Markkinakommentit

Varainhoitoyhtiö: Tässä sijoitusmarkkinoiden suurin riski vuonna 2019

Sijoittajat voivat odottaa olosuhteiden kiristyvän vuonna 2019, varoittaa sijoitusstrategi.

Syy sijoitustunnelmien heikkenemiseen löytyy keskuspankeista. Ne tulevat todennäköisesti vetämään rahapolitiikan ohjat yhä tiukemmalle. Tämän johdosta markkinat ovat alttiita uusien poliittisten mullistusten aiheuttamille riskeille, ennustaa Pictet Asset Managementin päästrategi Luca Paolini.

Paolinin mukaan vuodelle 2019 esiin nousee kolme selvää riskiä.

Ensimmäinen on inflaation kiristyminen. Inflaation ennustettua nopeampi kasvu Yhdysvalloissa voisi Paolinin mukaan johtaa korkojen nostotahdin nopeutumiseen.

Toinen riski on Italia, jonka velkakriisi aiheuttaa poliittista kuohuntaa euroalueella.

Huolestuttavin riski on kuitenkin Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan kiihtyminen. Toistaiseksi Yhdysvaltojen tuontitullien noston taloudelliset vaikutukset ovat olleet hyvin vähäiset, mutta tämä voi muuttua, jos Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset suhteet huonontuvat, Paolini varoittaa.

Tuloskasvun aika on päättymässä

Yritysten tulosnäkymissä ei ole enää jatkossa näkyvissä kasvua.

”Kokonaistuotolla mitattuna globaalit osakemarkkinat pysyvät ensi vuonna todennäköisesti tämänvuotisella tasolla, emmekä aseta suuria odotuksia yritysten tuloskasvulle”, sijoitusstrategi toteaa.

Paolini ennustaa, että vuoden 2019 lopussa yhdysvaltalaiset osakkeet päätynevät miinukselle. Niiden hinta on maailman kalleimpien joukossa, ja todennäköiset käänteet Yhdysvaltojen taloudessa sekä kuluttajien ja sijoittajien luottamuksessa ja mahdollinen rahapolitiikan kiristäminen tekevät ympäristöstä haastavan.

Pictet odottaa yritysten voittojen kasvun yli puoliintuvan ensi vuonna Yhdysvalloissa, kun Trumpin veroleikkausten vaikutus heikkenee.

Paolinin mielestä sijoittajien kannattaa hyvinkin hajauttaa sijoituksiaan Yhdysvaltojen ulkopuolelle muille kehittyneille markkinoille, kuten Isoon-Britanniaan ja Sveitsiin. Näillä markkinoilla defensiivisten osakkeiden osuus on suhteellisen suuri.

Britanniassa osakkeet ovat alehinnoissa

Terveydenhuollon kaltaiset defensiiviset osakkeet voivat tuottaa paremmin kuin talouden sykleille herkät sykliset osakkeet, kuten kestokulutushyödykkeet ja IT, joiden epätavallisen korkeat arvostukset tekevät niistä haavoittuvia talouskasvun hidastumiselle.

Brexitiin liittyvät epävarmuudet voivat luoda Paolinin mukaan houkuttelevan mahdollisuuden ulkomaisille sijoittajille, koska Iso-Britannia – yksi halvimmista markkinoista – hyötyy todennäköisesti heikosta punnasta.

Japani voi olla toinen valopilkku houkuttelevan arvostustason, poliittisen vakauden, yritysten alhaisen velkaantumisasteen ja jenin vuoksi. Jenillä on tapana vahvistua, kun halu ottaa riskejä vähenee, sijoitusstrategi perustelee.

Sitä vastoin euroalueen osakkeiden nousupotentiaali on varainhoitoyhtiön näkemyksen mukaan rajallinen vuonna 2019. Italian velkakriisi voi laajentua ensi vuonna, kun alueen talous samaan aikaan laantuu.

Paolinin näkemyksen mukaan sijoittajien tulisikin pystyä löytämään taktisia mahdollisuuksia finanssialan kaltaisilta sektoreilta sekä tietyiltä syklisiltä toimialoilta, joiden arvostukset ovat parantuneet, kuten energia-alalta.

Kehittyvistä markkinoista Pictetin suosikki on Kiina, joka tarjoaa parasta vastinetta rahoille verrokkiryhmässään. Pessimismiä on vaikea perustella, vaikka kauppasota- ja talouskasvun hidastuminen aiheuttavat huolia, koska Kiinan valtio tekee paljon erilaisia toimenpiteitä kasvunsa tukemiseksi, Paolini perustelee.

Latinalaisen Amerikan kasvumahdollisuudet ovat mielestämme rajalliset, koska siellä arvostustasoja on vaikeampi perustella. Tämä koskee erityisesti Brasiliaa, jossa uskomme vastavalitulla presidentillä Jair Bolsonarolla olevan vaikeuksia täyttää liiketoimintaa edistäviä poliittisia lupauksiaan.

Yrityslainojen laatu heikkenee

Yrityslainoista ei löytyne turvasatamaa, koska palkat ovat vihdoin nousussa ja kasvattavat inflaatiota. Paolinin mielestä sekä investointiluokan että spekulatiivisen luokan lainat näyttävät erityisen alttiilta korjausliikkeille.

Lisäksi riskit luottomarkkinoilla ovat kasvamassa. Yritysten velkaantuneisuusasteet ovat nousussa, joukkolainoja on laskettu liikkeelle erittäin paljon, perinteisesti lyhyempää aikaväliä suosivien yksityissijoittajien osuus kasvaa ja likviditeetti on vähäinen, Paolini listaa.

Ehkä huolestuttavinta on kuitenkin lainojen laadun heikkeneminen. Paolinin mukaan alhaisimman BBB-luottoluokituksen joukkolainojen osuus on nyt noin puolet koko investointiluokan yrityslainamarkkinasta sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Jos talouskasvu hidastuu tai maksukyvyttömyysaste nousee, Pictetin mallit osoittavat, että yrityslainoja voidaan alentaa high yield -luokkaan ainakin 150 miljardin dollarin arvosta.

Valtioiden velkakirjoissa Pictet näkee mahdollisuuksia kehittyvillä markkinoilla, erityisesti Venäjällä ja Etelä-Afrikassa, joiden korkeat reaalituotot tarjoavat erittäin hyvän puskurin laajempaa korkomarkkinoiden turbulenssia vastaan.

”Kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan lainat hyötyvät todennäköisesti eniten Yhdysvaltojen dollarin nousun päättymisestä vuonna 2019”, Paolini ennustaa.

Talouden heikentyminen voi tehdä hyvää pitkän juoksuajan ja indeksisidonnaisille Yhdysvaltojen valtionlainoille ja kullalle, kun taas yliarvostettu dollari voi perääntyä hieman, päästrategi ennustaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös