Sijoittajan verotus

Hallitus nostaa osakesäästötilin talletusrajaa – korjattavaa jää silti

Hallitus esittää odotettua muutosta osakesäästötiliin.

hallitus budjettiriihi

Osakesäästötilille saa jatkossa tallettaa enintään 100 000 euroa, kun nykyisin yläraja on 50 000 euroa. Hallitus antoi esityksen lainmuutoksesta maanantaina 9. lokakuuta.

Muuten osakesäästötilin sääntely pysyy ennallaan. Asiakas voi tallettaa tilille varoja, jotka palveluntarjoaja sijoittaa asiakkaan päätöksen mukaisesti pörssiosakkeisiin tai muihin listattuihin osakkeisiin. Säästäjä maksaa sijoitusten tuotosta veroa vasta, kun nostaa varoja osakesäästötililtä.

Esitys perustuu hallitusohjelmaan, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisten vaurastumisen mahdollisuuksia ja edistää myönteistä muutosta omistamisen kulttuurissa. Hallitus pyrkii kohentamaan piensijoittajien asemaa sekä kannustamaan pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen.

Hallitus esittää, että muutos talletusrajaan tulee voimaan ensi vuoden alussa.

Osakesäästötili on lain voimaantulosta asti ollut suosittu sijoitustapa. Osakesäästötilejä oli viime kesäkuun lopussa yhteensä lähes 340 000 kappaletta ja kotimaisten sijoitusten markkina-arvo oli 1,67 miljardia euroa. Tyhjiä osakesäästötilejä oli noin 153 000 kappaletta eli noin 45 prosenttia tileistä.

Muutoksen vaikutukset

Hallitus uskoo, että talletusrajan ylärajan nosto vaikuttanee lisäävästi niiden sijoittajien aktiivisuuteen, joiden osalta talletusrajan täyttyminen on toteutunut tai lähellä toteutumista. Pieniä summia tallettavan sijoittajan kannalta talletusrajan nosto ei vaikuttane merkittävästi sijoitusaktiivisuuteen.

Esityksellä arvioidaan olevan suoria verotuottovaikutuksia, jotka syntyvät osinko- ja luovutusvoittoverojen pienenemisestä. Verotuottojen arvioidaan pienenevän noin viisi miljoonaa euroa vuonna 2024 ja vaikutuksen arvioidaan kasvavan noin viisi miljoonaa euroa vuodessa vuoteen 2028 asti. Verovuoden 2027 verotuotot olisivat noin 20 miljoonaa euroa pienemmät.

Osakesäästötili on luonnollisen henkilön omistama ja hallitsema sijoitustili, jolle säästäjä voi säästämissopimuksen mukaisesti tallettaa varoja, jotka voidaan sijoittaa laissa tarkemmin säädetyn mukaisesti sallittuihin sijoituskohteisiin.

Osakesäästötilille on sijoittaja voinut tehdä sijoituksia vuoden 2020 alusta lähtien.

Osakesäästötilin sijoitusten kestoaikaa ei ole rajattu ja säästäjä voi koska tahansa halutessaan nostaa varat tai vaihtaa sijoituskohteen toiseen sallittuun sijoituskohteeseen.

Osakesäästötili tarjoaa osakesijoittajalle veroedun. Sijoittaja maksaa osakesäästötilin sijoitusten tuotosta veroa vasta varoja osakesäästötililtä nostettaessa. Tämä verotuskäytäntö mahdollistaa myyntivoittojen jaosinkojen korkoa korolle vaikutuksen, kun osakemyynneistä ja osingoista saadut tulot osakesäästötilin käyttäjä voi sijoittaa uudelleen joutumatta välillä maksamaan tuotosta veroa.

Osakesäästötilin talletuskaton nostamisella 100 000 euroon olisi välittömästi vaikutusta vain niihin osakesäästötileihin, joiden omistajilla on mahdollisuus tallettaa tililleen yli 50 000 euroa. Verohallinnon tietojen mukaan vuoden 2022 lopussa noin 12 000 tilille oli talletettu suurin nykyisen talletuskaton sallima summa 50 000 euroa.

Vielä jää korjattavaa

Pörssisäätiö pitää osakesäästötilin talletusrajan nostamista oikeansuuntaisena askeleena tilin kehittämisessä. Se ei säätiölle kuitenkaan riitä.

”Pidemmällä aikavälillä raja pitäisi poistaa kokonaan. Muissa sijoitustuotteissa ei ole kattoa, eikä lainsäätäjän tulisi keinotekoisilla säännöillä ohjata sijoittamista tiettyihin tuotteisiin”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri toteaa.

Suomen Osakesäästäjät ry haluaa osakesäästötiliin muitakin muutoksia talletusrajan noston lisäksi. Esimerkiksi hankintameno-olettaman puuttuminen tililtä olisi korjattava.

”Tällä on erittäin merkittävä vaikutus reaalituottoon, koska osakesäästötili on suunniteltu nimenomaan hyvin pitkäaikaiseen säästämiseen”, Suomen Osakesäästäjät ry:n puheenjohtaja Karri Salmi kertoo.

Esimerkiksi suorissa osakesijoituksissa arvo-osuustilille, säästäjä voi myydessään käyttää hankintameno-olettamaa laskettaessa myyntivoitoista syntynyttä pääomaveroa. Hankintameno-olettaman verovaikutus voi olla merkittävä. Osakesäästötilillä tätä hankintameno-olettaman hyödyntämismahdollisuutta ei ole.

Salmin mukaan osakesäästötilin uudistamisessa tulisi huomioida myös sen muitakin piirteitä. Sijoitusmahdollisuuden puuttuminen pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin on yksi näistä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös