Sijoitusstrategiat

Mikä on paras sijoitusstrategia? – Näin fiksusti vastaa kohuttu tekoälybotti ChatGPT

Netti-ilmiöksi noussut ChatGPT osaa antaa sijoittajalle ymmärrettäviä ja selkeitä vastauksia.

Tekoäly ja koneoppiminen edistyy huikeaa vauhtia. Yksi esimerkki siitä on netissä valtavasti huomiota ja suosiota saanut ChatGPT.

ChatGPT on OpenAI-organisaation marraskuussa 2022 lanseeraama chatbot. OpenAI on tekoälyteknologioiden kehittämiseen keskittyvä voittoa tavoittelematon järjestö ja se rahoitetaan lahjoituksin ja apurahoin. Järjestön perusti vuonna 2015 joukko yrittäjiä, tutkijoita ja hyväntekijöitä tavoitteenaan edistää tekoälyn kehittymistä.

Organisaatio tekee tutkimusta eri aloilla, kuten koneoppimisessa, robotiikassa ja taloustieteessä, ja se on kehittänyt useita vaikutusvaltaisia tekoälyjärjestelmiä, joista ChatGPT on yksi.

Mikä sitten on ChatGPT?

ChatGPT:n kirjainlyhenne GPT tulee englannin kielen sanoista Generative Pre-trained Transformer. GPT on huippuluokan luonnollisen kielen käsittelymalli ja ChatGPT on siihen perustuva chatbot.

Chatbot on ohjelma, joka pystyy keskustelemaan ihmisen kanssa tekstin tai puheen avulla. Chatbotit ovat yleisiä internetissä ja ne ovat usein integroituja verkkosivuille tai messaging-sovelluksiin. Ne voivat auttaa vastaamaan yleisiin kysymyksiin, tarjoamaan tukea tai neuvontaa tai tarjoamaan muita palveluita. Chatbotit voivat perustua erilaisiin tekniikoihin, kuten esimerkiksi koneoppimiseen tai ohjelmointiin, ja ne ovat yleisiä erityisesti palvelu- ja myyntialoilla.

ChatGPT on kerännyt nopeasti huomiota yksityiskohtaisilla, sujuvilla ja selkeillä vastauksillaan lukemattomista eri aiheista. Chatbotin ydintoimintona on matkia ihmistä keskustelijana, vaikkakin epätasainen tarkkuus faktoissa on todettu sen merkittäväksi puutteeksi. Sovellus voi käydä käyttäjänsä kanssa keskustelua, jolloin se voi vastata jatkokysymyksiin, myöntää virheensä, kyseenalaistaa virheelliset lähtökohdat ja hylätä sopimattomat pyynnöt.

Sovelluksen merkityksestä kertoo jotain se, että Microsoft saattaa tuoda Bing-hakukoneestaan uuden version, joka hyödyntää ChatGPT-tekoälyä hakukonekysymyksiin. Microsoft teki vuonna 2019 miljardin dollarin sijoituksen Open AI:hin.

Löytääkö tekoäly parhaan sijoitusstrategian?

ChatGPT osaa vastata myös sijoittamista koskeviin kysymyksiin.

Esimerkiksi kysymykseen ”Mikä on paras sijoitusstrategia?”, sovellus vastaa tavalla, joka välttää kysymykseen liittyvän sudenkuopan.

Parhaan sijoitusstrategian määrittäminen on vaikeaa, sillä se voi vaihdella henkilön taloudellisten tavoitteiden, riskinsietokyvyn ja muiden henkilökohtaisten tekijöiden mukaan. Joitakin yleisiä sijoitusstrategioita ovat mm:

  • Hajauttaminen: Tämä tarkoittaa rahojen hajauttamista useisiin eri sijoituskohteisiin riskien vähentämiseksi.
  • Dollar-cost averaging: Tähän kuuluu kiinteän rahamäärän sijoittaminen säännöllisin väliajoin sijoituksen hinnasta riippumatta.
  • Pitkän aikavälin sijoittaminen: Sijoitukset pidetään hallussa pidempään, jotta voidaan hyötyä niiden mahdollisesta moninkertaisesta kasvusta.
  • Aktiivinen sijoittaminen: Tähän liittyy sijoitusten aktiivinen ostaminen ja myyminen, jotta sijoitukset tuottaisivat paremmin kuin markkinat.

On tärkeää pohtia huolellisesti omaa taloudellista tilannetta ja sijoitustavoitteita, ennen kuin päätät itsellesi sopivimmasta strategiasta. Saattaa myös olla hyödyllistä kuulla rahoitusalan ammattilaista tai neuvonantajaa.

ChatGPT osaa siis kertoa, ettei ole olemassa mitään yleispätevää sijoitusstrategiaa, joka sopisi kaikille – vaikka kysymys pitääkin sisällään tällaisen oletuksen.

Jatkokysymys antaa lisätietoa

Kysyttäessä, ”Miten eri sijoitusstrategiat eroavat toisistaan?”, ChatGPT vastaa seuraavasti:

Sijoitusstrategioita on monia erilaisia, ja ne voivat poiketa toisistaan monin tavoin. Jotkin strategiat voivat olla aggressiivisempia, jolloin niihin liittyy suurempi riski ja niillä tavoitellaan mahdollisesti suurempaa tuottoa. Toiset taas voivat olla konservatiivisempia ja keskittyä pääoman säilyttämiseen ja tasaisen, luotettavan tuoton tuottamiseen.

Seuraavassa on lueteltu muutamia tapoja, joilla sijoitusstrategiat voivat poiketa toisistaan:

  • Riskitaso: Joihinkin strategioihin voi liittyä korkeampi riskitaso, kun taas toiset voivat olla konservatiivisempia.
  • Omaisuuserien allokaatio: Eri strategioihin voi sisältyä erilaisia omaisuuslajien, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja käteisvarojen, allokaatioita.
  • Aikahorisontti: Jotkin strategiat voivat olla suunniteltu lyhyen aikavälin tuottoihin, kun taas toiset voivat keskittyä pitkän aikavälin kasvuun.
  • Sijoitustavoitteet: Eri strategiat voidaan suunnitella tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten tulojen tuottamiseksi, pääoman arvonnousuksi tai pääoman säilyttämiseksi.
  • Sijoitusvälineet: Eri strategioihin voi liittyä erityyppisiä sijoitusvälineitä, kuten yksittäisiä osakkeita, sijoitusrahastoja, pörssilistattuja rahastoja (ETF) ja niin edelleen.

Sijoitusstrategiaa valittaessa on tärkeää pohtia huolellisesti omaa taloudellista tilannetta ja tavoitteita. Saattaa olla hyödyllistä neuvotella rahoitusneuvojan kanssa tarpeisiisi parhaiten sopivan strategian määrittämiseksi.

Tämäkin vastaus on varsin tyydyttävä, vaikkakin se vastaa kysymykseen varsin yleisellä tasolla. Käyttäjä saa kuitenkin aiheesta yksityiskohtaisempaa tietoa jatkamalla chatbotin kanssa keskustelua lisäkysymyksillä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös