Markkinakommentit

Maailmantalous nousee koronakuopasta – suhdannevaihe suosii pienyhtiöitä

Nordean mukaan pienyhtiöiden kurssikehitys on tyypillisesti suuria yhtiöitä vahvempaa, kun talous alkaa elpyä taantumasta ja korot kääntyvät nousuun.

Pienet yhtiöt voivat tarjota tehokkaan hajautuksen lisäksi merkittävää lisätuottoa sijoitussalkkuun. Pienyhtiöt ovat tarjonneet historiallisesti tarkasteltuna selvästi korkeampaa tuottoa kuin suuret yritykset. Näin on tapahtunut nimenomaan pitempiaikaisessa tuottotarkastelussa.

Akateemisessa tutkimuksessa puhutaan niin sanotusta small cap -anomaliasta.

Yksi ensimmäisistä pienyhtiöanomaliaa selvittäneistä tutkimuksista oli Rolf Banzin vuonna 1981 julkaisema tutkimus nimeltä The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks. Banz esitti, että yrityksen koko oli yksi osakkeen tuottoja selittävä tekijä. Pienyhtiöt tarjosivat Banzin mukaan parempia tuottoja kuin isommat yhtiöt.

Pienyhtiöitä pidetään kuitenkin yleensä suuryhtiöitä riskisempinä, jolloin pienyhtiöiden ylituotto saattaa olla vain korvaus ylimääräisestä riskistä. Kuitenkin Banz havaitsi myös, että pienyhtiöt pystyivät tarjoamaan myös riskikorjattuina parempia tuottoja kuin suuret yhtiöt. 

Yksi varteenotettava selitys pienyhtiöanomalialle on niiden suuryhtiöitä alhaisempi likvidisyys. Pienyhtiöillä käydään huomattavasti vähemmän kauppaa kuin suuryhtiöillä.

Kuluneen 20 vuoden aikana pienyhtiöanomalian olemassaolo on kuitenkin kyseenalaistettu.

Finanssikriisiä 2008-2009 seurannut yli kymmenen vuoden aikajakso on ollut suurten teknologiayhtiöiden kulta-aikaa pienyhtiöiden tuottojen jäätyä teknologiajättien varjoon.

Pienyhtiöiden tuotot reagoivat herkästi talouden suhdanteille

Nordea kertoo viikkokatsauksessaan, että pienten yhtiöiden kurssit sukelsivat koronakriisin puhjetessa suurten yhtiöiden kursseja enemmän osittain pienyhtiöiden heikomman likviditeetin vuoksi. Tämän jälkeen pienet yhtiöt ovat kuitenkin nousseet suuria yhtiöitä vauhdikkaammin.

Pienet yhtiöt ovat herkkiä talouskasvun muutoksille.

”Kun tarkastellaan historiaa vuodesta 1979 lähtien, niin parhaat pienten yhtiöiden suhteellisen tuoton kaudet ovat vallinneet taantuman jälkeisinä vuosina”, Nordea toteaa.

Pankin mukaan pienet yhtiöt ovat hyvin riippuvaisia kasvusta paitsi syklisyytensä myös kokonsa vuoksi.

”Pieni yhtiö voi muutamassa vuodessa jopa tuplata kokonsa, mitä tapahtuu harvemmin suurelle yhtiölle.”

Uuden noususuhdanteen ensimmäiset vuodet ovat pankin mukaan yleensä erityisen hyviä pienille yhtiöille. Tunnelmat muuttuvat heikommiksi vasta kun uuden taantuman pelot heräävät markkinoilla.

Nordean mukaan Yhdysvaltain demokraattipuolueen vaalivoitto hyödyttää pieniä yhtiöitä. Vallan kongressissa ja valkoisessa talossa ottaneet demokraatit tulevat kasvattamaan finanssipoliittista elvytystä.

”Talouden elpyminen nostaa myös vähitellen korkoja, ja historiallisesti pienet yhtiöt ovat pärjänneet suuria paremmin nousevien korkojen ympäristössä. Arvo-osakkeiden hinnoittelu perustuu enemmän lähivuosien näkymiin kuin kaukaiseen tulevaisuuteen, joten koron merkitys arvostuksessa on pienempi kuin kasvuosakkeilla”, pankki arvioi.

Pienyhtiöt tarjoavat ylituottoa, Nordea ennustaa

Nordea arvioi, että historian perusteella pienten yhtiöiden suotuisan kehityksen voidaan odottaa jatkuvan talouden elpyessä ja korkojen hieman noustessa.

”Vaikka pienten yhtiöiden kurssit ovat jo reagoineet positiivisesti, odotamme selvää ylituottoa 12 kuukauden tähtäimellä suhteessa suuriin yhtiöihin. Mahdollisia korjausliikkeitä kannattaa hyödyntää ostotilaisuuksina”, pankki summaa.

Nordea suosittelee tällä hetkellä peruspainoa osakealueiden välille. Kaikki maantieteelliset alueet ovat allokaatiosuosituksissa peruspainossa. Elpymisen edetessä suhdanneherkät toimialat alkavat ottaa vetovastuuta pörssien noususta. Pankki tämän hyödyttävän osakealueita melko laajasti.

Parasta tuloskasvua suhteessa P/E-kertoimeen tarjoaa kehittyvät markkinat. Nordea ennustaa markkinalle 33 prosentin tuloskasvua seuraavan 12 kuukauden aikana ja markkina-alueen P/E-kerroin on 16x.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös