Kasvuosakkeet

Handelsbanken: TietoEvry on siirtynyt uuteen kasvuvaiheeseen

TietoEvry osakekurssi sijoittaminen talous pörssi

It-markkinoilla on lukuisia muutosvoimia, jotka tarjoavat TietoEvrylle kasvumahdollisuuksia.

Tieto-Evryn liikevaihto laski viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoisin luvuin 712 miljoonaan euroon vuotta aiemman vertailukauden 778 miljoonasta eurosta. Tähän kehitykseen koronapandemialla oli merkittävä vaikutus.

Yhtiön oikaistu liikevoitto nousi kuitenkin yli 106 miljoonaan euroon edellisvuoden 105 miljoonasta eurosta. Tuloskehitys ylitti hienoisesti analyytikoiden vajaan 105 miljoonan euron konsensusennusteen.

TietoEVRYn integraatio etenee yhtiön mukaan edelleen nopeassa tahdissa ja synergiahyödyt toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö saavutti 80 miljoonan euron kulusynergiavauhdin vuoden 2020 loppuun mennessä. Tästä noin 30 miljoonaa euroa näkyi koko vuoden 2020 liikevoitossa. Yhtiö odottaa saavuttavansa 90–95 miljoonan euron synergiavauhdin vuoden 2021 loppuun mennessä.

”Neljännellä neljänneksellä kannattavuus oli vahvaa ja saimme lukuisia uusia, merkittäviä asiakkaita. Neljänneksen oikaistu liikevoittomarginaali oli 15 % ja operatiivinen kassavirta oli vahva, 125 milj. euroa”, kertoi tulosraportin yhteydessä TietoEvryn toimitusjohtaja Kimmo Alkio.

Alkion mukaan kannattavuuden ajureina toimivat toteutuneet synergiahyödyt sekä Industry Software ja Digital Consulting -alueiden hyvä kehitys.

Loppuvuonna kasvun odotetaan kiihtyvän

Vuonna 2021 TietoEvry keskittyy ydinliiketoimintansa kasvattamiseen, Alkio toteaa.

”Näemme mielenkiintoisia mahdollisuuksia esimerkiksi pilvipalveluissa, datassa ja analytiikassa, uuden sukupolven automaatiossa sekä finanssialan ja terveydenhuollon ratkaisuissa. Tämänhetkisten arvioiden mukaan liiketoimintamme palaa kasvu-uralle vuoden 2021 toisella puoliskolla.”

TietoEvry odottaa kasvun kiihtyvän kuluvan vuoden toisella puoliskolla, vaikka koronalla on edelleen negatiivinen vaikutus vuoden 2021 alkupuolella. Kannattavuuden yhtiö odottaa paranevanvuonna 2021.

Yhdistymiseen liittyvät synergiahyödyt vaikuttavat kannattavuuteen positiivisesti, ja samanaikaisesti kertaluonteisten erien odotetaan laskevan merkittävästi vuoden 2020 tasolta.

Kasvun taustalla on merkittäviä muutosvoimia. Yhtiön mukaan pilvipalveluiden käyttöönotto, monipilvihallinta sekä skaalautuvat IT-ympäristöt ja automaatio mahdollistavat edelleen kustannusten optimoinnin.

Pilvipalveluiden, datan ja analytiikan sekä DevOpsin ja ohjelmistopohjaisen digitalisaation käytön odotetaan kasvavan kaksinumeroisin luvuin tulevina vuosina. Perinteisten infrastruktuuripalveluiden myynnin lasku puolestaan jatkuu.

Vuoden 2021 ohjeistuksen mukaan yhtiö odottaa liikevaihtonsa kasvavan -1  – +2 prosenttia ja oikaistu liikevoittomarginaali nousee 13–14 prosentin väliin.

Vuoden 2020 vahvaan kannattavuuteen ja kassavirtaan pohjautuen TietoEvryn osinkoehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle on 1,32 euroa osakkeelta. Vuodelta 2019 yhtiön alkuperäinen osinkoesitys oli 1,27 euroa, mutta yhtiö sen 0,635 euroon koronakriisin vuoksi.

Ohjelmistomyynti nousee tärkeämpään rooliin

Handelsbankenin mukaan nyt on korkea aika ottaa positiivinen näkemys TietoEvryn osakkeeseen.

”On tärkeää huomata, että ohjelmistomyynnin osuus TietoEVRYn liikevaihdosta on kasvamaan päin. Tämä muutos selittää sitä, että tuotot pysyivät sitkeinä viime vuonna ja oikaistu liikevoitto (EBITA) nousi 3,8 prosenttia huolimatta orgaanisen kasvun putoamisesta -6 prosenttiin”, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

Handelsbanken toteaa, että Financial Services Solutions pärjäsi myös hyvin ja on koonnut suuren tilauskannan, joka nostaa divisioonan marginaalinäkymiä tälle vuodelle.

Ehdotettu viiden prosentin osinkotuottoa vastaava osinko tarjoaa suojaa yhtiön osakkeelle, jos markkina alkaa nousurallin myötä keskittyä yhä enemmän osinko-osakkeisiin, pankki arvioi.

TietoEvry on Handelsbankenin mukaan astumassa uuteen kasvuvaiheeseen.

”Vaikka laskimme osakekohtaisten tuottojen ennusteita tälle ja ensi vuodelle, näemme nykyarvostuksen olevan kaukana yhtiön ohjelmistojen arvosta.”

Handelsbhanken antaa TietoEvryn osakkeelle edelleen ostosuosituksen, mutta laski osakkeen tavoitehinnan 34 eurosta 32,5 euroon. Perjantaina osake päätyi Helsingin pörssissä 26,8 euron kurssinoteeraukseen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös