Yritysuutiset

Kemira ylitti tulosodotukset ja pitää näkymät ennallaan

Erityisesti öljy- ja kaasumarkkinakysyntä on elpymässä ja Kemira odottaa kysynnän elpymisen jatkuvan.

Kemiran liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 13 prosenttia vertailukaudesta vajaaseen 658 miljoonaan euroon. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 16 prosenttia korkeampien myyntimäärien johdosta. Myös myyntihinnat nousivat.

Operatiivinen käyttökate kasvoi kaksi prosenttia ja oli 107 miljoona euroa, kun se vuosi sitten oli hieman alle 106 miljoonaa. Operatiivinen käyttökateprosentti laski kuitenkin 16,3 prosenttiin edellisvuoden 18,1 prosentista pääasiassa korkeampien muuttuvien kustannusten seurauksena.

Operatiivinen liikevoitto nousi vertailukaudesta prosentilla ja oli 58,2 miljoonaa euroa.

Tuloskehitys oli odotettua vahvempaa, sillä yhtiöltä odotettiin keskimäärin 103 miljoonan euron operatiivista käyttökatetta.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal kertoo, että kysyntä parani selvästi kautta linjan vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

”Orgaaninen kasvu oli 16 %, ja orgaaninen kasvu ilman Oil & Gas -liiketoiminnan vaikutusta oli myös hyvällä 9 %:n tasolla. Kustannusten nousu ja joidenkin raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät ongelmat vaikuttivat kannattavuuteen. Operatiivinen käyttökate oli 107 miljoonaa euroa”, Rosendal kertoo.

Kemiran Pulp & Paper -segmentin liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia ja kysyntä oli hyvää kautta linjan. Rosendalin mukaan kasvua vauhdittivat etenkin pakkauskartongin ja sellun hyvän kysynnän jatkuminen ja vahva kysyntä APAC-alueella. Raaka-ainekustannusten nousu vaikutti kannattavuuteen, ja operatiivinen käyttökate laski 15,3 prosenttiin.

Industry & Water -segmentin liikevaihto selvästi enemmän, peräti 24 prosenttia. Rosendalin mukaan kasvua vauhditti pääasiassa Oil & Gas -liiketoiminta, jonka liikevaihto kasvoi 146 prosenttia markkinan elpymisen jatkuessa liuskeöljy- ja -kaasuliiketoiminnassa. Myös öljyhiekan vedenkäsittelyliiketoiminnan kausiluonteinen kysyntä parani. Myyntimäärien kasvun ansiosta segmentin kannattavuus pysyi vahvana ja oli 17,7 prosenttia.

Kemira pitää lähiajan näkymät ennallaan ja odottaa kysynnän elpymisen jatkuvan vuoden 2021 toisella puoliskolla, toimitusjohtaja kertoo.

”Inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan maailmantalouden voimakkaan elpymisen seurauksena. Kustannuspaineita lieventääksemme jatkamme aktiivisia hinnoittelutoimiamme ja pyrimme kaikin tavoin vastaamaan kasvavaan markkinakysyntään myyntimäärien lisäämiseksi.”

Kannattava kasvu on Rosendalin mukaan edelleen Kemiran strateginen painopiste.

”Uusien tuotantolaitostemme rakentaminen saatiin päätökseen Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa vuoden 2021 toisella neljänneksellä, ja niiden käyttöönotto on meneillään. Uusiutuvien ja kierrätettävien tuotteiden asiakaskysynnän kasvu toisaalta tukee biopohjaista strategiaamme, joka etenee suunnitelmien mukaisesti. Kapasiteetin laajennukset ja biopohjainen strategia tukevat Kemiran kannattavaa kasvua tulevina vuosina.”

Kemira odottaa liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvavan vuodesta 2020, jolloin se oli 2,4 miljardia euroa. Kemiran operatiivisen käyttökatteen yhtiö odottaa olevan samalla tasolla tai hieman (alle 5 %) pienempi kuin vuonna 2020, jolloin se oli 435 miljoonaa euroa.

Koronapandemia aiheuttaa Kemiran mukaan edelleen epävarmuutta vuonna 2021. Kemiran loppumarkkinoiden kysyntä on kuitenkin elpymässä ja elpymisen odotetaan jatkuvan vuodesta 2020 käynnissä olevan talouskasvun mukaisesti.

Erityisesti öljy- ja kaasumarkkinakysyntä on elpymässä ja kysynnän elpymisen odotetaan jatkuvan. Näkymissä oletetaan, että Kemiran operatiivisessa toiminnassa ei tapahdu merkittäviä häiriöitä. Valuuttojen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti operatiiviseen käyttökatteeseen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös