Yritysuutiset

Lassila & Tikanoja harkitsee kiinteistöpalvelujensa myyntiä

Lassila & Tikanoja päivittää strategiansa keskittyen kiertotalousliiketoimintoihin.

Lassila & Tikanoja sijoittaminen

Kiertotalouden palveluyritys Lassila & Tikanojan hallitus on tänään hyväksynyt konsernin päivitetyn strategian. Päivitetyssä strategiassa yhtiön Ympäristöpalvelut- ja Teollisuuspalvelut-toimialat hakevat uutta kasvua erityisesti panostamalla materiaalien kiertotalouteen liittyviin liiketoimintaratkaisuihin.

Kasvua haetaan liiketoimintoja kehittämällä sekä mahdollisesti täydentävillä yritysostoilla.

”Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hidastamiseen tarvitaan kiertotaloustekoja yhteiskunnalta sekä yrityksiltä ja tämä tarjoaa L&T:n liiketoiminnalle mahdollisuuksia. Tarvitaan uusia ratkaisuja jätteiden kierrätysasteen nostamiseksi ja materiaaliarvon kasvattamiseksi sekä rakennetun ympäristön ennallistamiseen”, sanoo Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.   

Yhtiö kertoo tarkemmin päivitetystä strategiasta pääomamarkkinapäivillä, jotka järjestetään 23. marraskuuta.

Yhtiö on myös päättänyt arvioida Suomen ja Ruotsin kiinteistöpalvelujen tulevaisuutta.

Hallitus on päättänyt arvioida Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialojen strategisia vaihtoehtoja osana liiketoimintaportfolion kehittämistä ja toimintojen myynti on yksi mahdollisista vaihtoehdoista.

Ovatko kiinteistöpalvelut ylimääräistä painolastia?

Kiinteistöpalvelut Suomi parantaa asiakkaiden kiinteistöjen arvoa siivouksen, kiinteistöhuollon ja kiinteistötekniikan palveluilla. Kiinteistöpalvelut Ruotsi tarjoaa siivouksen ja kiinteistötekniikan palveluja asiakkaille. Kiinteistöpalvelut Suomi -toimialan liikevaihto oli 256 miljoonaa euroa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialan 140 miljoonaa euroa vuonna 2022.

”Kiinteistöpalveluliiketoiminnat Suomessa ja Ruotsissa ovat liikevaihdoltaan merkittävän kokoisia, ja niillä on vahva asema isoilla markkinoilla. Nyt on oikea hetki tarkastella, mikä on liiketoiminnan kehittymisen ja arvonluonnin kannalta paras seuraava askel toimialoille”, sanoo Hautaniemi.

Kiinteistöpalvelut eivät ole Lassila & Tikanojan tuloksen kannalta merkittäviä liiketoimintoja. Viime vuonna niiden oikaistu operatiivinen liikevoitto oli yhteensä -0,1 miljoonaa euroa, kun koko yhtiön oikaistu operatiivinen liikevoitto oli lähes 41 miljoonaa euroa. Myös kuluvana vuonna kiinteistöpalvelujen tulosmerkitys on ollut vähäinen.

Lassila & Tikanojan oikaistu operatiivinen liikevoitto liiketoiminnoittain.

Strategisella arvioinnilla ei ole välitöntä vaikutusta Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialojen päivittäiseen toimintaan tai asiakastyöhön.

Arviointi oletetaan saatavan päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Arviointi ei välttämättä johda toimenpiteisiin ja Lassila & Tikanoja tiedottaa asiasta lisää jos ja kun se on ajankohtaista.

L&T:n toimialat ja osuus liikevaihdosta 2022

Ympäristöpalvelut 38 prosenttia

 • Jätehuolto
 • Kierrätyspalvelut
 • Ympäristötuotteet
 • Ympäristövastuun johtaminen ja konsultointi

Kiinteistöpalvelut Suomi 30 prosenttia

 • Siivous ja tukipalvelut
 • Kiinteistöhuolto
 • Kiinteistötekniikka

Kiinteistöpalvelut Ruotsi 17 prosenttia

 • Siivous ja tukipalvelut
 • Kiinteistötekniikka

Teollisuuspalvelut 15 prosenttia

 • Vaaralliset jätteet
 • Ympäristörakentaminen
 • Prosessipuhdistus
 • Viemärihuolto

Näkymät ennallaan

Yhtiön vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 201 miljoonaa euroa, joten liikevaihto laski 1,7 vertailukaudesta.

Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden tasoa, kun se oli 21,2 miljoonaa euroa. Viime vuonna lukema oli 20,3 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna huolimatta siitä, että vertailukausi sisältää Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan liikevaihtoa 35,4 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Eero Hautamäki kertoo, että yleinen taloudellinen toimeliaisuus jatkoi hidastumista katsauskaudella, mikä laski jätevolyymeja erityisesti rakentamisen ja kaupan segmenteissä.

”Kierrätysraaka-aineiden hinnat ja kysyntä olivat vertailukautta alhaisemmalla tasolla, mikä vaikutti heikentävästi Ympäristöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden liikevaihtoon ja tulokseen. Markkinatilanteen heikentyminen pystyttiin pääosin kompensoimaan toimintaa tehostamalla”, hän kertoo.

Hautamäen mukaan Suomen kiinteistöpalveluissa vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla aloitetut kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimenpiteet jatkuivat vaikuttaen tulokseen positiivisesti. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa toimintamallien yksinkertaistaminen ja sopeuttaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön etenivät puolestaan suunnitellusti.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös