Sijoittajan verotus

Yhteisö- ja pääomaverotuksen muutokset valmisteltiin puutteellisesti

Valtiontalouden tarkastusvirasto kritisoi Hallituksen osinkoverotuksen ja yhteisöverojen uudistusten valmistelua.

Tarkastusviraston mukaan Hallituksen alkuperäinen oletus yhteisöverouudistuksen talouskasvua piristävästä vaikutuksesta oli perusteltu. Eduskunta ei kuitenkaan saanut hallituksen esityksestä kaikin osin oikeita ja riittäviä tietoja uudistuksen taloudellisista vaikutuksista, tarkastusvirasto toteaa tiedotteessaan.

Virasto huomauttaa, että verotuksen taloudelliset vaikutukset ovat laajat, joten niistä on oltava riittävästi tietoa jo veromuutoksia koskevan päätöksenteon alkuvaiheessa.

“Yhteisö- ja osinkoverouudistuksen valmisteluprosessi ei vastannut hyvän säädösvalmisteluprosessin periaatteita. Valtiovarainministeriön vero-osasto ei saanut selkeää tehtävänantoa valmistelulle, ja virkamiehet olivat lähinnä teknisen asiantuntijan roolissa. Verojärjestelmää tulee tarkastella kokonaisuutena, jotta se olisi tehokas. Tämä edellyttää, että valmisteluprosessi jättää tilaa huolelliselle virkamiesvalmistelulle ja vaikutusten arvioinnille”, virasto toteaa.

Yhteisöveron muutosten taloudellisista vaikutuksista annettiin eduskunnalle osin riittämätön kuva. Valtiontalouden kehyspäätöksessä keväällä 2013 yhteisöveron alentamisella oletettiin olevan talouskasvua edistäviä dynaamisia vaikutuksia. Yhteisöveropäätöstä koskevassa hallituksen esityksessä oletus dynaamista vaikutuksista kuitenkin sivuutettiin. Tarkastusvirasto katsoo, että yhteisöveron alentamisella on edellytykset toteuttaa veromuutoksen tavoitteita kasvun ja investointien lisäämiseksi.

Myös osinkojen verouudistuksen valmistelu saa tarkastusvirastolta kritiikkiä.

“Kehysriihessä sovittu toinen yhteisö- ja pääomaverotusta koskeva keskeinen muutos oli osinkoverotuksen muuttaminen. Sen osalta uudistuksen päätösprosessi oli ennakoimaton, minkä lopputuloksena osinkotulon verotus ei juuri muuttunut eikä verojärjestelmä yksinkertaistunut. Osinkoverotuksen huojennetun osuuden euromääräinen yläraja säilyi”, virasto toteaa.

Tarkastusvirasto korostaa, että hallituksen tulee sitoutua hyvään säädösvalmisteluun. Poliittisen päätöksenteon tulee antaa tilaa huolelliselle valmistelulle sekä tehdä valmistelua koskevat linjaukset ajoissa. Veropolitiikan valmistelutyössä tulisi kiinnittää enemmän huomiota verotuksen kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointiin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös