Markkinakommentit

Salkunhoitaja: Nämä seikat saattavat yllättää sijoitusmarkkinat vuonna 2019

Vuosi 2019 voi olla hyvä vuosi osakkeille, ennustaa sijoituspalvelutalo Fidelityn salkunhoitaja.

Tätä tukee yritysten hyvä tuloskasvu ja suhteellisen houkuttelevat arvostukset, mutta paljon riippuu poliittisten päättäjien toimista ympäri maailman, arvioi Fidelity Global Special Situations -rahaston salkunhoitaja Jeremy Podger.

Podgerin mukaan yleisesti ottaen markkinatasot, tulosperusteiset arvostukset eivät ole ongelmallisia. Nykyiset globaalien osakkeiden rullaavat P/E-luvut ovat suunnilleen niiden pitkän aikavälin keskiarvon tasolla. Yritysten hyvä tuloskasvu vuonna 2018 näkyy sekä kehittyneiden markkinoiden että kehittyvien markkinoiden osakkeiden paljon alempina tulevaisuuden P/E-kertoimina. Tämä johtuu turvamarginaalista, mitä ei ollut vuonna 2017.

Omaisuusluokkien näkökulmasta tarkasteltuna osakkeet ovat edelleen suhteellisesti houkuttelevasti arvostettuja joukkolainoihin verrattuna, Podger toteaa.

Tullitariffit uhkaavat yritysten tuloskuntoa

Yhdysvaltojen talouskasvu on salkunhoitajan arvion mukaan vielä vahvaa huolimatta siitä, että kasvu todennäköisesti hidastuu ensi vuonna. Kasvanut geopoliittinen epävarmuus on kuitenkin lisännyt valppautta. Huolena on, että Yhdysvaltojen suunnitelmat tullitariffien korottamiseksi vuonna 2019 voivat vakavasti heikentää yritysten tuloksia. Markkinoita auttaisi huomattavasti näiden huolien helpottaminen vuonna 2019.

Sijoittajien on syytä seurata tarkasti Kiinan vastausta näihin kaupan ongelmiin, Podger muistuttaa.

Suurin osa muista kehittyvien markkinoiden talouksista on menestynyt suhteellisen huonosti vuonna 2018 pitkälti valuuttojen heikkouden vuoksi suhteessa dollariin. Vaikka pahin voi olla jo takana, valuutat pysyvät salkunhoitajan mukaan mahdollisena uhkana vuonna 2019 erityisesti hyödykkeiden tuonnista riippuvaisille maille tai maille, joiden kauppataseen ovat rahoittaneet ulkomaat. Aasian markkinat näyttävät olevan suhteellisen hyvässä asemassa tämän suhteen.

Euroopan poliittinen tilanne on myös huolenaihe, vaikka Euroopan maiden taloudet näyttävät yleisesti ottaen olevan yhtä terveellä pohjalla kuin vuosi sitten. Podgerin mukaan sekä Euroopassa että Japanissa markkinoiden arvostukset ovat suhteellisen houkuttelevat ja yritysten tulokset voivat kasvaa kunnolla, tosin Kiinan talouskasvu ja kaupan ongelmat huomioiden.

Vuonna 2018 yritysten voittojen kasvu ympäri maailman johtui Yhdysvaltojen verohelpotuksista, mikä oli kertaluontoista. Tässä vaiheessa Fidelity odottaa yritysten tulosten kasvavan vuonna 2019, mutta vuotta 2018 hitaammin.

Viime aikoina monet yritykset ovat korostaneet kohonneiden kustannusten aiheuttamaa painetta (mukaan lukien palkkojen nousu), salkunhoitaja toteaa. Siksi hänen mukaan vuonna 2019 on tärkeää keskittyä yrityksiin, joilla on hinnoitteluvoimaa ja olla varovainen yritysten suhteen, joilla sitä ei ole.

Kaksi yllätystekijää vuodelle 2019

Ensi vuonna politiikka ja öljy voivat olla kaksi tärkeintä yllättäjää, Podger ennustaa.

Salkunhoitajan mukaan vuosi 2019 on todennäköisesti täynnä yllätyksiä, kuten joka vuosi vuodesta 2016 lähtien. Monet yllätykset ovat todennäköisesti poliittisia, mutteivat välttämättä huonoja yllätyksiä. Markkinat ilahtuisivat etenkin kaupan jännitteiden helpottamisesta.

Mikäli näin tapahtuu, osa viime kuukausina pahasti kärsineistä markkinoista (kuten japanilaiset konepajaosakkeet ja puolijohdeosakkeet) voivat toipua vahvasti. Yleisesti ottaen sijoitustyylien näkökulmasta katsottuna tämän skenaarion mukaan on todennäköistä, että arvo-osakkeet menestyvät huomattavasti kasvuosakkeita paremmin, salkunhoitaja uskoo.

Öljyn hinta voi yllättää Podgerin mukaan markkinat pysymällä korkealla tai nousemalla lisää joko Lähi-Idän tapahtumien vuoksi (erityisesti Iraniin liittyen) tai vahvan globaalin kysynnän vuoksi. Tässä vaiheessa Fidelity pitää keskiarvoa korkeamman painon energiatoimialalla.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös