Indikaattorit

Suhdanneindeksi: Työllisyys kasvaa vahvasti kahdella toimialalla

Työntekijämäärä nousi huhtikuussa eläkeyhtiö Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä lähes viisi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Suhdanneindeksin mukaan työntekijämäärä on nyt jatkanut kasvuaan yhtäjaksoisesti vuoden ajan.

Ilmarisen suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Työntekijämäärän muutos edellisvuodesta 2018 – 04/2022. Kaikki toimialat.

Työntekijämäärä kasvoi huhtikuussa +4,8 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Maaliskuussa työntekijämäärä nousi 3,9 prosenttia.

”Ilmarisen suhdanneindeksissä seuraamista toimialoista ei yksikään ollut huhtikuussa laskussa. Positiivinen kehitys työntekijämäärissä on nyt jatkunut jo vuoden ajan. On hienoa, että hyvä kehitys näkyy myös laajasti koko Suomessa”, kertoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Majoitus- ja ravintola-ala nousee koronakuopasta

Hyvä kehitys näkyi voimakkaimmin koronakriisistä kärsineellä majoitus- ja ravitsemusalalla, jossa työntekijämäärä nousi peräti 34,1 prosenttia. Toimialan työntekijämäärä on noussut jo kuutena kuukautena peräkkäin.

Majoitus- ja ravitsemusalan työntekijämäärän muutos edellisvuodesta 2018 – 04/2022.

Henkilöstövuokrauksessa kasvu oli myös korkea, 18,2 prosenttia. Viestinnässä ja tietotekniikassa kasvu oli 8,7 prosenttia ja teollisuudessa 3,7 prosenttia.

Vaisuinta kasvu on rakentamisessa, jossa työllisyys kasvoi vain 0,3 prosenttia.

Kukaan ajankohtaisia tapahtumia viime aikoina seurannut ei kuitenkaan ole voinut välttyä negatiivisilta uutisilta ja arvioilta talouden kehityksestä.

”Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, raaka-aineiden hintojen nousu, maailman talouden kasvuvauhdin hiipuminen sekä keskuspankkipolitiikka ja nousevat korot vaikuttavat väistämättä myös Suomen talouteen. Inflaation kiihtyminen nostaa tavaroiden sekä palvelujen hintaa ja vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen. Alkuvuoden hyvästä kehityksestä huolimatta on mahdollista, että loppuvuodesta eri toimialojen työntekijämäärä kääntyy jopa laskuun”, Vatanen arvioi.

Alueiden kehitys edelleen vahvaa

Ilmarisen suhdanneindeksi on kehittynyt myös alueellisesti positiivisesti viimeisen vuoden ajan. Huhtikuussa viestintä- ja tietotekniikka, teollisuus sekä majoitus- ja ravitsemusalat olivat plussalla kaikilla alueilla. Voimakkainta kehitys oli Etelä-Suomessa (+6,2 %) ja Pohjois-Suomessa (+5,0 %).

Huhtikuun työntekijämäärien kehitys alueittain:

Etelä-Suomi (+6,2 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli majoitus- ja ravitsemusalalla (+39,4 %), henkilöstövuokrauksessa (+18,1 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+9,7 %), kuljetuksessa (+3,3 %), teollisuudessa (+2,6 %) ja kaupan alalla (+1,4 %). Laskussa oli ainoastaan rakentaminen (-1,2%).

Länsi-Suomi (+4,5 %): Kasvua tuli majoitus- ja ravitsemusalalla (+37,8 %), henkilöstövuokrauksessa (+21,6 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+9,0 %), teollisuudessa (+4,9 %) sekä rakentamisessa (+0,6 %). Laskussa oli ainoastaan kuljetusala (-0,7 %).

Itä-Suomi (+1,7 %): Kasvussa olivat majoitus- ja ravitsemusala (+13,2 %), henkilöstövuokraus (+11,2 %), teollisuus (+4,2 %), viestintä- ja tietotekniikka (+3,0 %) ja kauppa (+2,3 %). Laskussa olivat kuljetus (-1,7 %) ja rakentaminen (-0,1 %),

Pohjois-Suomi (+5,0 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli majoitus- ja ravitsemusalalla (+27,9 %), rakentamisessa (+5,3 %), kaupan alalla (+5,2 %), henkilöstövuokrauksessa (+5,1 %) ja teollisuudessa (+4,9 %). Laskussa oli kuljetusala (-1,1 %).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös