoja taseessaan vaan osingonjakosuhde tuloksesta on korkea.

Aspon arvostustaso 2007-2012201220112010200920082007
 Ennuste
Tulos/osake (EPS), e0,40,450,380,310,570,56
Oma pääoma/osake, e2,743,052,492,462,422,30
Efektiivinen osinkotuotto, pääoman palautustuotto %6,25,17,110,46,5
P/E-luku14,515,120,717,86,710,9
P/b-luku2,122,333,322,361,582,65

[break]

Tilinpäätösluvut paljastavat kuitenkin syyn kohtuulliseen arvostukseen. Aspo konsernin rahoitusasema on heikentynyt kuluvana vuonna; nettovelkaantumisaste oli 148,4 % (94,4) ja omavaraisuusaste 27,7 % (33,7). Eli omavaraisuusaste on enää korkeintaan tyydyttävällä tasolla. Yhtiön mukaan rahoitusasemaan negatiivisesti vaikuttivat varustamon uudisrakennuksiin liittyvät noin 26 miljoonan euron investoinnit sekä noin 13 miljoonan euron pääomanpalautus.

Lähiajan näkymät

Alhainen arvostustaso on myös sikäli perustelua, että Aspon lähiajan kasvunäkymät ovat heikentyneet. Tämän vuoden elokuussa Aspo joutui laskemaan koko vuodelle 2012 antamaansa näkymäarviotaan. Aspo tavoittelee edelleen liikevaihdon kasvua mutta liikevoitto jää merkittävästi ja osakekohtainen tulos lievästi 2011 tasosta.

Toisen kvartaalin osavuosikatsauksessaan yhtiö linjaa näkymiään seuraavasti:

”Kansainvälisen talouden epävarmuus on heijastunut konsernille tärkeisiin teollisuudenaloihin länsimarkkinoilla, mikä on näkynyt EU-alueen myynnin laskuna. Länsimarkkinoiden yleinen markkinatilanne on laskenut odotuksiamme vuodelle 2012. Tästä syystä olemme muuttaneet vuoden 2012 ohjeistusta. ”

Konsernin kannattavuuden kannalta keskeistä on tytäryhtiö ESL Shippingin näkymien kehittyminen. ESL Shippingille tärkeiden teräs- ja energiasektorien kuljetusvolyymit ovat vähentyneet.

Aspo hakee rajusti kasvua Itä-Euroopasta. Venäjä, Ukraina ja muut IVY-maat muodostivat toisella neljänneksellä 34 % konsernin liikevaihdosta, kasvun ollessa 46 % edelliseen vuoteen verrattuna. Venäjän federaatio on heinäkuussa 2012 hyväksynyt maan liittymisen kansainvälisen kauppajärjestön WTO:n jäseneksi, millä yhtiö arvioi olevan positiivisia vaikutuksia Venäjän liiketoimintaan.

Aspon kannalta on myönteistä voimaan tullut tonnistoverotus, jolla on pitkäaikainen parantava vaikutus ESL Shippingin ja konsernin tulokseen. Yhtiön rasitteena on ylikapasiteetti ja kansainvälisen rahtihintatason lasku.

Yhtiön tytäryhtiöistä Kaukomarkkinoiden toiminta on ollut kuluvana vuonna tappiollista.

Yhteenveto

Aspo on kannattavasti kasvanut yritys ja vakaa osingonmaksaja, jonka arvostustaso ei ole toteutuneeseen kasvu- ja tuloskehitykseen peilattuna kohtuuton. Yhtiöllä on selkeä kasvutavoite. Mutta pystyykö yhtiö lähitulevaisuudessa ylläpitämään sekä kasvua että kannattavuutta? Kannattavuuden lisäksi epävarmuutta lisää myös yhtiön rahoitusaseman heikentyminen.

[break]

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös