Sijoitusideat

Weecos.comin toimitusjohtaja Hanna Lusila: Sijoittaminenkin on arvopäätös


Kuva: Andreas Haals

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Vaikuttavuussijoittaminen yhdistää pääoman tuoton ja halun tehdä maailmasta parempi paikka. 

Vastuullinen sijoittaminen kasvattaa suosiotaan, ja ihmiset ovat havahtuneet siihen, että yrityksillä voi olla keskeinen rooli yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa. 

Myös Weecos syntyi selkeän tarpeen ympärille. Hanna Lusila huomasi, yhdessä Anna Kurkelan kanssa, että Suomesta löytyy useita pieniä yrityksiä, jotka keskittyvät yhteiskunnallisesti ongelmallisen kertakäyttökulutuksen sijasta kestävään kehitykseen. Nämä yritykset pyrkivät valmistamaan pitkäaikaisia tuotteita ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Näille tuotteille on kysyntää, mutta niiden löytäminen on kuluttajalle haastavaa ilman valmistajia yhteen tuovaa kauppapaikkaa. 

”Halusimme rakentaa kauppapaikan pienille toimijoille, jotta syntyisi niitä kohtaamisia ja jotta ihmiset pystyisivät entistä helpommin tekemään arvomaailmansa mukaisia valintoja”, Lusila kertoo ja jatkaa ”yhteiskunnallinen positiivinen vaikutus moninkertaistuu, kun yrityksen toiminta skaalataan globaalisti. Vastuullinen ja arvopohjainen liiketoiminta voi olla myös voimakkaasti kasvavaa ja kannattavaa. ”Weecos sijoituksena

Weecosiin on nyt mahdollista sijoittaa Invesdorin alustan kautta. Alkuvaiheen yrityksen tulevaa menestystä pohtivalla sijoittajalla on kaksi kysymystä pohdittavanaan. Ensimmäinen kysymys liittyy potentiaaliseen markkinaan ja toinen kohdeyrityksen kilpailuetuihin. 

Weecosin markkina on varsin mielenkiintoinen ja houkutteleva, koska kuluttajat ovat ensinnäkin entistä tiedostavampia ja toisekseen ostavat useammin tavaraa suoraan internetistä. 

Weecos, vastuullisuus ja verkkokauppa on kumpikin kasvava markkina.
Kuva vasemmalla: Nielsenin tekemän globaalin kuluttajakyselyn mukaan kuluttajien tietoisuus on kasvussa. Jo 66 prosenttia kuluttajista on valmis maksamaan vastuullisesta tuotteesta tavallista tuotetta korkeampaa hintaa. Kuva oikealla: Statistan mukaan verkkokaupan osuus tulee kasvamaan myös jatkossa. 

Toinen kysymys liittyy siihen, kuka tästä kasvavasta markkinasta hyötyy, eli lukeutuuko Weecos niihin toimijoihin, jotka pystyvät tarpeeksi mittavasti ja kannattavasti hyödyntämään tätä kestävään kehitykseen perustuvaa kasvavaa markkinaa. 

Weecos on kauppapaikka, joka yhdistää kuluttajan ja kuluttajan arvot jakavan yrityksen keskenään. Tällaisen alustan kasvuun liittyy ”voittaja vie kaiken” -rakenteita.  

Kuluttajalle alusta on sitä houkuttelevampi, mitä enemmän siellä on Weecosin vastuullisuuskriteerit läpäisseitä yrityksiä ja omien arvojen mukaisia tuotteita. Yrityksille alusta on sitä houkuttelevampi, mitä enemmän siellä on potentiaalisia asiakkaita. Tällä hetkellä Weecosissa on yli 260 yritystä ja 100.000 vierailua kuukausittain.

Alustatalouden mekanismit, Weecos

Lisäksi sisältöön keskittyneen monikauppiasjärjestelmän rakentaminen on teknisesti haastavaa. ”Esimerkiksi Klarna ei tue monista kauppiaista koostuvaa alustaa, joten olemme tarvinneet resursseja syövää kustomointia”, Lusila kertoo. 

Weecosin ansaintamallin perusta on yksinkertainen: Weecos ottaa 20 prosentin provision jokaisesta ostoksesta, ja loput liikevaihdosta hajautetaan automaattisesti tuotteet myyneelle yritykselle tai yrityksille.

Komissiopohjainen ansaintamalli yhdistettynä ”voittaja vie kaiken” -rakenteisiin vaatii alussa reipasta pääomapanosta, jotta kriittinen massa asiakkaissa ja valikoiman laajuudessa voitaisiin saavuttaa. Weecos on selvinnyt alun haasteista kotimaassa ja viidessä vuodessa saavuttanut niin kriittisen massan kuin valikoiman laajuuden. Seuraavaksi Weecos aikoo toteuttaa saman kansainvälisillä markkinoilla.

Ainutlaatuinen liiketoimintakonsepti

Lusila kertoo, että Weecosilla on edelläkävijäetu. Käsityöläisyyteen keskittyviä globaaleja kauppapaikkoja ovat esimerkiksi Etsy ja Amazon Handmade, mutta globaalia kauppapaikkaa vastuullisesti toimiville designyrityksille ei ole. Weecos on liiketoimintakonseptiltaan ainutlaatuinen ja noin kahden miljoonan euron vuosittaisella myynnillä myös Pohjoismaiden suurin vastuulliseen kuluttamiseen keskittyvä kauppapaikka. 

Myös kansainvälisessä kasvussa keskeinen kilpailullinen elementti on saada aikaan tarpeeksi suuri alkupanos kriittisen massan saavuttamiseksi. 

Weecosin tapauksessa keinoja tämän massan saavuttamiseksi on kolme. Ensinnäkin Weecosilla ei ole omia varastoja. Tämä vapauttaa pääomaa sisällöntuotantoon, markkinointiin, myyntiin ja tekniseen kehitystyöhön. Toiseksi Weecos hakee lisäpääomaa Invesdorin kautta tapahtuvalla joukkorahoituksella. Kolmas keino rakentuu yhteistyön kautta. Sopimus digitaalisiin palveluihin erikoistuneen Custos Groupin kanssa antaa pääsyn sen ekosysteemiin ja käsittää vähintään miljoonan euron arvosta medianäkyvyyttä ja markkinointia Ruotsissa.  

Vaikuttavuussijoittaminen on arvovalinta ja samalla riskejä sisältävä mahdollisuus saada sijoittamalleen pääomalleen tuottoa. Weecosin kohdalla yksi merkittävä riski on, että kilpailijat muuttavat painopistettään Weecosin suuntaan. 

Amazon Handmaden kärki on käsityöläisyydessä, ei kestävässä kehityksessä. Avocadostoren painopiste on kestävässä kehityksessä, mutta se toimii ainoastaan Saksan markkinoilla. Nämä asiat voivat muuttua tulevaisuudessa ja siksi on tärkeää, että Weecos panostaa juuri nyt voimakkaasti kasvuun kokoon perustuvan pitkäkestoisen kilpailuedun saavuttamiseksi. 

Weecosiin on nyt mahdollista sijoittaa Invesdorin alustan kautta. Alla olevasta linkistä pääset paremmin tutustumaan Weecosin rahoituskierroksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja riskeihin. 

Tutustu Weecosiin tästä

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös