Toimituksen blogi

Marimekko on kouluesimerkki oikeaoppisesta kapitalismista

Kotimainen pörssiyhtiö näytti, miten yritystä johdetaan omistajien etua silmällä pitäen.

Resurssien tehokas kohdentaminen on kapitalismin ja markkinatalouden kivenkova ydin. Vapaasti toimivassa markkinataloudessa kaikki tuotannontekijät, eli työ, tietotaito, konekanta ja raaka-aineet, kohdistetaan aina sinne, missä ne ovat tehokkaimmassa mahdollisessa käytössä.

Pörssi on kaikkein tehokkain kanava resurssien kohdentamiselle. Siellä kohtaavat sijoittajat, joilla on pääomia ja yritykset, joilla on ideoita. Yhtiö saa oman pääoman ehtoista riskirahoitusta ja sijoittaja saa mahdollisimman likvidin sijoituskohteen.

Sijoittajat ottavat tietoisen riskin sijoittaessaan pörssiosakkeisiin. Vastineeksi riskinotosta, he vaativat pörssiyhtiön omistajilta kovaa tuottoa. Tuotto syntyy joko yhtiön osakekurssin kasvun tai maksettujen osinkojen kautta.

Jotta yritys voisi kasvattaa osinkoja tai markkina-arvoaan, tulee sen ottaa hallittuja riskejä ja kohdentaa sijoittajilta saamansa pääomat mahdollisimman tehokkaasti.

Sijoittajat haluavat pörssiyhtiön ottavan riskejä siellä, missä yhtiön osaaminen ja kilpailuetu toteutuu. Juuri yhtiön osaamisen ja kilpailuedun vuoksi sijoittaja varojaan yritykseen laittaa. Yrityksen ei pidä investoida sijoittajilta saamiaan pääomiaan monialayhtiöiden tavoin useisiin tyystin erilaisiin liiketoimintoihin. Riskien hajauttaminen ei ole yrityksen johdon tehtävä, koska sijoittajat voivat hajauttamisen tehdä helposti itsekin.

Yritysjohdon tehtävä on kasvattaa yritystä siinä liiketoiminnassa, missä yrityksellä on markkinoilla kilpailuetu. Yrityksen on siis rohkeasti kasvatettava bisnestään osaamisalueellaan.

Kasvun ja riskinoton lisäksi pääoman täytyy toimia ahkerasti. Pääoma ei saa yrityksessä olla laiskassa käytössä. Jos pääomille ei löydy järkeviä investointikohteita yrityksen ydinalueella, ei pääomia pidä makuuttaa kassassa.

Sijoittajaystävällinen pörssiyhtiö tekee yritysjärjestelyt, investoinnit, toimintojen saneeraukset, rahoituspäätökset ja voitonjakopäätökset aina pitäen kirkkaana mielessä resurssien tehokkaan kohdentumisen ja pääoman tuottovaatimuksen.

Juuri tällä tavalla toimii Helsingin pörssin tekstiili- ja vaatetusalan brändiyhtiö Marimekko.

Vuosien 2016-2017 aikana yhtiö on tehostanut toimintaansa sulkemalla kannattamattomia myymälöitä ja leikannut kiinteitä kustannuksia. Myynnin kasvua on siivittänyt laajempaa yleisöä houkuttelevat mallistot.

Marimekko myi ja vuokrasi takaisin pääkonttorinsa keväällä 2018, jotta yhtiö voisi keskittyä ydinliiketoimintansa kehittämiseen. Yhtiö kertoi elokuussa 2018 julkistetussa puolivuosikatsauksessaan, että yhtiön hallitus tulee syksyn aikana arvioimaan erilaisia vaihtoehtoja kaupasta saatujen varojen käyttämiseksi.

Arviota tehdessään hallitus oli kiinnittänyt erityistä huomiota – aivan oikein – kannattavan kasvun vauhdittamiseen sekä pääomatehokkuuden parantamiseen.

Tällä viikolla Marimekon hallitus ilmoitti, että osa varoista käytetään strategisesti tärkeiden liiketoiminta-alueiden kehittämiseen ja että hallitus tulee ehdottamaan keväällä 2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle ylimääräisen 1,25 euron osingon jakamista.

Lisäksi osa pääkonttorin myynnistä saaduista varoista käytetään yhtiön strategisesti tärkeiden liiketoiminta-alueiden kehittämiseen. Tällä pyritään vauhdittamaan asiakaskunnan laajentamista jatkamalla brändin ja mallistojen kehitystä sekä panostamalla digitaaliseen liiketoimintaan, monikanavaisuuteen, tietojärjestelmiin ja kasvuun Aasiassa.

Nämä päätökset ovat kuin musiikkia Marimekon osakkeenomistajien korvissa.

Marimekon hallitus tekee juuri sitä mitä pörssiyhtiön tulee markkinataloudessa tehdä. Ensinnäkin se panostaa resurssinsa sinne, mikä tukeen sen osaamisen ja kilpailuedun kautta syntyvää kasvupotentiaalia. Toiseksi, se ei makuuta ylimääräisiä kassavaroja tuottamattomana tai keksi epämääräisiä syitä yli-investoinneille. Kun ylimääräisille pääomille ei ole tarvetta, ne palautetaan omistajille.

Omistajat voivat sitten saadut pääomat kohdentaa uudestaan sinne missä on ideoita, mutta pula pääomista. Markkinatalouden idea syvin olemus toteutuu, pääomat kohdentuvat tehokkaasti ja omistaja kiittää.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös