Strategiat

3+3-strategian avulla piensijoittajalle sopiva hajautettu sijoitussalkku

Tämä yksinkertainen sijoitusstrategia tarjoaa helpon tavan rakentaa hyvin hajautettu ja helposti hallittava sijoitussalkku useimmille piensijoittajille.

Hajauttaminen on tunnetusti sijoittamisen ilmainen lounas. Sillä tarkoitetaan sitä, että hajauttamalla sijoittaja voi parantaa sijoitussalkkunsa tuotto-riski -suhdetta. Sijoittaja siis yksinkertaisesti valitsee erilaisia rahastoja ja omaisuuslajeja, joissa odotettu tuotto on mahdollisimman suuri suhteessa riskiin. Salkun riskitaso ja tuotto-odotus ovat sijoittajan riskinsietokyvyn mukaisia.

Hyvän sijoitusstrategian tunnusmerkkejä ovat helppous ja vaivaton toteutus, pienet kaupankäyntikulut, hyvät tuotot sekä tasapainoinen ja hallittavissa oleva riski. Sijoitusstrategian ei tarvitse olla monimutkainen ja vain ammattisijoittajan saatavilla – monilla yksinkertaisilla strategioilla sijoittaja voi saavuttaa hyviä tuloksia.

Osakesijoittaja voi toteuttaa hajautuksen useilla eri tavoilla. Hän voi sijoittaa useisiin eri osakkeisiin, hajauttaa ostot ja myynnit ajallisesti, sijoittaa useille eri osakemarkkinoille ja lisäksi täydentää osakesalkkua muilla omaisuuslajeilla.

Allokaatio on kaiken A ja O

Monet sijoitusammattilaiset ovat sitä mieltä, että kaikkein tärkein hajautuksen muoto on hajautus eri omaisuuslajeihin. Tällöin puhutaan salkun allokaatiosta. Useiden tutkimusten mukaan allokaatio on merkittävimpiä sijoittajan tekemiä päätöksiä. Sijoittajan allokaatio selittää suurta osaa erilaisten sijoitussalkkujen tuotto- ja riskieroista.

Eri yhtiöiden osakkeiden määrää kasvattamalla sijoittaja voi pienentää sijoitussalkun riskiä. Liian monen yhtiön osakkeiden salkku saattaa kuitenkin tuoda mukanaan ongelmia ilman merkittävää lisäetua.

Osakesijoittajan ei siis kannata välttämättä hajauttaa sijoituksiaan liian moneen eri osakkeeseen, vaan osakesalkkua on kenties järkevämpää täydentää muilla omaisuuslajeilla.

Yksi tavallisimpia sijoitusriskien hajauttamisen menetelmä on sijoitussalkun sisällön hajauttaminen osakkeisiin ja korkosijoituksiin. Esimerkiksi valtiolainat on mielletty hajautushyötyjä osakesalkkuun tuovana elementtinä.

Yksi selkeä tapa rakentaa tehokkaasti hajautettu sijoitussalkku on niin sanottu ydin-satelliitti-strategia. Siinä sijoitussalkku jaetaan kahteen komponenttiin:

 • Sijoitussalkun strateginen osa eli ydin: Ydin muodostuu osakkeista, velkakirjoista tai rahastoista. Käsittää yleensä 50-80 prosenttia sijoitussalkun arvosta. Ytimen sijoituskohteita ei muuteta usein. Se on salkun strateginen osa, jossa tehdään pitkäaikaisia sijoituksia.
 • Sijoitussalkun taktinen osa eli satelliitti: Satelliitti on se osa salkusta, joka sisältää esimerkiksi potentiaalisesti aliarvostettuja osakkeita tai muita sijoituskohteita, joihin liittyy merkittävä tuottopotentiaali mutta myös kovat riskit. Satelliittiosan sijoituksilla voidaan käydä aktiivisemmin kauppaa kuin ydinosan sijoituksilla. Satelliittia kutsutaan myös salkun taktiseksi osaksi.
Kuva: Vanquard.

Luultavasti suurin osa sijoittajista noudattaa – joko tietoisesti tai tiedostamattomasti – ydin-satelliittistrategiaa. Ydin-satelliittistrategian lisäarvo on siinä, että sijoittaja tiedostaa sijoitussalkun eri osien merkityksen ja tavoitteet. Jos salkun ydin on tehokkaasti hajautettu erilaisiin omaisuuslajeihin, on satelliittisijoituksissa turvallisempaa ottaa kovempia riskejä.

3+3-strategia tarjoaa helpon tavan rakentaa ydin-satelliitti –strategia

Sijoitusstrategian tulisi olla helposti toteutettavissa ja helposti ymmärrettävissä. Sen tulee tarjota riittävä, mutta ei liiallinen hajautus, ja sen seuraaminen tai päivittäminen ei saa olla liian työlästä.

Ydin-satelliitti –viitekehyksessä tällainen salkku on helppo rakentaa. Sellainen salkku voi olla 3+3-strategia.

3+3-strategia toimii näin:

 • Salkun ydinosan muodostavat matalien hallinnointikustannusten indeksirahastot tai pörssinoteeratut rahastot (ETF:t). Näitä indeksisijoituksia strategiassa on kolme.
 • Salkun satelliitin muodostavat suorat osakesijoitukset kolmeen osakkeeseen.
 • Salkun ytimen ja satelliitin välinen painotus valitaan sijoittajan riskinsietokyvyn mukaan. Hyvä peruslähtökohta on, että 70 prosenttia salkun arvosta on ytimessä ja 30 prosenttia on satelliitissa.
 • Ytimen indeksisijoitukset valitaan eri omaisuuslajeista. Kuitenkin yksi omaisuuslajeista on osakkeet, eli se on osakeindeksirahasto tai osake-ETF.
 • Ydin on salkun strateginen osa ja satelliitti on salkun taktinen osa. Ytimessä käydään kauppaa harvoin, mutta satelliitissa voidaan ottaa lyhytaikaista taktista näkemystä.

Mitkä ovat 3+3-strategian edut?

Ensinnäkin se on helppo ja yksinkertainen toteuttaa ja myös helppo ymmärtää. Sijoituskohteita on vain kuusi ja satelliitissa on vain kolme osaketta. Monen osakesijoittajan salkku muodostuu jopa 10-12 osakkeesta. Tällaisen salkun rakentaminen ja seuranta on kuitenkin työlästä, sillä harvalla harrastajasijoittajalla on riittävästi aikaa paneutua kymmeneen osakkeeseen.

Salkku olisi tietenkin mahdollista rakentaa pelkästään ytimestä ja indeksisijoituksista. Sijoittamisessa oleellista on kuitenkin jännitys, hauskuus ja kovien tuottojen metsästys. Siksi salkussa on mukana satelliitissa osakkeita. Koska salkussa on ytimessä hyvä hajautus, voi sijoittaja ottaa osakesijoituksilla myös hieman enemmän riskiä.

Koska salkun ytimen muodostavat eri omaisuuslajeista koostuvat indeksisijoitukset, on salkun hajautus hyvällä tasolla. Indeksisijoituksina voi olla esimerkiksi osakerahasto, korkorahasto ja raaka-ainerahasto.

Entäpä sitten se kaikkein tärkein asia eli tuotto? Tällaisella salkulla ei välttämättä voiteta indeksejä tai saada ylituottoa.

Onko indeksien voittaminen kuitenkaan välttämätöntä?

Esimerkiksi USA:n osakeindeksien tuotot osoittavat, että osakeindeksisijoituksilla on mahdollista päästä hulppeisiin tuottoihin. Teknologiapörssi Nasdaqiin sijoittavan iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD –rahaston keskimääräinen vuosituotto viimeisen viiden vuoden aikana on ollut yli 19 prosenttia! 10 vuodessa rahaston markkina-arvo on noussut yli 460 prosenttia.

Sen luulisi riittävän ahneimmallekin sijoittajalle.

3+3-strategiasta käydään keskustelua Twitterissä

1 kommentti

1 kommentti

 1. Jussi Komulainen

  26.2.2020 at 23:47

  Informatiivinen ja mielenkiintoinen artikkeli. Allokaatio todellakin kaiken A ja O ja meillä toimitaan samalla idealla. Sijoituksia on tehty jo 20 vuotta ja erilaisia juttuja ja niksejä kokeiltu. On siirrytty myös rahastoista toisiin ja siirretty varoja eri kohteisiin ja tämä artikkelin strategia hyväksi koettu.

  https://www.nordnet.fi/fi/opi-uutta/sijoitusvinkit

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös