Yritysuutiset

Nokia vähentää jopa 10 000 työntekijää ja panostaa enemmän kehittämiseen

Nokia suunnittelee kulusäästöjä investoidakseen tulevaisuuteen.

Nokian liiketoimintaryhmät julkistivat tänään suunnitelmansa kulurakenteensa päivittämiseksi uudelle tasolle investoidakseen tutkimus- ja kehitystyöhön sekä tulevaisuuden kannalta tärkeisiin osaamisalueisiin ja valmiuksiin, kuten 5G:hen, pilvipalveluihin ja digitaaliseen infrastruktuuriin.

Investointeja kohdistetaan myös muihin alueisiin, jotka tuottavat Nokialle lisäarvoa pitkällä aikavälillä.

Nokia ilmoitti viime vuoden lokakuussa ottavansa käyttöön uuden toimintamallin, joka auttaa yhtiötä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin sekä käynnissä olevaan markkinamuutokseen. Uusi toimintamalli parantaa tulosvastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, yksinkertaistaa organisaatiorakennetta sekä lisää kustannustehokkuutta.

”Uudessa toimintamallissamme on neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää, joista jokaisella on selkeä suunnitelma kestävään ja kannattavaan kasvuun. Nyt liiketoimintaryhmät päivittävät kulurakenteensa uudelle tasolle investoidakseen tulevaisuuteen”, sanoi toimitusjohtaja Pekka Lundmark.  

Lundmarkin mukaan jokainen liiketoimintaryhmä tavoittelee teknologiajohtajuutta niissä segmenteissä, joissa se kilpailee.

”Tästä syystä keskitymme tuotteidemme laadun ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseen sekä investoimme tarvittavaan osaamiseen ja valmiuksiin”, Lundmark kertoo.

Nokia odottaa suunnitelmien johtavan noin 600 miljoonaa euroa alempaan kulurakenteeseen vuoden 2023 loppuun mennessä. Vaiheittain toteutettavia kustannussäästöjä vastaavan määrän yhtiö tulee käyttämään lisäinvestointeihin tutkimus- ja kehitystoimintaan, oikeanlaisen osaamisen ja valmiuksien varmistamiseen sekä palkkainflaatiosta aiheutuviin kuluihin.

Lisäksi Nokia suunnittelee myös muita yhtiötä pitkällä aikavälillä hyödyttäviä toimenpiteitä, kuten tuotevalikoiman virtaviivaistamista ja toimipisteiden hajautuneisuuden vähentämistä.

Kokonaisuudessaan noin 600–700 miljoonan euron uudelleenjärjestely- ja niihin liittyviin kuluihin, joista noin 50 prosentin odotetaan kohdistuvan vuodelle 2021, noin 15 prosentin vuodelle 2022 ja noin 35 prosentin vuodelle 2023. Lisäksi Nokia odottaa edelleen noin 500 miljoonan euron ulosmenevää kassavirtaa edelliseen uudelleenjärjestelyohjelmaansa liittyen.

Nämä muutokset eivät vaikuta Nokian vuoden 2021 näkymiin.  

Suunnitellun uudelleenjärjestelyn odotetaan johtavan seuraavan 18–24 kuukauden aikana 80 000–85 000 työntekijän organisaatioon nykyisen noin 90 000 sijaan. Tarkat luvut riippuvat markkinoiden kehityksestä seuraavien kahden vuoden aikana.

”Emme tee kevyin perustein päätöksiä, joilla on mahdollisia vaikutuksia työntekijöihimme. Oikean osaamisen ja valmiuksien varmistaminen on välttämätön askel pitkän aikavälin kestävän suorituskyvyn saavuttamiseksi. Minulle on tärkeää, että työntekijämme saavat tarvitsemansa tuen tässä prosessissa”, Lundmark sanoi.

Yhtiön mukana henkilöstövähennykset eivät kohdistu Suomeen vaan pääosin muualle. Suomen henkilöstömäärä saattaa jopa nousta.

Yhtiö julkisti yleiset linjaukset myös eri liiketoimintayhtiöiden tavoitteista ja toimenpiteistä.

Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä tavoittelee selvää johtoasemaa langattomissa mobiiliverkoissa ja niihin liittyvissä palveluissa. Saavuttaakseen tämän se keskittyy teknologiajohtajuuden vahvistamiseen ja lisää investointeja 5G-tutkimus- ja kehitystoimintaan. Lisäksi se vauhdittaa toimenpiteitä prosessien ja työtapojen digitalisoimiseksi koko arvoketjussa.  

Liiketoimintaryhmä aikoo myös virtaviivaistaa tuotevalikoimaansa ja vähentää investointejaan sen kypsiin tai supistuviin osiin. Lisäksi se aikoo vähentää toimipisteiden hajautuneisuutta, toimintojen päällekkäisyyksiä sekä parantaa kustannustehokkuuttaan.  

Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän asiakkaat siirtyvät tuotteiden hankinnassa omistamisesta kohti pilvipalvelupohjaisia as-a-service -ratkaisuja. 

Varmistaakseen että liiketoimintaryhmän prioriteetit ja toiminta ovat linjassa tämän muutoksen kanssa, Nokian tuotevalikoimaa muokataan, palvelumalleja uudistetaan ja tutkimus- ja kehitystoiminnan resursseja keskitetään uusiin kasvumahdollisuuksiin teknologiajohtajuuden vahvistamiseksi. Lisäksi liiketoiminnan rakenteita ja tukitoimintoja virtaviivaistetaan sekä tuottavuutta parannetaan vähentämällä toimipisteiden hajautuneisuutta.  

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä säilyy pääosin ennallaan. Se kasvattaa kuitenkin tutkimus- ja kehitysinvestointejaan sekä suunnittelee uusia valmiuksia voidakseen vastata asiakkaiden kysyntään ja tukeakseen tuotevalikoiman innovaatioita.

Nokian uusi toimintamalli parantaa myös kustannustehokkuutta, minkä ansiosta liiketoimintaryhmä arvioi laskevansa myynnin ja hallinnon kustannusten suhteellista osuutta liikevaihdosta.  

Teknologia-liiketoimintaryhmä säilyy pääosin ennallaan. Se keskittyy jatkossakin kustannustehokkuuteen voidakseen investoida tulevaisuuden teknologioihin ja säilyttääkseen korkean kannattavuutensa. 

Nokian liiketoimintaryhmät julkaisevat yksityiskohtaiset päivitykset tulevaisuuden strategioistaan ja taloudellisiin näkymiinsä vaikuttavista tekijöistä ​​pääomamarkkinapäivänä 18. maaliskuuta.  

Muutoksiin sovelletaan paikallisia neuvotteluvaatimuksia työntekijöiden edustajien ja työmarkkinaosapuolten kanssa.

Markkinat ovat ottaneet Nokian suunnitelmat vastaan rauhallisesti. Helsingin pörssissä Nokian kurssiliike on ollut vähäistä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös