Kasvuosakkeet

Harvia löi odotukset komeasti ja jatkaa vakuuttavaa kasvua

Danske Bank antaa Harvian osakkeille edelleen ostosuosituksen.

Saunatarvikeyhtiö Harvia löi kolmannella vuosineljänneksellä löylyä kiukaalle ja teki kovan kvartaalituloksen. Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa lähes 64 prosenttia ja oli 28 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi vieläkin enemmän, yli 68 prosenttia. Tosin kasvua selittää osin yritysjärjestelyt ja orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 35,6 prosenttia.

Kasvu oli odotettua kovempaa, sillä analyytikoiden konsensusodotus oli 25 miljoonan euron liikevaihto.

Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 68,1 prosenttia.

Harvian toimitusjohtaja Tapio Pajukangas kertoo, että EOS-yrityskaupan vaikutus kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoon on luonnollisesti merkittävä. Orgaanisen kasvun osuus oli yli 35 prosenttia tilanteessa, jossa markkinat reagoivat kovin erilaisesti koronatilanteeseen.

Liikevaihdon kasvu oli kolmannella vuosineljänneksellä hyvää kaikissa tuoteryhmissä. Erityisen vahvaa se oli ohjauskeskusten (+98,2 %) ja kiukaiden tuoteryhmässä (+61,4 %).

”Liikevaihdosta jo lähes 75 prosenttia tulee kansainvälisiltä markkinoilta, huolimatta Suomen markkinan vahvasta kasvusta (+22,5 % kolmannella vuosineljänneksellä). Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu Saksassa ja muissa Euroopan maissa oli erityisen vahvaa. Saksan markkinan orgaaninen kasvu oli 78,5 prosenttia ja kun mukana on EOSin myynti, on kasvua 224,7 prosenttia. Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu jatkui erittäin suotuisana, ja kasvua viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 82,9 prosenttia”, Pajukangas toteaa.

Harvian kasvuajurit eivät ole muuttuneet

Myös tuloskehitys yllätti odotukset komeasti.

Oikaistu liikevoitto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 6,1 miljoonaan euroon viime vuoden 2,9 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusodotus oli vain 4,9 miljoonan euro oikaistu liikevoitto.

Pidemmällä aikajänteellä koronakriisi ei edelleenkään näytä vaikuttavan erityisemmin sauna- ja spa-markkinaan kokonaisuutena, Pajukangas arvioi.

”Markkinoiden väliset erot ovat edelleen erittäin suuria ja osin jopa paikallisia. Harvian osalta vaikutukset ovat kokonaisuutena olleet poikkeuksellisen suotuisia, ja tietyillä markkinoilla kiinnostus sekä toimeliaisuus on ollut jopa erittäin korkealla tasolla. Arviomme mukaan osa tästä kiinnostuksesta ja kysynnästä on kuitenkin niin sanottua aikaistettua kysyntää. Ammattikanavassa ja osin myös DIY-kanavassa kysynnässä on nähtävissä normalisoitumisen merkkejä. Tämän perusteella oletamme, että pitkän aikavälin sauna- ja spa-markkinan kasvuajurit eivät ole merkittävästi muuttuneet.”

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön johto arvioi, että koronapandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden takia sauna- ja spa-markkina on kokenut poikkeuksellisen vahvaa kysyntää. Tällä ei kuitenkaan uskota olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x.

Elämäntapatrendi tukee Harviaa

Harvia raportoi vahvaa kolmannen vuosineljänneksen kehityssä sekä liikevaihdon kasvun että kannattavuuden suhteen, arvioi Danske Bankin analyytikko Maria Wikström.

”Huolimatta siitä, että osa kysynnästä on niin sanottua ennenaikaista kysyntää, alla oleva trendi (takapihalla oleskelu ja terveellinen elämäntyyli) jatkuu ja odotamme trendin tukevan kysyntää muutaman kvartaalin jälkeenkin”, Wikström toteaa pankin aamukatsauksessa.

Tulevat yritysostot voisivat lisätä kasvua entisestään. Siihen Harvialla on taloudellisia resursseja.

”Harvia on sulauttamassa keväällä tapahtunutta EOS-yritysostoa, mutta nettovelka/EBITDA on jo laskenut tavoitevaihteluvälin 1,5-2,5x alhaisemmalle tasolle. Laskemme, että Harvia voisi rahoittaa uuden noin 50-60 miljoonan euron yritysoston ilman uutta pääomaa”, analyytikko tuumaa.

Wikströmin mukaan Harvia etsii kasvua ammattilaishöyryistä tai infrapunasta USA:ssa, mutta katsoo todennäköisesti kohteita laajemmin.

Harvian osake on noussut peräti 111 prosenttia vuoden alusta.

”Konsensusliikevoitto on noussut 40 % vuoden alusta lähtien, joten olemme nähneet arvostuskertoimen nousevan. Koska Harvia jatkaa kansainvälisen kasvustrategiansa toteuttamista (75 % liikevaihdosta Suomen ulkopuolelta Q3:lla), uskomme, että markkina alkaa vertaamaan arvostusta laadukkaisiin kasvuosakkeisiin, kuten Thule”, Wikström toteaa.

Danske Bank nosti Harvian osakkeen tavoitehinnan 22 euroon ja pitää edelleen ostosuosituksen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös