Talouden trendit

Enemmistö palkansaajista on mielestään tehokkaampia etätyössä

Yli puolet palkansaajista kokee olevansa tehokkaampia etätyössä kuin työpaikalla, kertoo Toimihenkilöliitto ERTOn kyselytutkimus.

Etätyötä on tehnyt viimeisen vuoden aikana 41 prosenttia palkansaajista. Heistä yli puolet sanoo saavansa enemmän aikaiseksi etätyössä kuin työpaikalla. Kuitenkin joka viides sanoo, että työnantaja suhtautuu edelleen epäilevästi etätyöhön eikä luota työntekijöihinsä. Tämä selviää Toimihenkilöliitto ERTOn tekemästä kyselytutkimuksesta.

Tutkimuksessa haastateltiin tuhatta suomalaista 18-63 -vuotiaita palkansaajaa.

56 prosenttia etätyötä tehneistä palkansaajista sanoo saavansa samassa ajassa enemmän aikaiseksi etätyössä kuin työpaikalla, selviää Toimihenkilöliitto ERTOn viime marraskuussa teettämästä kyselytutkimuksesta.

”Yksi syy tehokkuuteen saattaa olla se, että etätyössä keskeytyksiä on vähemmän. Jatkuvat keskeytykset ovat yksi iso haaste asiantuntijoiden henkiselle jaksamiselle ja sitä kautta työn tekemiselle”, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Etätyö on lisääntynyt koronatilanteen vuoksi merkittävästi erityisesti asiantuntijatyössä. Kyselyyn vastanneista tuhannesta palkansaajasta 41 prosenttia on tehnyt etätyötä vähintään jonkin verran viimeisen vuoden aikana. Noin puolet vastanneista palkansaajista ilmoitti, etteivät työtehtävät mahdollista etätyötä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelualalla ja tuotannollisessa työssä etätyö on vain harvoin mahdollista.

Osa työnantajista suhtautuu silti edelleen epäilevästi etätyöhön.

Kyselyn mukaan reilu viidennes vastanneista palkansaajista eli 22 prosenttia sanoi kokevansa, ettei hänen työnantajansa luota työntekijöihinsä etätyössä. Kysymykseen vastasivat palkansaajat, joiden työssä etätyö on mahdollista.

”Meillä ei ole varaa antaa ennakkoluulojen, kankeiden perinteiden ja aiheettomien pelkojen estää työelämän kehittymistä nykyistä joustavammaksi ja paremmaksi. Korona-aika on osoittanut, että työtä kannattaa tehdä siellä, missä se parhaiten onnistuu”, sanoo Aaltonen.

Aaltonen muistuttaa, että useat kyselytutkimukset koronakriisin aikana ovat osoittaneet, että ihmiset haluaisivat tehdä entistä enemmän etätyötä myös kriisin jälkeen. Työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä parantaa tuottavuutta, työtyytyväisyyttä ja jaksamista.

ERTO teki viime vuoden elokuussa aloitteen subjektiivisesta oikeudesta etätyöhön. Se tarkoittaisi, että työntekijällä olisi oikeus etätyöhön aina, jos se on mahdollista, eikä sen tekeminen aiheuta kohtuutonta haittaa työn tekemiselle.

Aaltosen mukaan esitys herätti laajaa keskustelua ja sitä käsiteltiin muun muassa yhtenä keinona nostaa ikääntyneiden työllisyysastetta. Esitys ei kuitenkaan saanut riittävää tukea edetäkseen.

”Ihmettelen eivätkö poliitikot ja suomalainen työelämä ole valmiita ottamaan uutta askelta tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Näitä kaikkia edistäisi subjektiivinen oikeus etätyöhön aina kun työ sen vain mahdollistaa”, Aaltonen sanoo.

Accountorin Suomalainen työelämä 2020 -tutkimus osoittaa, että muutos perinteisessä työnteon mallissa on sopinut suomalaisille hyvin. Kaikista etätyötä tänä vuonna tehneistä 45 prosenttia on siihen erittäin tyytyväisiä ja vähintäänkin melko tyytyväisiä on 76 prosenttia.

Etätyössä ihmiset kokevat useammin innostuksen ja toiveikkuuden tunteita, kuin työpaikalla työskennellessään. Myös stressi ja ärtyneisyys ovat etätyössä alemmalla tasolla. Stressi ja ärtymys ovat kuitenkin edelleen kaikkein yleisimpiä työssäkäyvien kokemia tunteita.

Muuttuneessa työtavassa uhkana ovat yhteisöllisyyden huonontuminen, asiakasyhteyden heikentyminen, sekä oman työssä kehittymisen hidastuminen. Myös turhautuneisuus ja pitkästyminen vaivaavat etätyön jatkuessa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös