Makrotalous

Ekonomisti ärähtää: Ilman energiapakotteita EU jatkaa Venäjän sotatoimien rahoittamista

Useat arvostetut eurooppalaiset taloustieteilijät vaativat energiapakotteiden asettamista Venäjälle, muistuttaa VATTn johtava tutkija Marita Laukkanen.

EU ja Yhdysvallat ovat ottaneet käyttöön historiallisen suuret talouspakotteet Venäjää kohtaan. Ensimmäisessä vaiheessa pakotteet kattavat rahoitussektoriin kohdistuvia pakotteita, henkilöpakotteita, aseiden ja muiden puolustustarvikkeiden vienti- ja tuontikieltoja ja esimerkiksi sensitiivisen teknologian vientikieltoja.

Maaliskuun puolessa välissä EU otti käyttöön vielä lisää pakotteita.

Venäjän kansantaloudelle järeimpiä pakotteita ovat tähän mennessä SWIFT-järjestelmän ulkopuolelle sulkeminen ja valuuttavarannon jäädytys. Ne ovat johtaneet siihen, että Venäjän pankki- ja rahoitusjärjestelmä on nyt irti muusta maailmasta. Venäjän keskuspankin valuuttavarannon jäädytys heikentää pankin kykyä tukea ruplan kurssia tai pankkijärjestelmää.

EU ei kuitenkaan ole vielä toistaiseksi ollut valmis kaikkein järeimmän pakotesingon käyttöön. Energiakauppa on yhä pakotteiden ulkopuolella.

Venäjän viennistä leijonan osa on energian vientiä Euroopan Unionin alueelle.

Energiakauppa on toistaiseksi vielä EU:n pakotteiden ulkopuolella, koska Saksa ja muu Eurooppa ovat vahvasti riippuvaisia venäläisestä energiantuonnista. Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat sen sijaan määränneet venäläisen energian tuontikiellon. Yhdysvallat on käytännössä energiaomavarainen, joten sille päätös energiapakotteista ei ole ollut vaikea.

Energiapakotteet löisivät Venäjän talouden kanveesiin

Energiakaupasta Venäjä saa nyt elintärkeitä ulkomaisia tuloja, joskin on epäselvää, missä määrin se pystyy kaikkien pakotteiden voimaan astuessa näitä tuloja hyödyntämään, arvioi Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto.

Kuusisto arvioi Twitterissä, että EU:n Venäjän energialle asettama tuontikielto voisi olla se ratkaiseva tekijä, joka parhaimmillaan päättäisi sodan.

”Venäjän valtiontalouden tasapainottuminen vaikeutuisi huomattavasti ja valtio joutuisi ottamaan lisää velkaa. Osan siitä rahoittaisi luultavasti keskuspankki”, Kuusisto tviittaa.

Kuusiston mukaan Venäjä on mahdollista lyödä polvilleen.

”Lyhyellä aikavälillä energiatuonnin kieltäminen tekee kipeää myös meillä, mutta ajan kanssa sopeudumme. Venäjälle hinta on kovempi. Tärkeämpää: palkintona mahdollisesti rauha.”

Jotain on kuitenkin nyt jo tapahtumassa.

Saksalainen Der Spiegel -lehti kertoo, että nyt Saksan talousministeriö haluaa puolittaa maan riippuvuuden Venäjän öljystä kesään mennessä. Suomessa aiheesta kertoo Yle.

Samalla Saksa aikoo syksyllä lopettaa kivihiilen tuonnin kokonaan Venäjältä. Talousministeriön muistion mukaan vuoden puolivälissä venäläisen öljyn tuonnin odotetaan puolittuneen ja vuoden loppuun mennessä loppuneen melkein kokonaan.

Mikäli Saksan talousministeriön suunnitelma toteutuu, on se tähän astisista talouspakoitteista ilman muuta järein toimenpide Venäjää kohtaan.

Ekonomistit vaativat energiapakotteiden käyttöönottoa

Useat arvostetut eurooppalaiset taloustieteilijät ovat vaatineet energiapakotteiden asettamista Venäjälle. EU-maiden johtavien poliitikkojen enemmistö on toistaiseksi ollut asiassa toista mieltä, mikä osaltaan rahoittaa Venäjän sotatoimia Ukrainassa, kertoo VATT:n johtava tutkija Marita Laukkanen.

Energia noussee esille alkavassa EU-johtajien huippukokouksessa, jossa Suomea edustaa pääministeri Sanna Marin (sd).

”Raakaöljyn ja muiden öljytuotteiden vienti muodostaa lähes puolet Venäjän viennistä. Kun mukaan lasketaan maakaasu ja kivihiili, puhutaan jo yli puolesta koko Venäjän viennistä”, Laukkanen kuvaa kysymyksen painoarvoa.

Venäläisen raakaöljyn ja maakaasun tuontikieltoa ajavat jo tällä hetkellä esimerkiksi Puola ja Baltian maat, mutta enemmistö EU-maista on ollut tuontipakotteita vastaan.

Taloustieteilijät kannattavat energiapakotteita.

”Arvostettujen taloustieteilijöiden ja poliitikkojen näkemykset energiapakotteiden asettamisessa ovat ristiriidassa. Useat ansioituneet saksalaiset ja ranskalaiset tutkijat ovat painottaneet energiapakotteiden merkitystä ja pitäneet pakotteiden laajentamista tarpeellisena”, taustoittaa Laukkanen.

Vain kaksi viikkoa Venäjän hyökkäyksen alkamisesta saksalaistutkijat julkaisivat analyysin energiapakotteiden vaikutuksesta Saksan talouteen, mutta tutkijoiden näkemys ei ole juuri noussut poliittiseen keskusteluun. Venäläisestä energiasta luopumisen vaikutukset Saksassa olisivat tutkimuksen mukaan huomattavat, mutta kuitenkin hallittavissa.

Lyhyellä aikavälillä tutkijat arvioivat energiapakotteiden tarkoittavan Saksan bruttokansantuotteelle laskua puolesta prosentista kolmeen prosenttiin.

VATT kertoo, että ranskalaisten taloustieteilijöiden mukaan Venäjän hyökkäyksen rahoittaminen pitäisi lopettaa katkaisemalla välittömästi venäläisen öljyn tuonti ja verottamalla maakaasun tuontia. Myös Danske Bankin analyytikot ovat arvioineet, että EU:n asettama Venäjän energian tuontikielto voisi tehdä sodankäynnin jatkamisesta jopa mahdotonta.

Suomessa vastakkain Venäjä-pakotteet ja polttoaineiden hinnannousu kotimaassa

VATT:n mukaan Suomessa keskustelu energiapakotteista osuu poliittisesti mahdollisimman kipeään ajankohtaan. Hallituksen ilmastoneuvotteluissa päätettiin juuri jatkaa biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen toteuttamista.

Vain pari päivää ilmastoneuvottelujen jälkeen valtiovarainministeri Annika Saarikko esitti jakeluvelvoitteen väliaikaista alentamista vastauksena polttoaineiden hinnannousuun.

Jakeluvelvoite pakottaa korvaamaan kalliimmilla biopolttoaineilla halvempien öljytuotteiden osuutta polttoaineissa.

”Jakeluvelvoitteen alentaminen tarkoittaisi öljyn ja öljytuotteiden tuonnin lisäämistä. Silloin Suomessa kotimaisin päätöksin joko suoraan tai epäsuorasti emme vähentäisi, vaan lisäisimme Venäjän sotatoimien rahoitusta”, selvittää Laukkanen.

Laukkasen mukaan EU-tasolla tilanne on sama.

”Jos EU-maat, Suomi mukaan luettuna, eivät päätä energiapakotteista, jatkamme Venäjän sotatoimien rahoittamista”, summaa Laukkanen energiapakotteisiin liittyvän keskeisen ristiriidan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös