Sijoitusideat

Hyötyykö litiumtuottaja Keliber Teslan akkutehdassuunnitelmasta?

Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa korkealaatuista litiumkarbonaattia kasvaville litiummarkkinoille.

Ensimmäiset merkit Keski-Pohjanmaan litiumvarannoista havaittiin jo vuonna 1956. Keliber -työryhmä perustettiin keväällä 1999, jolloin ryhmä otti itselleen oikeuden viiteen litiumlouhokseen. Työryhmä teki projektisuunnitelman samaisena vuonna ja alkoi etsimään rahoitusta louhosten tutkimiseksi. Kaivosoikeuksien lisäksi yhtiöllä on lukuisia etsintälupia ja oikeuksia Keski-Pohjanmaalla.

Sähköautojen kysyntä on kovassa kasvussa ja tulee kasvamaan yhä entisestään tulevaisuudessa.

Volvo julkaisi kesällä tiedotteen, jossa se ilmoitti alkavansa valmistaa ainoastaan hybridiajoneuvoja vuodesta 2019 alkaen. Lisäksi BMW tuo 12 sähköajoneuvoa vuoteen 2025 mennessä. Myös muilla autojen valmistajilla on samanlaisia suunnitelmia.

Litiumin kysyntä, litium

Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, litiumin tuotanto tulee kasvamaan merkittävästi lähivuosien aikana. Vuonna 2015 akkujen kysyntä on noin 60 gigawattituntia, kun vuonna 2025 kysyntä lähentelee jo 230 gigawattituntia. Keliberillä on hyvät lähtökohdat hyötyä tästä kehityskulusta.

Miten kannattavaa esiintymästä on louhia litiumia?

Tuotantoprosessi täyttää Best Available Techniques -kriteerit. Kriteerit täyttyvät, jos prosessi minimoi tuotannosta aiheutuvat ympäristöhaitat.

Toimitusjohtaja Pertti Lambergin mukaan tuotantoprosessi on tavanomaista prosessia ympäristöystävällisempi, sillä soodaa käytetään rikin sijaan.

Keliber Oy on tehnyt alustavan kannattavuusselvityksen (PFS) kaivoksen kannattavuudesta. Nykyisen tiedon ja oletuksien mukaan kaivos on kannattava, kuten näemme yllä olevasta taulukosta.

PFS-laskelmassa litiumin tuotantoa tutkittiin kahdella eri volyymilla. Maltillisemmassa mallissa tuotanto on 6000 tonnin vuosivauhtia ja toisessa mallissa tuotanto on 9000 tonnin vuosivauhtia. Oletuksina on, että akkukelpoisen litiumin osuus litiumkarbonaatin tuotannosta on 90 prosenttia. Litiumin hinnan on arvioinut konsultointiyhtiö SignumBOX, jota pidetään riippumattomana ja luotettavana toimijana.

Maltillisen mallin mukaan kaivos on toiminnassa 16 vuotta ja tuottaa 865 miljoonaa euroa liikevaihtoa, maksaa itsensä takaisin seitsemässä vuodessa 105 prosentin sijoitetun pääoman tuotolla. Nettonykyarvon lasketaan olevan 51 miljoonaa euroa kahdeksan prosentin diskonttauskannalla.

Optimistisemman mallin mukaan tuotanto vuodessa on 9000 tonnia litiumkarbonaattia. Kaivos on toiminnassa 11 vuotta ja tuottaa liikevaihtoa 800 miljoonaa euroa. Sijoitus maksaa itsensä takaisin neljässä vuodessa 100 prosentin sijoitetun pääoman tuotolla. Nettonykyarvo on 97 miljoonaa euroa kahdeksan prosentin diskonttauskannalla.

Lopullista kannattavuusselvitystä tehdään paraikaa ja se valmistunee keväällä 2018.

Tuleeko Keliberistä Teslan kumppani?

Keliber on järjestänyt kaksi osakeantia huhtikuussa 2017 ja toisen helmikuussa 2016. Jälkimmäisen annin tarkoituksena oli rahoittaa kaivoksen syvempi analyysi. Keliber tarvitsee 170 miljoonaa euroa rahoitusta, jotta tuotanto voidaan aloittaa. Keliberiltä puuttuu lisäksi ympäristölupa viranomaisilta.

Elon Muskin luotsaama Tesla on suunnitellut massiivista akkutehdasta Eurooppaan. Vaasan kaupunki on yksi ehdokkaista.  Keliberin litiumesiintymä sijaitsee Kaustisella, joten kaivokselta tehtaalle olisi matkaa ainoastaan 150 kilometriä.

Keliber Oy ei ole tällä hetkellä listautunut pörssiin, joten yhtiötä voi omistaa ainoastaan norjalaisen kaivosyhtiön Nordic Mining ASA:n kautta. Keliberin pörssilistautuminen on kuitenkin mahdollinen lähiaikoina suuren rahoituksen tarpeen takia.

Kirjoittaja omistaa Nordic Mining ASA:n osakkeita.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös