Sijoitusideat

Nämä ovat Morgan Stanleyn sijoitusideat

Pankki arvioi muun muassa osakemarkkinoiden sektoreita.

Kuvio 1 Japanin osakemarkkina lukeutuu Morgan Stanleyn sijoitusideoihin.

Amerikkalainen pankki, Morgan Stanley, julkisti vastikään sijoitusideansa vuodelle 2024. Niiden keskeisin tavoite on saavuttaa entistä parempi hajautus huomioiden markkinatrendit.

Pankki suosittelee Japanin osakemarkkinaa, joka on muutoinkin monella institutionaalisella sijoittajalla ylipainossa. Japanilaiset osakkeet ovat verrattain edullisesti arvostettuja, vaikka Tokion pörssin keskeisistä osakeindekseistä esimerkiksi Nikkei 225 on kohonnut yli 28 prosenttia tänä vuonna. 

Japanin osakemarkkinan tulostuotto on noin seitsemän prosenttia, joka on myös viimeisen 20 vuoden mediaani. Japanilaisyhtiöiden kannattavuus on vahvistunut muun muassa yritysreformien ansiosta. Siksi jopa viimeisen 20 vuoden mediaania korkeampi arvostustaso olisi perusteltu. Lisäksi Japanin keskuspankin rahapolitiikan odotetaan olevan todennäköisesti myös jatkossa kevyttä verrattuna muihin keskuspankkeihin.

Riskeinä Japanin osakemarkkinan kehityksen kannalta on rahapolitiikan mahdollinen suunnanmuutos ja jenin vahvistuminen. Jeni on heikentynyt merkittävästi vuodesta 2021, jolloin alkuvuodesta yhdellä dollarilla sai noin 103 jeniä. Lauantaina (18.11.2023) yksi dollari on noin 150 jeniä. Heikko jeni on ollut erinomainen asia erityisesti japanilaisille vientiyhtiöille. Se on myös auttanut Japanin pois deflaatiokierteestä. Japanin inflaatio oli syyskuussa kolme prosenttia vuodessa ja 0,3 prosenttia kuukaudessa. 

Seuraava Morgan Stanleyn sijoitusidea on sektorikohtainen. Pankki suosii teollisuuden ja terveydenhoidon sektorien osakkeita. Historian perusteella terveydenhoitosektori on ollut varteenotettava sijoituskohde taloussuhdanteen loppupuolella, kun inflaatio on ollut korkeampi kuin inflaatiotavoite. Taloussuhdanteen heikentyessä ennen taantumaa terveydenhoitosektorin ylituotto on ollut historiallisesti noin viisi prosenttia Yhdysvalloissa.

Kehittyvistä maista Meksiko ja Intia ovat varteenotettavia sijoituskohteita

Teollisuussektori, joka käsittää muun muassa ilmailu-, puolustus-, kone- ja rakennustuotteiden valmistajat, on Morgan Stanleyn mukaan niin ikään varteenotettava valinta. Se on ollut historiallisesti syklisistä sektoreista vahvin talouskasvun hidastuessa ennen taantumaa. Ylituotto on ollut kyseisessä suhdanteen vaiheessa noin kaksi prosenttia. Sektorin yhtiöt hyötyvät nykytrendeistä kuten automaatiosta, puhtaasta teknologiasta ja tuotannon siirtämisestä takaisin yhtiöiden kotimaahan. 

Seuraava sijoitusidea liittyy kehittyviin markkinoihin. Vahva Yhdysvaltain dollari, kallistuneet rahoituskustannukset, geopoliittiset riskit ja riippuvuus Kiinan taloudellisesta tilanteesta, ovat negatiivisesti moniin kehittyviin maihin vaikuttavia ajureita. Morgan Stanley suosii kehittyvistä Intian ja Meksikon sijoitusmarkkinoita. Meksiko hyötyy siitä, että amerikkalaisyhtiöt siirtävät lähemmäksi liiketoimintoja. Intian markkinoita puolestaan tukee rakenteelliset uudistukset, ulkomaiset investoinnit ja vakaa makrotalouden tilanne.

Meksikon sijoitusmarkkinan kehityksen kannalta keskeinen riski on valtion menojen mahdolliset leikkaukset. Sitä vastoin Intian kohdalla ensi vuoden parlamenttivaalit saattavat aiheuttaa epävarmuutta ja sen vuoksi turbulenssia maan osakemarkkinoilla.

Morgan Stanley arvioi euron heikentyvän suhteessa dollariin

Morgan Stanley arvioi, että euro heikkenee suhteessa dollariin. Pankin sijoitusidea on ”shortata” euro/dollari-valuuttaparia. Lauantaina (18.11.2023) yksi euro on noin 1,09 dollaria.

Euroopan taloustilanne on heikompi kuin Yhdysvalloissa. Se tarkoittaa, että Euroopan keskuspankki saattaa aloittaa koronlaskut ennen Yhdysvaltain keskuspankkia. Se leventäisi korkoeroa ja vahvistaisi dollaria, esimerkiksi tilanteessa, jossa EKP laskisi talletuskorkoa odotettua aiemmin, mutta Yhdysvaltain rahapolitiikka olisi odotettua. Dollarin asema turvasatamana vahvistuisi, jos globaali talouskasvu heikentyisi, mutta Yhdysvaltain taloustilanne säilyisi hyvänä. 

Morgan Stanleyn sijoitusidean riski on, että Euroopan talouskasvu voi osoittautua odotettua vahvemmaksi. Yhdysvaltain taloustilanne saattaa myös heikentyä odotettua enemmän esimerkiksi korkeamman korkotason negatiivisten vaikutusten vuoksi.

Morgan Stanleyn korkomarkkinoiden sijoitusidea on ostaa Yhdysvaltain 30-vuotista valtionlainaa. Valtionlainojen hinta on laskenut ja odotettu tuotto kohonnut korkotason nousun vuoksi. Jos inflaatio ja talouskasvu hidastuu, niin erityisesti pitkät valtionlainat ovat houkutteleva vaihtoehto, koska niiden duraatio eli korkoriski on suurempi kuin lyhyiden valtionlainojen. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös