Sijoittajan verotus

SDP haluaa nostaa sijoittajien ja yrittäjien verotaakkaa

Antti Rinne puheenjohtaja SDP puolue

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Puolueen vaihtoehtobudjetissa on useita omistajien ja yrittäjien verotaakkaa korottavia esityksiä.

Yleisellä tasolla puolueen tavoitteena on saada valtiolle lisätuloja verokantojen korotusten sijaan veropohjaa tiivistämällä. Käytännössä tämä tarkoittaisi erilaisten verovähennysten karsimista.

SDP kertoo vaihtoehtobudjetissaan, että se tiivistäisi veropohjaa luopumalla hallituksen viime vuonna käyttöön ottamista yrittäjävähennyksestä (ns. apteekkarivähennys) sekä metsälahjavähennyksestä.

Lisäksi puolue haluaisi rajata veropohjaa kaventavien, muun muassa verosuunnitteluun liittyvien luovutustappioiden ja muiden tappioiden, vähennysoikeutta. Näillä uudistuksilla kertyisi SDP:n laskelmien mukaan noin 160 miljoonan lisäverotulot, joista valtion osuus olisi 106 miljoonaa.

Osinkojen veropohja vuotaa demareiden mielestä monin tavoin.

Puolue tiivistäisi veropohjaa perimällä ulkomaisien rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamista osingoista viiden prosentin lähdeveron, jonka arvioidaan tuottavan valtiolla 400 miljoonan euron verotulot. Saksassa vastaava vero on 15 prosenttia ja se saattaa SDP:n mukaan rahastosijoitukset tasapuolisempaa asemaan suorien osakesijoitusten kanssa.

Seuraavalla vaalikaudella SDP myös uudistaisi listaamattomien osakeyhtiöiden verotusta. Puolue karsastaa sitä, että varakkaat yksityishenkilöt voi välttää veroja kierrättämällä tulojaan osakeyhtiöiden kautta.

Ohjelmassa ei kuitenkaan lainkaan selvennetä, miten tämä verojen kiertäminen käytännössä tapahtuu. Osakeyhtiöthän maksavat yhteisöveron tuloksestaan ja yhtiöiden omistajat pääomaveroa saamistaan osingoista.

Tällä hetkellä listaamattoman yhtiön jaetusta osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään kahdeksan prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta. 150 000 euron ylittävästä osasta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verotonta tuloa. Tämä 150 000 euron raja on osakaskohtainen, ja kaikki kyseisen henkilön samana vuonna saamat listaamattomien yhtiöiden osingot lasketaan yhteen.

Käytännössä siis sijoittaja maksaa sijoitusyhtiöstään saamistaan osingoista nykyisen verolainsäädännön mukaan vähintään 27,5 prosenttia veroa – 20 prosenttia yhteisöveroa yhtiön tuloksesta ja vähintään 7,5 prosenttia pääomaveroa osingoista.

SDP nostaa tikunnokkaan myös vakuutuskuoret ja sijoitusvakuutukset.

”SDP verottaisi sijoitusvakuutuksiin ja vakuutuskuoriin kertyneitä tuottoja ottamalla käyttöön vakuutusten arvoon perustuvan maltillisen veron, jonka pohjautuu Ruotsissa käytössä oleva veromalliin”, vaihtoehtobudjetissa todetaan.

Pidemmällä aikavälillä vakuutuskuorten ja muiden vastaavien sijoitustuotteiden verokohtelu tulisi SDP:n mukaan saattaa vastaavaksi kuin suorien sijoitusten.

”Tämä estäisi vakuutuskuorten käyttämisen veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun. Samalla varmistettaisiin, että näistä sijoitustuotteista aiheutuvat tappiot olisivat vähennyskelpoisia sijoitustuotoista.”

1 kommentti

1 kommentti

  1. Hannu Korhonen

    16.11.2018 at 13:46

    SDP tuskin käy omilla taskuillaan ja jättää ay liikkeiden miljoonaosingot ja myyntivoitot edelleen verottomiksi. Kiristää myös pääoma- ja kiinteistöveroa ja alentaa palkkaveroa. Ja kaikki kansanedustajien verottomat edut siunataan indeksikorotuksilla.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös