Sijoitusideat

Käppyrät puhuvat: Terveystalo on ostolappu

Terveystalon osakkeen kurssi on nousutrendissä, arvioi tekniseen analyysiin perustuvaa sijoituspalvelua tarjoava Investtech.

Terveystalo on suomalainen pörssiyhtiö ja liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.

Terveyspalveluja tarjoavan yhtiön huhti-kesäkuun tulosraportti oli vahva. Liikevaihto nousi 275 miljoonaan euroon edellisvuoden 209 miljoonasta eurosta. Oikaistu EBITA eli liikevoitto ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalennuksia nousi 29,5 miljoonaa euroon, kun vuotta aiemmin se oli vain 8,8 miljoonaa. Odotuksissa oli kuitenkin vieläkin vahvempi tulosparannus, sillä analyytikoiden konsensusodotus oli 32,5 miljoonan euron oikaistu EBITA.

Yhtiön mukaan vertailukauden heikkous selittää kasvulukuja. Kasvu liikevaihdossa ja tuloksessa johtui erityisesti siitä, että vuotta aiemmin koronapandemian ensimmäinen aalto rasitti yhtiön liikevaihtoa ja tulosta.

Terveystalo ei anna ohjeistusta vuoden tuloksestaan mutta kertoa näkymistään. Yhtiö odottaa koronaan liittyvien palveluiden kysynnän säilyvän aktiivisena vuoden toisella puoliskolla, ja terveyspalveluiden kysynnän se odottaa kokonaisuudessaan kasvavan selvästi suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Terveystalon osake nousutrendillä

Investtech arvioi aamukatsauksessaan, että Terveystalon osakkeen kurssi on nousutrendissä ja tämän kehityksen voidaan odottaa jatkuvan. Jos korjausliikkeitä tapahtuu, kurssi saa tukea trendikanavan tukilinjan kohdalla.

Osake on pudonnut suorakulmiokuvion läpäisyn jälkeen saavuttamatta ollenkaan tavoitetasoa 12,44 euroa. Investtechin mukaan Terveystalon osakkeen selvä vastustaso on 11,75 euroa, minkä läpäisy antaisi jälleen uusia positiivisia signaaleja osakkeelle. Sen sijaan kuvion läpäisy toiseen suuntaan antaa vahvan myyntisignaalin.

Osake lähestyy tukitasoa noin 11,40 euron kohdalla, mikä voi antaa reaktion ylöspäin.

Lähde: Investtech.

Investtechin mukaan negatiivinen volyymibalanssi heikentää osaketta lyhyellä aikavälillä. Investtech pitää Terveystalon osaketta kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä ja yhtiön suositus osakkeelle on osta.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Vastustasossa tilanne on toisinpäin. Se on puolestaan hinta, jossa osakkeen tarjonta on kysyntää vahvempi, jolloin vastustaso pyrkii estämään osakkeen kurssinousua tason yli.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Kaikki sijoittajat eivät pidä teknistä analyysiä toimivana sijoitusstrategiana, vaan kieltävät sen kyvyn ennustaa tuottoja. Tekninen analyysi voi myös johtaa kriitikoiden mukaan liialliseen kaupankäyntiin, mikä syö tuottoa.

Osakkeelle ostosuosituksia

Toisaalta Investtechin tekniseen analyysiin pohjautuva osakesalkku on sekä tänä vuonna että vuonna 2020 tuottanut kaupankäyntikustannusten jälkeenkin selvästi paremmin kuin koko Helsingin pörssi.

Viime vuonna salkun tuotto oli kaupankäyntikulujen jälkeen yli 33 prosenttia, kun indeksi nousi vain 10 prosenttia. Tänäkin vuonna Investtechin salkku on tuottanut kaupankäyntikulujen jälkeen yli 31 prosenttia, kun Helsingin pörssin tuotto on ollut 15 prosenttia.

Terveystalo saa kolmelta analyytikolta tällä hetkellä ostosuosituksen, yhden suositus on lisää ja yhden pidä. Konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta on 13,4 euroa, mikä tarkoittaa 14 prosentin nousuvaraan tämän hetken kurssinoteeraukseen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös