Makrotalous

Työvoimapula pahenee – näiden alojen osaajista on erityisen suuri pula

Lähde: Tilastokeskus.

Vaikeasti täytettäviä työpaikkoja on nyt selvästi enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Avoimia työpaikkoja 48 500, kun vuotta aiemmin määrä oli 46 900.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat syyskuun ensimmäisen päivän tilannetta. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä.

Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä avoimista työpaikoista 39 500 eli 81 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 78 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan avoimet työpaikat lisääntyivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimipaikoissa, joissa oli vähintään 10 työntekijää, ja vähenivät pienemmissä toimipaikoissa.

Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrä väheni teollisuuden, kaivostoiminnan ja muun teollisen toiminnan toimialaryhmässä ja kasvoi tai pysyi likimain ennallaan useimmilla muilla toimialoilla. Avoimet työpaikat lisääntyivät vuodentakaiseen verrattuna Helsinki-Uudenmaan suuralueella.

Kolmannella vuosineljänneksellä määräaikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 23 prosenttia, joka on lähellä vuodentakaista tasoa. Kaikista avoimista työpaikoista 18 prosenttia oli osa-aikaisia.

Työvoimapula vaivaa edelleen yrityksiä. Työnantajat raportoivat usein kokeneensa vaikeuksia avoimien työpaikkojen täyttämisessä.

Avoimista työpaikoista 67 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 57 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi rakentamisen sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimialoilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä Ammattibarometri kertoo, että mistä ammateista on Suomessa tällä hetkellä pulaa. Erityisen suuri työvoimapula vaivaa neljän ammattiryhmän tehtävissä.

Näistä ammateista on paljon pulaa

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Lastentarhanopettajat

Toimisto- ja laitossiivoojat ym.

Kuulontutkijat ja puheterapeutit

Näistä ammateista on pulaa 

Yleislääkärit

Ylilääkärit ja erikoislääkärit

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Lähihoitajat

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät

Myyntiedustajat

Hammaslääkärit

Erityisopettajat

Psykologit

Kotiapulaiset ja -siivoojat

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös